Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1136 (ORG 1136) / 2019

Název:
1136 (1136)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 000 000,00 Kč Pokles 745 900,00 Kč 590 200,00 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 409 800,00 Kč Pokles 155 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 %
441 441 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 409 800,00 Kč Pokles 155 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 409 800,00 Kč Pokles 155 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 441 409 800,00 Kč Pokles 155 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 000 000,00 Kč Pokles 745 900,00 Kč 590 200,00 Kč 79 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 200,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 8 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 155 700,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 745 900,00 Kč 590 200,00 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 200,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %