Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1121 (ORG 1121) / 2019

Název:
1121 (1121)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
výdaje 798 000,00 Kč 798 000,00 Kč 735 000,00 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 685 000,00 Kč 685 000,00 Kč 685 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3312 Hudební činnost 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
441 441 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 441 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 441 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
441 441 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 441 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 798 000,00 Kč 798 000,00 Kč 735 000,00 Kč 92 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 575 000,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 90 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 70 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 63 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 798 000,00 Kč 735 000,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 575 000,00 Kč 72 % 70 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 90 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %