Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1391 (ORG 1391) / 2019

Název:
1391 (1391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 269 771,00 Kč 82 %
výdaje 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 %
29 29 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 %
29 29 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 %
29 29 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 %
5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
29 29 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 %
5154 Elektrická energie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 %
29 29 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 8 594,46 Kč 66 %
29 29 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 8 594,46 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 899,00 Kč 95 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 899,00 Kč 95 %
Celkem 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1391 (1391), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Naděžda ByrtusováARES 3 492,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice latexové 100ks, rukavice medi-in 200ks 4237 21.03.2019 242,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice 300ks 4152 15.04.2019 850,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice gum. 200ks 4364 18.12.2019 2 400,00 Kč
REBOUND SPOT s.r.o.ARES 1 696,00 Kč
magnety na auto, visačky na jmenovku... 4311 17.12.2019 1 696,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 5 188,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 4 233,00 Kč
5002 01.03.2019 738,00 Kč
5032 22.03.2019 147,00 Kč
5037 16.04.2019 669,00 Kč
5036 19.09.2019 936,00 Kč
5085 17.10.2019 225,00 Kč
5028 13.11.2019 863,00 Kč
8104 12.12.2019 655,00 Kč
Fyzická osoba 384,00 Kč
5206 05.08.2019 384,00 Kč
Celkem 4 617,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 % 20 410,00 Kč 6 % 21 480,00 Kč 12 % 21 636,00 Kč 18 % 26 491,00 Kč 26 % 23 813,00 Kč 33 % 14 119,00 Kč 37 % 18 276,00 Kč 42 % 20 334,00 Kč 48 % 24 852,00 Kč 55 % 19 782,00 Kč 61 % 21 801,00 Kč 67 % 43 825,00 Kč 80 %
5031 Povinné pojis.. 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 % 5 103,00 Kč 6 % 5 370,00 Kč 12 % 5 409,00 Kč 18 % 6 623,00 Kč 26 % 5 954,00 Kč 33 % 3 530,00 Kč 37 % 4 568,00 Kč 42 % 5 043,00 Kč 48 % 6 163,00 Kč 55 % 4 906,00 Kč 61 % 5 407,00 Kč 67 % 10 869,00 Kč 80 %
5032 Povinné pojis.. 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 % 1 836,00 Kč 6 % 1 933,00 Kč 12 % 1 947,00 Kč 18 % 2 384,00 Kč 25 % 2 143,00 Kč 32 % 1 271,00 Kč 36 % 1 646,00 Kč 41 % 1 830,00 Kč 47 % 2 236,00 Kč 54 % 1 780,00 Kč 59 % 1 963,00 Kč 66 % 3 943,00 Kč 78 %
5132 Ochranné pomů.. 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 940,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 1 889,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5134 Prádlo, oděv .. 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 459,26 Kč 97 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 367,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 312,00 Kč 68 %
5137 Drobný hmotný.. 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 539,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 599,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5139 Nákup materiá.. 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 127,00 Kč 9 % 1 519,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 384,00 Kč 25 % 936,00 Kč 33 % 225,00 Kč 35 % 863,00 Kč 42 % 4 751,00 Kč 82 %
5154 Elektrická en.. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 2 000,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 1 800,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5167 Služby školen.. 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 703,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 3 518,00 Kč 35 % 4 964,00 Kč 62 %
5168 Služby zpraco.. 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 % 1 000,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5169 Nákup ostatní.. 13 000,00 Kč 8 594,46 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 603,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 1 000,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 603,00 Kč 17 % 505,00 Kč 21 % 2 664,70 Kč 41 % 1 714,06 Kč 55 % 1 504,70 Kč 66 %
5171 Opravy a udrž.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 532,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 468,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 2 000,00 Kč 1 899,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 899,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
Celkem 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 % 28 349,00 Kč 5 % 30 286,00 Kč 6 % 33 130,00 Kč 6 % 43 930,00 Kč 8 % 31 910,00 Kč 6 % 20 819,00 Kč 4 % 26 290,00 Kč 5 % 28 194,00 Kč 5 % 35 291,00 Kč 6 % 32 381,70 Kč 6 % 35 266,06 Kč 6 % 71 627,96 Kč 13 %