Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1391 (ORG 1391) / 2019

Název:
1391 (1391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 269 771,00 Kč 82 %
výdaje 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 %
29 29 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 %
29 29 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 %
29 29 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 %
5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
29 29 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 %
5154 Elektrická energie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 %
29 29 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 8 594,46 Kč 66 %
29 29 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 8 594,46 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 899,00 Kč 95 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 899,00 Kč 95 %
Celkem 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1391 (1391), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 % 20 410,00 Kč 6 % 21 480,00 Kč 12 % 21 636,00 Kč 18 % 26 491,00 Kč 26 % 23 813,00 Kč 33 % 14 119,00 Kč 37 % 18 276,00 Kč 42 % 20 334,00 Kč 48 % 24 852,00 Kč 55 % 19 782,00 Kč 61 % 21 801,00 Kč 67 % 43 825,00 Kč 80 %
5031 Povinné pojis.. 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 % 5 103,00 Kč 6 % 5 370,00 Kč 12 % 5 409,00 Kč 18 % 6 623,00 Kč 26 % 5 954,00 Kč 33 % 3 530,00 Kč 37 % 4 568,00 Kč 42 % 5 043,00 Kč 48 % 6 163,00 Kč 55 % 4 906,00 Kč 61 % 5 407,00 Kč 67 % 10 869,00 Kč 80 %
5032 Povinné pojis.. 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 % 1 836,00 Kč 6 % 1 933,00 Kč 12 % 1 947,00 Kč 18 % 2 384,00 Kč 25 % 2 143,00 Kč 32 % 1 271,00 Kč 36 % 1 646,00 Kč 41 % 1 830,00 Kč 47 % 2 236,00 Kč 54 % 1 780,00 Kč 59 % 1 963,00 Kč 66 % 3 943,00 Kč 78 %
5132 Ochranné pomů.. 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 940,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 1 889,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5134 Prádlo, oděv .. 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 459,26 Kč 97 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 367,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 312,00 Kč 68 %
5137 Drobný hmotný.. 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 539,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 599,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5139 Nákup materiá.. 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 127,00 Kč 9 % 1 519,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 384,00 Kč 25 % 936,00 Kč 33 % 225,00 Kč 35 % 863,00 Kč 42 % 4 751,00 Kč 82 %
5154 Elektrická en.. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 2 000,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 1 800,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5167 Služby školen.. 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 703,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 3 518,00 Kč 35 % 4 964,00 Kč 62 %
5168 Služby zpraco.. 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 % 1 000,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5169 Nákup ostatní.. 13 000,00 Kč 8 594,46 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 603,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 1 000,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 603,00 Kč 17 % 505,00 Kč 21 % 2 664,70 Kč 41 % 1 714,06 Kč 55 % 1 504,70 Kč 66 %
5171 Opravy a udrž.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 532,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 468,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 2 000,00 Kč 1 899,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 899,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
Celkem 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 % 28 349,00 Kč 5 % 30 286,00 Kč 6 % 33 130,00 Kč 6 % 43 930,00 Kč 8 % 31 910,00 Kč 6 % 20 819,00 Kč 4 % 26 290,00 Kč 5 % 28 194,00 Kč 5 % 35 291,00 Kč 6 % 32 381,70 Kč 6 % 35 266,06 Kč 6 % 71 627,96 Kč 13 %