Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1137 (ORG 1137) / 2019

Název:
1137 (1137)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 3 600 000,00 Kč Pokles 2 391 700,00 Kč 2 374 400,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 2 514 000,00 Kč Pokles 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 1 086 000,00 Kč Pokles 17 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 514 000,00 Kč Pokles 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 514 000,00 Kč Pokles 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 %
441 441 2 514 000,00 Kč Pokles 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 086 000,00 Kč Pokles 17 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 1 086 000,00 Kč Pokles 17 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 441 1 086 000,00 Kč Pokles 17 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 3 600 000,00 Kč Pokles 2 391 700,00 Kč 2 374 400,00 Kč 99 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 374 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 17 300,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 391 700,00 Kč 2 374 400,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 374 400,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %