Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce obřadní síně (ORG 1389) / 2019

Název:
Rekonstrukce obřadní síně (1389)
Popis:

https://www.novyjicin.cz/aktualne/novou-podobu-obradni-sine-si-muze-prohlednout-verejnost/

Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
výdaje 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000,00 Kč Pokles 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 %
19 19 3 500 000,00 Kč Pokles 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 %
Celkem 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1389 (Rekonstrukce obřadní síně), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 3 110 066,14 Kč
práce za 1/2019 na akci - Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 65.075,11 [ISRS] 4170 15.02.2019 309 881,48 Kč
práce za 1/2019 na akci - Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 65.075,11 [ISRS] 4170 15.02.2019 65 075,11 Kč
stavební práce za 2/2019 na akci - Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 58.215,22 [ISRS] 4252 25.03.2019 277 215,32 Kč
stavební práce za 2/2019 na akci - Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 58.215,22 [ISRS] 4252 25.03.2019 58 215,22 Kč
stavební práce za 3/2019 na akci - Stavební úpravy obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 81.935,13 [ISRS] 4137 12.04.2019 390 167,29 Kč
stavební práce za 3/2019 na akci - Stavební úpravy obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 81.935,13 [ISRS] 4137 12.04.2019 81 935,13 Kč
stavební úpravy na akci Rekonstrukce obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 334.538,09. Cena díla Kč 1.593.038,50 (+PDP) minus smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla Kč 53.459,28 (viz PV 1442-19 a PP 273-19 pokuta převedena na PÚ) [ISRS] 4227 21.05.2019 1 593 038,50 Kč
stavební úpravy na akci Rekonstrukce obřadní síně radnice v NJ, PDP Kč 334.538,09. Cena díla Kč 1.593.038,50 (+PDP) minus smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla Kč 53.459,28 (viz PV 1442-19 a PP 273-19 pokuta převedena na PÚ) [ISRS] 4227 21.05.2019 334 538,09 Kč
Ing. Karel TrlicaARES 97 574,00 Kč
výkon činnosti TDI za 12/2018 na akci - Rekonstrukce interiéru obřadní síně radnice v NJ [ISRS] 4065 09.01.2019 21 199,00 Kč
činnost TDI za 1/2019 na akci - Rekonstrukce interiéru obřadní síně radnice v NJ [ISRS] 4104 11.02.2019 13 939,00 Kč
činnost TDI za 2/2019 na akci - Rekonstrukce interiéru obřadní síně radnice v NJ [ISRS] 4079 11.03.2019 21 780,00 Kč
výkon TDI za 3/2019 na akci - Rekonstrukce interiéru obřadní síně radnice v NJ [ISRS] 4103 10.04.2019 20 328,00 Kč
činnost TDI za 4/2019 na akci - Rekonstrukce interiéru obřadní síně radnice v NJ [ISRS] 4130 13.05.2019 20 328,00 Kč
Martin RosaARES 42 350,00 Kč
autorský dozor na akci - Rekonstrukce obřadní síně radnice v NJ, účast na kontrolních dnech 4220 20.05.2019 42 350,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 3 249 990,14 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 371 470,00 Kč 50 % 371 470,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 % 21 199,00 Kč 1 % 388 895,59 Kč 13 % 357 210,54 Kč 24 % 492 430,42 Kč 39 % 1 990 254,59 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 % 21 199,00 Kč 1 % 388 895,59 Kč 10 % 357 210,54 Kč 9 % 863 900,42 Kč 22 % 2 361 724,59 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %