Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1441 (ORG 1441) / 2019

Název:
1441 (1441)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 315 957,81 Kč Navýšení 1 827 551,35 Kč 1 556 051,50 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 315 957,81 Kč Navýšení 1 827 551,35 Kč 1 556 051,50 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 1 315 957,81 Kč Navýšení 1 827 551,35 Kč 1 556 051,50 Kč 85 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 428 741,00 Kč 428 741,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 428 741,00 Kč 428 741,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 527 474,00 Kč 527 474,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 527 474,00 Kč 527 474,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 218 114,00 Kč 218 114,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 218 114,00 Kč 218 114,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 78 782,00 Kč 78 782,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 78 782,00 Kč 78 782,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 96 910,50 Kč 96 910,50 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 96 910,50 Kč 96 910,50 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 315 957,81 Kč Pokles 325 532,05 Kč 198 784,00 Kč 61 %
528 528 1 315 957,81 Kč Pokles 325 532,05 Kč 198 784,00 Kč 61 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 5 746,00 Kč 5 746,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 5 746,00 Kč 5 746,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikované rezervy 0,00 Kč Navýšení 144 751,80 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 144 751,80 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 315 957,81 Kč Navýšení 1 827 551,35 Kč 1 556 051,50 Kč 85 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 428 741,00 Kč 428 741,00 Kč 100 % 29 780,00 Kč 7 % 30 800,00 Kč 14 % 31 430,00 Kč 21 % 31 699,00 Kč 29 % 31 300,00 Kč 36 % 31 563,00 Kč 44 % 30 397,00 Kč 51 % 31 480,00 Kč 58 % 32 154,00 Kč 65 % 27 834,00 Kč 72 % 29 000,00 Kč 79 % 91 304,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobn.. 527 474,00 Kč 527 474,00 Kč 100 % 34 266,00 Kč 6 % 37 282,00 Kč 14 % 68 038,00 Kč 26 % 74 949,00 Kč 41 % 39 424,00 Kč 48 % 35 020,00 Kč 55 % 40 158,00 Kč 62 % 28 978,00 Kč 68 % 20 170,00 Kč 72 % 53 196,00 Kč 82 % 43 471,00 Kč 90 % 52 522,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 218 114,00 Kč 218 114,00 Kč 100 % 15 280,00 Kč 7 % 17 023,00 Kč 15 % 22 485,00 Kč 25 % 24 644,00 Kč 36 % 16 030,00 Kč 44 % 16 096,00 Kč 51 % 15 803,00 Kč 58 % 12 810,00 Kč 64 % 12 978,00 Kč 70 % 16 519,00 Kč 78 % 22 692,00 Kč 88 % 25 754,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 78 782,00 Kč 78 782,00 Kč 100 % 5 499,00 Kč 7 % 6 127,00 Kč 15 % 8 096,00 Kč 25 % 8 873,00 Kč 36 % 5 770,00 Kč 44 % 5 794,00 Kč 51 % 5 691,00 Kč 58 % 4 648,00 Kč 64 % 4 377,00 Kč 70 % 5 996,00 Kč 77 % 8 565,00 Kč 88 % 9 346,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 96 910,50 Kč 96 910,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 050,00 Kč 4 % 92 860,50 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 325 532,05 Kč 198 784,00 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 45 000,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 83 284,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 70 500,00 Kč 61 %
5424 Náhrady mezd .. 5 746,00 Kč 5 746,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 746,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 144 751,80 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 827 551,35 Kč 1 556 051,50 Kč 85 % 84 825,00 Kč 5 % 136 232,00 Kč 7 % 130 049,00 Kč 7 % 140 165,00 Kč 8 % 92 524,00 Kč 5 % 88 473,00 Kč 5 % 92 049,00 Kč 5 % 77 916,00 Kč 4 % 152 963,00 Kč 8 % 103 545,00 Kč 6 % 107 778,00 Kč 6 % 349 532,50 Kč 19 %