Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1113 (ORG 1113) / 2019

Název:
1113 (1113)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 235 000,00 Kč 100 %
výdaje 4 790 200,00 Kč 4 790 200,00 Kč 4 783 700,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 783 700,00 Kč 4 783 700,00 Kč 4 783 700,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4312 Odborné sociální poradenství 367 200,00 Kč 367 200,00 Kč 367 200,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 351 600,00 Kč 351 600,00 Kč 351 600,00 Kč 100 %
541 541 351 600,00 Kč 351 600,00 Kč 351 600,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 100 %
541 541 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 100 %
4344 Sociální rehabilitace 428 400,00 Kč 428 400,00 Kč 428 400,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 221 000,00 Kč 221 000,00 Kč 221 000,00 Kč 100 %
541 541 221 000,00 Kč 221 000,00 Kč 221 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 207 400,00 Kč 207 400,00 Kč 207 400,00 Kč 100 %
541 541 207 400,00 Kč 207 400,00 Kč 207 400,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
541 541 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
4354 Chráněné bydlení 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 100 %
541 541 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 736 500,00 Kč 736 500,00 Kč 736 500,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 156 000,00 Kč 156 000,00 Kč 156 000,00 Kč 100 %
541 541 156 000,00 Kč 156 000,00 Kč 156 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 580 500,00 Kč 580 500,00 Kč 580 500,00 Kč 100 %
541 541 580 500,00 Kč 580 500,00 Kč 580 500,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 268 300,00 Kč 268 300,00 Kč 268 300,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 255 500,00 Kč 255 500,00 Kč 255 500,00 Kč 100 %
541 541 255 500,00 Kč 255 500,00 Kč 255 500,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 100 %
541 541 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 380 100,00 Kč 380 100,00 Kč 380 100,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 340 000,00 Kč 340 000,00 Kč 340 000,00 Kč 100 %
541 541 340 000,00 Kč 340 000,00 Kč 340 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 40 100,00 Kč 40 100,00 Kč 40 100,00 Kč 100 %
541 541 40 100,00 Kč 40 100,00 Kč 40 100,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
541 541 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 100 %
541 541 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 100 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 100 %
541 541 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 100 %
541 541 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 100 %
541 541 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 100 %
541 541 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 541 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 4 790 200,00 Kč 4 790 200,00 Kč 4 783 700,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1113 (1113), Paragraf 4378 (Terénní programy), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 117 000,00 Kč
Celkem 117 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 2 034 800,00 Kč 2 034 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 034 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 314 300,00 Kč 314 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 314 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 2 434 600,00 Kč 2 434 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 434 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 4 790 200,00 Kč 4 783 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 783 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %