Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1380 (ORG 1380) / 2019

Název:
1380 (1380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 925 000,00 Kč 925 000,00 Kč 817 548,45 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 925 000,00 Kč 925 000,00 Kč 817 548,45 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 925 000,00 Kč 925 000,00 Kč 817 548,45 Kč 88 %
5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
416 416 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
416 416 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
416 416 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 Kč Navýšení 596 226,00 Kč 539 135,45 Kč 90 %
416 416 450 000,00 Kč Navýšení 596 226,00 Kč 539 135,45 Kč 90 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 12 209,00 Kč 41 %
416 416 50 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 12 209,00 Kč 41 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
Celkem 925 000,00 Kč 925 000,00 Kč 817 548,45 Kč 88 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 250,00 Kč 2 % 10 000,00 Kč 22 % 10 000,00 Kč 42 % 2 400,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 15 000,00 Kč 77 %
5041 Odměny za uži.. 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 % 658,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 4 621,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 2 688,00 Kč 53 % 672,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 2 016,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5139 Nákup materiá.. 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 % 1 504,00 Kč 1 % 5 616,00 Kč 4 % 4 070,00 Kč 7 % 1 755,00 Kč 8 % 12 970,00 Kč 15 % 35 278,00 Kč 36 % 6 640,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 17 223,00 Kč 50 % 43 397,00 Kč 76 % 30 687,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 5 % 3 500,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 16 000,00 Kč 38 % 11 800,00 Kč 57 % 4 200,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 000,00 Kč 66 % 985,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 13 500,00 Kč 90 %
5169 Nákup ostatní.. 596 226,00 Kč 539 135,45 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 99 944,00 Kč 17 % 110 734,00 Kč 35 % 6 500,00 Kč 36 % 37 216,45 Kč 43 % 27 000,00 Kč 47 % 26 610,00 Kč 52 % 50 000,00 Kč 60 % 94 815,00 Kč 76 % 22 600,00 Kč 80 % 39 490,00 Kč 86 % 24 226,00 Kč 90 %
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 12 209,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 3 148,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 2 016,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 7 045,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5362 Platby daní a.. 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 774,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 925 000,00 Kč 817 548,45 Kč 88 % 2 162,00 Kč 0 % 111 708,00 Kč 12 % 122 925,00 Kč 13 % 8 255,00 Kč 1 % 68 202,45 Kč 7 % 76 766,00 Kč 8 % 50 191,00 Kč 5 % 60 000,00 Kč 6 % 105 815,00 Kč 11 % 43 208,00 Kč 5 % 84 903,00 Kč 9 % 83 413,00 Kč 9 %