Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 1180 (ORG 1180) / 2019

Název:
1180 (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
výdaje 670 000,00 Kč Navýšení 18 480 544,00 Kč 18 422 892,25 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 235 700,00 Kč 235 700,00 Kč 100 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 503 227,00 Kč Navýšení 545 727,00 Kč 498 514,60 Kč 91 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 17 040 344,00 Kč 17 040 344,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 151 773,00 Kč 151 773,00 Kč 141 333,65 Kč 93 %
Zdravotnictví 0,00 Kč Navýšení 391 000,00 Kč 391 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 12 395 543,00 Kč 12 395 543,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 12 395 543,00 Kč 12 395 543,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 12 395 543,00 Kč 12 395 543,00 Kč 100 %
3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
6412 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 12 775 543,00 Kč 12 775 543,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 12 333,65 Kč 12 333,65 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 333,65 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční .. 525 599,00 Kč 492 414,60 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 447 599,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 44 815,60 Kč 94 %
5221 Neinvestiční .. 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 4 723 801,00 Kč 4 723 801,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 884 300,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 50 000,00 Kč 41 % 157 000,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 1 675 800,00 Kč 80 % 260 000,00 Kč 85 % 48 289,00 Kč 86 % 648 412,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 103 700,00 Kč 103 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 000,00 Kč 13 % 90 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5319 Ostatní neinv.. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 88 128,00 Kč 74 100,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 41 600,00 Kč 47 % 5 000,00 Kč 53 % 5 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 22 500,00 Kč 84 %
5492 Dary obyvatel.. 147 666,35 Kč 139 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 119 500,00 Kč 88 % 9 500,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5493 Účelové neinv.. 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 000,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 10 000,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 1 773,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6322 Investiční tr.. 12 475 543,00 Kč 12 475 543,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 80 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 11 412 355,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 983 188,00 Kč 100 %
6412 Investiční pů.. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 18 480 544,00 Kč 18 422 892,25 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 383 499,00 Kč 13 % 25 000,00 Kč 0 % 68 000,00 Kč 0 % 327 700,00 Kč 2 % 342 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 13 118 155,00 Kč 71 % 391 833,65 Kč 2 % 57 789,00 Kč 0 % 1 708 915,60 Kč 9 %