Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1122 (ORG 1122) / 2019

Název:
1122 (1122)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 270 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 176 350,00 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 176 950,00 Kč 176 950,00 Kč 176 350,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 93 050,00 Kč Pokles 73 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3312 Hudební činnost 128 000,00 Kč 128 000,00 Kč 127 400,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
441 441 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 62 400,00 Kč 99 %
441 441 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 62 400,00 Kč 99 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 441 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 441 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 23 950,00 Kč 23 950,00 Kč 23 950,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 441 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 100 %
441 441 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 93 050,00 Kč Pokles 73 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 93 050,00 Kč Pokles 73 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 441 93 050,00 Kč Pokles 73 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 270 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 176 350,00 Kč 71 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5212 Neinvestiční .. 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 65 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 88 000,00 Kč 87 400,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 88 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -600,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5223 Neinvestiční .. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinv.. 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 17 950,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 73 050,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 250 000,00 Kč 176 350,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 176 950,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -600,00 Kč -0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %