Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1388 (ORG 1388) / 2019

Název:
1388 (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 3 052 000,00 Kč Pokles 2 856 000,00 Kč 581 236,41 Kč 20 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 922 000,00 Kč Pokles 1 909 000,00 Kč 359 288,41 Kč 19 %
Školství a sociální věci 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodní hospodářství 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
Životní prostředí 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
15 15 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 641 0,00 Kč Navýšení 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
3113 Základní školy 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
15 15 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
15 15 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 641 0,00 Kč Navýšení 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 622 000,00 Kč 1 622 000,00 Kč 359 288,41 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 11 744,00 Kč 59 %
15 15 0,00 Kč Navýšení 10 635,00 Kč 10 635,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 9 365,00 Kč 1 109,00 Kč 12 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 602 000,00 Kč Pokles 1 576 000,00 Kč 334 485,91 Kč 21 %
15 15 1 602 000,00 Kč Pokles 61 506,91 Kč 61 506,91 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 514 493,09 Kč 272 979,00 Kč 18 %
5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 058,50 Kč 35 %
15 15 20 000,00 Kč Pokles 3 577,00 Kč 3 577,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 16 423,00 Kč 3 481,50 Kč 21 %
3713 Změny technologií vytápění 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 %
6342 Investiční dotace krajům 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 %
15 15 660 000,00 Kč Pokles 104 648,00 Kč 104 648,00 Kč 100 %
641 641 0,00 Kč Navýšení 555 352,00 Kč 37 500,00 Kč 7 %
Celkem 3 052 000,00 Kč Pokles 2 856 000,00 Kč 581 236,41 Kč 20 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1388 (1388), Paragraf 2321 (Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly), Položka 6371 (Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 40 000,00 Kč
4457 23.12.2019 40 000,00 Kč
Fyzická osoba 39 800,00 Kč
4445 20.12.2019 39 800,00 Kč
Celkem 79 800,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 20 000,00 Kč 11 744,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 635,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 1 109,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5168 Služby zpraco.. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 1 576 000,00 Kč 334 485,91 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 326,92 Kč 3 % 679,99 Kč 3 % 12 100,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 94 864,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 34,00 Kč 10 % 39 540,00 Kč 12 % 138 541,00 Kč 21 %
5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 7 058,50 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 255,00 Kč 1 % 3 322,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 1 000,50 Kč 23 % 2 382,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 99,00 Kč 35 %
6342 Investiční do.. 660 000,00 Kč 142 148,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 104 648,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 37 500,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
6371 Účelové inves.. 574 000,00 Kč 79 800,00 Kč 14 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 800,00 Kč 14 %
Celkem 2 856 000,00 Kč 581 236,41 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 105 229,92 Kč 4 % 14 636,99 Kč 1 % 12 100,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 864,00 Kč 3 % 7 000,50 Kč 0 % 3 525,00 Kč 0 % 77 040,00 Kč 3 % 218 440,00 Kč 8 %