Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1141 (ORG 1141) / 2019

Název:
1141 (1141)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
výdaje 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 677 000,00 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 527 750,00 Kč 527 750,00 Kč 527 750,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
441 441 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
441 441 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
441 441 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 100 %
441 441 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 100 %
441 441 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 100 %
441 441 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 441 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 677 000,00 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5213 Neinvestiční .. 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 32 % 30 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 633 000,00 Kč 633 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 583 000,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 50 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 690 000,00 Kč 677 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 597 000,00 Kč 87 % 30 000,00 Kč 4 % 50 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %