Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1180 (ORG 1180) / 2019

Název:
1180 (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
výdaje 670 000,00 Kč Navýšení 18 480 544,00 Kč 18 422 892,25 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 235 700,00 Kč 235 700,00 Kč 100 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 503 227,00 Kč Navýšení 545 727,00 Kč 498 514,60 Kč 91 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 17 040 344,00 Kč 17 040 344,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 151 773,00 Kč 151 773,00 Kč 141 333,65 Kč 93 %
Zdravotnictví 0,00 Kč Navýšení 391 000,00 Kč 391 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 200 835,60 Kč 93 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 200 835,60 Kč 93 %
441 441 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 200 835,60 Kč 93 %
3113 Základní školy 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 213 579,00 Kč 92 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 213 579,00 Kč 92 %
441 441 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 213 579,00 Kč 92 %
3121 Gymnázia 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
441 441 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
3122 Střední odborné školy 0,00 Kč Navýšení 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 100 %
3139 Ost.škol.zař.pro výkon ústavní a ochranné výchovy 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 441 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 17 040 344,00 Kč 17 040 344,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 4 624 801,00 Kč 4 624 801,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 4 624 801,00 Kč 4 624 801,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 12 395 543,00 Kč 12 395 543,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 12 395 543,00 Kč 12 395 543,00 Kč 100 %
3522 Ostatní nemocnice 0,00 Kč Navýšení 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 100 %
3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
6412 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 151 773,00 Kč 151 773,00 Kč 141 333,65 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 12 333,65 Kč 12 333,65 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 12 333,65 Kč 12 333,65 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 Kč Pokles 137 666,35 Kč 129 000,00 Kč 94 %
541 541 150 000,00 Kč Pokles 137 666,35 Kč 129 000,00 Kč 94 %
5901 Nespecifikované rezervy 1 773,00 Kč 1 773,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 441 1 773,00 Kč 1 773,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 670 000,00 Kč Navýšení 18 480 544,00 Kč 18 422 892,25 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1180 (1180), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5319 (Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 20 000,00 Kč
Celkem 20 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 12 333,65 Kč 12 333,65 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 333,65 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční .. 525 599,00 Kč 492 414,60 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 447 599,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 44 815,60 Kč 94 %
5221 Neinvestiční .. 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 4 723 801,00 Kč 4 723 801,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 884 300,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 50 000,00 Kč 41 % 157 000,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 1 675 800,00 Kč 80 % 260 000,00 Kč 85 % 48 289,00 Kč 86 % 648 412,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 103 700,00 Kč 103 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 000,00 Kč 13 % 90 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5319 Ostatní neinv.. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 88 128,00 Kč 74 100,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 41 600,00 Kč 47 % 5 000,00 Kč 53 % 5 000,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 22 500,00 Kč 84 %
5492 Dary obyvatel.. 147 666,35 Kč 139 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 119 500,00 Kč 88 % 9 500,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5493 Účelové neinv.. 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 000,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 10 000,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 1 773,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6322 Investiční tr.. 12 475 543,00 Kč 12 475 543,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 80 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 11 412 355,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 983 188,00 Kč 100 %
6412 Investiční pů.. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 18 480 544,00 Kč 18 422 892,25 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 383 499,00 Kč 13 % 25 000,00 Kč 0 % 68 000,00 Kč 0 % 327 700,00 Kč 2 % 342 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 13 118 155,00 Kč 71 % 391 833,65 Kč 2 % 57 789,00 Kč 0 % 1 708 915,60 Kč 9 %