Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1388 (ORG 1388) / 2019

Název:
1388 (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 3 052 000,00 Kč Pokles 2 856 000,00 Kč 581 236,41 Kč 20 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 922 000,00 Kč Pokles 1 909 000,00 Kč 359 288,41 Kč 19 %
Školství a sociální věci 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodní hospodářství 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
Životní prostředí 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
15 15 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 641 0,00 Kč Navýšení 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
3113 Základní školy 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
15 15 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
15 15 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 641 0,00 Kč Navýšení 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 622 000,00 Kč 1 622 000,00 Kč 359 288,41 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 11 744,00 Kč 59 %
15 15 0,00 Kč Navýšení 10 635,00 Kč 10 635,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 9 365,00 Kč 1 109,00 Kč 12 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 602 000,00 Kč Pokles 1 576 000,00 Kč 334 485,91 Kč 21 %
15 15 1 602 000,00 Kč Pokles 61 506,91 Kč 61 506,91 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 514 493,09 Kč 272 979,00 Kč 18 %
5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 058,50 Kč 35 %
15 15 20 000,00 Kč Pokles 3 577,00 Kč 3 577,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 16 423,00 Kč 3 481,50 Kč 21 %
3713 Změny technologií vytápění 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 %
6342 Investiční dotace krajům 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 %
15 15 660 000,00 Kč Pokles 104 648,00 Kč 104 648,00 Kč 100 %
641 641 0,00 Kč Navýšení 555 352,00 Kč 37 500,00 Kč 7 %
Celkem 3 052 000,00 Kč Pokles 2 856 000,00 Kč 581 236,41 Kč 20 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 20 000,00 Kč 11 744,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 635,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 1 109,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5168 Služby zpraco.. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 1 576 000,00 Kč 334 485,91 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 326,92 Kč 3 % 679,99 Kč 3 % 12 100,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 94 864,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 34,00 Kč 10 % 39 540,00 Kč 12 % 138 541,00 Kč 21 %
5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 7 058,50 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 255,00 Kč 1 % 3 322,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 1 000,50 Kč 23 % 2 382,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 99,00 Kč 35 %
6342 Investiční do.. 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 104 648,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 37 500,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
6371 Účelové inves.. 574 000,00 Kč 79 800,00 Kč 14 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 800,00 Kč 14 %
Celkem 2 856 000,00 Kč 581 236,41 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 105 229,92 Kč 4 % 14 636,99 Kč 1 % 12 100,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 864,00 Kč 3 % 7 000,50 Kč 0 % 3 525,00 Kč 0 % 77 040,00 Kč 3 % 218 440,00 Kč 8 %