Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1393 (ORG 1393) / 2019

Název:
1393 (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 1 441 337,00 Kč 1 445 419,00 Kč 100 %
výdaje 1 369 800,00 Kč Pokles 1 232 918,00 Kč 949 654,61 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 369 800,00 Kč Pokles 1 182 918,00 Kč 949 654,61 Kč 80 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 369 800,00 Kč Pokles 1 182 918,00 Kč 949 654,61 Kč 80 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000,00 Kč Pokles 750 700,00 Kč 585 589,00 Kč 78 %
29 29 900 000,00 Kč Pokles 750 700,00 Kč 585 589,00 Kč 78 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 225 000,00 Kč Pokles 175 000,00 Kč 145 862,00 Kč 83 %
29 29 225 000,00 Kč Pokles 175 000,00 Kč 145 862,00 Kč 83 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 81 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 52 701,00 Kč 85 %
29 29 81 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 52 701,00 Kč 85 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 Kč Pokles 8 789,00 Kč 8 391,00 Kč 95 %
29 29 20 000,00 Kč Pokles 8 789,00 Kč 8 391,00 Kč 95 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 423,34 Kč 88 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 423,34 Kč 88 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč Navýšení 51 996,00 Kč 51 996,00 Kč 100 %
29 29 40 000,00 Kč Navýšení 51 996,00 Kč 51 996,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 35 568,00 Kč 99 %
29 29 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 35 568,00 Kč 99 %
5154 Elektrická energie 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 420,00 Kč 45 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 420,00 Kč 45 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 Kč Navýšení 39 418,00 Kč 33 641,00 Kč 85 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 39 418,00 Kč 33 641,00 Kč 85 %
5168 Služby zpracování dat 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
29 29 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 638,57 Kč 77 %
29 29 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 638,57 Kč 77 %
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč Navýšení 8 671,00 Kč 8 670,70 Kč 100 %
29 29 7 000,00 Kč Navýšení 8 671,00 Kč 8 670,70 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč Navýšení 5 272,00 Kč 5 272,00 Kč 100 %
29 29 1 000,00 Kč Navýšení 5 272,00 Kč 5 272,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 Kč Navýšení 5 272,00 Kč 5 272,00 Kč 100 %
29 29 2 000,00 Kč Navýšení 5 272,00 Kč 5 272,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 369 800,00 Kč Pokles 1 232 918,00 Kč 949 654,61 Kč 77 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1393 (1393), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 52 701,00 Kč
Celkem 52 701,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 750 700,00 Kč 585 589,00 Kč 78 % 42 611,00 Kč 6 % 45 545,00 Kč 12 % 47 234,00 Kč 18 % 57 084,00 Kč 26 % 51 851,00 Kč 33 % 32 347,00 Kč 37 % 41 582,00 Kč 42 % 45 051,00 Kč 48 % 52 916,00 Kč 55 % 40 183,00 Kč 61 % 44 187,00 Kč 67 % 84 998,00 Kč 78 %
5031 Povinné pojis.. 175 000,00 Kč 145 862,00 Kč 83 % 10 653,00 Kč 6 % 11 386,00 Kč 13 % 11 809,00 Kč 19 % 14 271,00 Kč 27 % 12 962,00 Kč 35 % 8 087,00 Kč 40 % 10 396,00 Kč 45 % 11 172,00 Kč 52 % 13 123,00 Kč 59 % 9 965,00 Kč 65 % 10 959,00 Kč 71 % 21 079,00 Kč 83 %
5032 Povinné pojis.. 62 000,00 Kč 52 701,00 Kč 85 % 3 835,00 Kč 6 % 4 099,00 Kč 13 % 4 251,00 Kč 20 % 5 138,00 Kč 28 % 4 666,00 Kč 35 % 2 911,00 Kč 40 % 3 742,00 Kč 46 % 4 054,00 Kč 53 % 4 762,00 Kč 60 % 3 617,00 Kč 66 % 3 976,00 Kč 73 % 7 650,00 Kč 85 %
5132 Ochranné pomů.. 8 789,00 Kč 8 391,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 437,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 4 954,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5134 Prádlo, oděv .. 5 000,00 Kč 4 423,34 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 454,00 Kč 29 % 2 969,34 Kč 88 %
5137 Drobný hmotný.. 51 996,00 Kč 51 996,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 474,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 24 926,00 Kč 93 % 3 596,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 35 568,00 Kč 99 % 3 616,00 Kč 10 % 3 343,00 Kč 19 % 3 348,00 Kč 29 % 2 854,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 1 606,00 Kč 41 % 5 180,00 Kč 55 % 1 116,00 Kč 59 % 6 728,00 Kč 77 % 1 846,00 Kč 82 % 3 199,00 Kč 91 % 2 732,00 Kč 99 %
5154 Elektrická en.. 12 000,00 Kč 5 420,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 2 020,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 900,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 600,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5167 Služby školen.. 39 418,00 Kč 33 641,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 126,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 3 000,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 10 554,00 Kč 52 % 12 961,00 Kč 85 %
5168 Služby zpraco.. 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 % 1 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5169 Nákup ostatní.. 6 000,00 Kč 4 638,57 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 278,57 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 1 000,00 Kč 38 % 2 360,00 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 8 671,00 Kč 8 670,70 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 400,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 919,60 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 042,55 Kč 62 % 3 308,55 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 5 272,00 Kč 5 272,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 4 272,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 5 272,00 Kč 5 272,00 Kč 100 % 468,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 3 801,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 702,00 Kč 94 % 301,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 232 918,00 Kč 949 654,61 Kč 77 % 62 183,00 Kč 5 % 65 273,00 Kč 5 % 93 553,00 Kč 8 % 92 893,00 Kč 8 % 70 689,00 Kč 6 % 48 752,00 Kč 4 % 62 800,00 Kč 5 % 65 591,17 Kč 5 % 78 231,00 Kč 6 % 57 512,00 Kč 5 % 106 251,55 Kč 9 % 145 925,89 Kč 12 %