Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1114 (ORG 1114) / 2019

Název:
1114 (1114)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4350 Domovy pro seniory 234 300,00 Kč 234 300,00 Kč 234 300,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 100 %
541 541 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 100 %
541 541 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 219 700,00 Kč 219 700,00 Kč 219 700,00 Kč 100 %
541 541 219 700,00 Kč 219 700,00 Kč 219 700,00 Kč 100 %
4354 Chráněné bydlení 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 %
541 541 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 100 %
541 541 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 100 %
Celkem 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1114 (1114), Paragraf 4350 (Domovy pro seniory), Položka 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 7 300,00 Kč
Celkem 7 300,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5213 Neinvestiční .. 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 385 400,00 Kč 385 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 385 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 400 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %