Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1385 (ORG 1385) / 2019

Název:
1385 (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 528 321,00 Kč Navýšení 7 567 292,00 Kč 6 972 421,66 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč Navýšení 6 719,00 Kč 3 719,00 Kč 55 %
Veřejná správa 7 518 011,00 Kč Navýšení 7 555 853,00 Kč 6 963 982,66 Kč 92 %
Všeobecná pokladní správa 5 310,00 Kč Pokles 4 720,00 Kč 4 720,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč Navýšení 6 719,00 Kč 3 719,00 Kč 55 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 6 719,00 Kč 3 719,00 Kč 55 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 6 719,00 Kč 3 719,00 Kč 55 %
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
528 528 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 7 518 011,00 Kč Navýšení 7 555 853,00 Kč 6 963 982,66 Kč 92 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 703 462,00 Kč 4 891 670,00 Kč 86 %
19 19 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 703 462,00 Kč 4 891 670,00 Kč 86 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Pokles 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
19 19 24 000,00 Kč Pokles 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 356 000,00 Kč Pokles 1 219 908,00 Kč 1 219 908,00 Kč 100 %
19 19 1 356 000,00 Kč Pokles 1 219 908,00 Kč 1 219 908,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 488 160,00 Kč Pokles 440 765,00 Kč 440 765,00 Kč 100 %
19 19 488 160,00 Kč Pokles 440 765,00 Kč 440 765,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč Navýšení 4 819,00 Kč 11 134,00 Kč 231 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 4 819,00 Kč 11 134,00 Kč 231 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 19 901,60 Kč 61 802,60 Kč 311 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 19 901,60 Kč 61 802,60 Kč 311 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 6 623,34 Kč 13 247,00 Kč 200 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 6 623,34 Kč 13 247,00 Kč 200 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 7 231,55 Kč 22 461,55 Kč 311 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 7 231,55 Kč 22 461,55 Kč 311 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 5 704,75 Kč 11 408,75 Kč 200 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 5 704,75 Kč 11 408,75 Kč 200 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Pokles 35 985,00 Kč 111 970,00 Kč 311 %
19 19 120 000,00 Kč Pokles 35 985,00 Kč 111 970,00 Kč 311 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč Pokles 26 300,00 Kč 72 600,00 Kč 276 %
19 19 72 600,00 Kč Pokles 26 300,00 Kč 72 600,00 Kč 276 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 9 500,00 Kč 25 000,00 Kč 263 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 9 500,00 Kč 25 000,00 Kč 263 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 6 363,00 Kč 12 726,00 Kč 200 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 6 363,00 Kč 12 726,00 Kč 200 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 57 251,00 Kč Pokles 50 889,76 Kč 50 889,76 Kč 100 %
19 19 57 251,00 Kč Pokles 50 889,76 Kč 50 889,76 Kč 100 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 310,00 Kč Pokles 4 720,00 Kč 4 720,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 5 310,00 Kč Pokles 4 720,00 Kč 4 720,00 Kč 100 %
19 19 5 310,00 Kč Pokles 4 720,00 Kč 4 720,00 Kč 100 %
Celkem 7 528 321,00 Kč Navýšení 7 567 292,00 Kč 6 972 421,66 Kč 92 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 703 462,00 Kč 4 891 670,00 Kč 86 % 342 831,00 Kč 6 % 366 032,00 Kč 12 % 387 711,00 Kč 19 % 358 448,00 Kč 26 % 363 692,00 Kč 32 % 383 219,00 Kč 39 % 471 467,00 Kč 47 % 408 692,00 Kč 54 % 400 152,00 Kč 61 % 389 902,00 Kč 68 % 398 187,00 Kč 75 % 621 337,00 Kč 86 %
5021 Ostatní osobn.. 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 400,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 1 000,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 2 400,00 Kč 37 % 3 600,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 3 200,00 Kč 74 % 2 400,00 Kč 87 % 2 400,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 1 219 908,00 Kč 1 219 908,00 Kč 100 % 86 458,00 Kč 7 % 91 508,00 Kč 15 % 96 928,00 Kč 23 % 89 612,00 Kč 30 % 91 598,00 Kč 37 % 95 805,00 Kč 45 % 117 867,00 Kč 55 % 101 356,00 Kč 63 % 99 238,00 Kč 71 % 96 696,00 Kč 79 % 98 751,00 Kč 87 % 154 091,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 440 765,00 Kč 440 765,00 Kč 100 % 31 124,00 Kč 7 % 32 944,00 Kč 15 % 34 896,00 Kč 22 % 32 257,00 Kč 30 % 32 976,00 Kč 37 % 34 490,00 Kč 45 % 42 431,00 Kč 55 % 36 783,00 Kč 63 % 36 016,00 Kč 71 % 35 091,00 Kč 79 % 35 836,00 Kč 87 % 55 921,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 4 819,00 Kč 11 134,00 Kč 231 % 0,00 Kč 0 % 1 971,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 9 163,00 Kč 231 % 0,00 Kč 231 % 0,00 Kč 231 % 0,00 Kč 231 %
5137 Drobný hmotný.. 19 901,60 Kč 61 802,60 Kč 311 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 585,60 Kč 93 % 3 461,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 36 300,00 Kč 293 % 0,00 Kč 293 % 0,00 Kč 293 % 3 456,00 Kč 311 % 0,00 Kč 311 %
5139 Nákup materiá.. 13 342,34 Kč 16 966,00 Kč 127 % 402,00 Kč 3 % 316,00 Kč 5 % 100,00 Kč 6 % 521,00 Kč 10 % 96,00 Kč 11 % 9 339,00 Kč 81 % 352,00 Kč 83 % 318,00 Kč 86 % 4 394,00 Kč 119 % 496,00 Kč 122 % 245,00 Kč 124 % 387,00 Kč 127 %
5156 Pohonné hmoty.. 7 231,55 Kč 22 461,55 Kč 311 % 1 105,71 Kč 15 % 2 095,00 Kč 44 % 1 672,32 Kč 67 % 1 402,11 Kč 87 % 3 083,75 Kč 129 % 1 755,56 Kč 154 % 2 794,70 Kč 192 % 1 204,07 Kč 209 % 1 055,03 Kč 224 % 1 885,11 Kč 250 % 1 947,17 Kč 277 % 2 461,02 Kč 311 %
5162 Služby teleko.. 5 704,75 Kč 11 408,75 Kč 200 % 676,29 Kč 12 % 1 136,32 Kč 32 % 1 084,53 Kč 51 % 766,21 Kč 64 % 1 233,19 Kč 86 % 1 217,40 Kč 107 % 974,54 Kč 124 % 618,51 Kč 135 % 978,97 Kč 152 % 628,78 Kč 163 % 498,17 Kč 172 % 1 595,84 Kč 200 %
5163 Služby peněžn.. 4 720,00 Kč 4 720,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 180,00 Kč 25 % 590,00 Kč 38 % 590,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 590,00 Kč 62 % 590,00 Kč 75 % 1 180,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 35 985,00 Kč 111 970,00 Kč 311 % 13 640,00 Kč 38 % 9 450,00 Kč 64 % 7 560,00 Kč 85 % 27 440,00 Kč 161 % 7 320,00 Kč 182 % 6 360,00 Kč 199 % 7 960,00 Kč 222 % 0,00 Kč 222 % 9 550,00 Kč 248 % 7 360,00 Kč 269 % 15 330,00 Kč 311 % 0,00 Kč 311 %
5168 Služby zpraco.. 26 300,00 Kč 72 600,00 Kč 276 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 18 150,00 Kč 138 % 0,00 Kč 138 % 0,00 Kč 138 % 18 150,00 Kč 207 % 0,00 Kč 207 % 18 150,00 Kč 276 %
5169 Nákup ostatní.. 9 500,00 Kč 25 000,00 Kč 263 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 000,00 Kč 126 % 0,00 Kč 126 % 0,00 Kč 126 % 0,00 Kč 126 % 7 000,00 Kč 200 % 6 000,00 Kč 263 %
5173 Cestovné (tuz.. 6 363,00 Kč 12 726,00 Kč 200 % 520,00 Kč 8 % 217,00 Kč 12 % 93,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 683,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 96,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 221,00 Kč 29 % 10 896,00 Kč 200 % 0,00 Kč 200 %
5178 Nájemné za ná.. 50 889,76 Kč 50 889,76 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 12 722,44 Kč 25 % 6 361,22 Kč 38 % 6 361,22 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 6 361,22 Kč 62 % 6 361,22 Kč 75 % 12 722,44 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 7 567 292,00 Kč 6 972 421,66 Kč 92 % 476 757,00 Kč 6 % 522 971,76 Kč 7 % 536 996,07 Kč 7 % 536 547,54 Kč 7 % 519 267,54 Kč 7 % 544 998,18 Kč 7 % 684 547,46 Kč 9 % 599 270,02 Kč 8 % 560 547,00 Kč 7 % 553 629,89 Kč 7 % 574 546,34 Kč 8 % 862 342,86 Kč 11 %