Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2383 (ORG 2383) / 2019

Název:
2383 (2383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 43 230,41 Kč 75 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 43 230,41 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 43 230,41 Kč 75 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 649,00 Kč 65 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 649,00 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 342,00 Kč 91 %
528 528 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 342,00 Kč 91 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 996,00 Kč 100 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 996,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 010,00 Kč 90 %
528 528 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 010,00 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 235,41 Kč 31 %
528 528 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 235,41 Kč 31 %
5175 Pohoštění 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 13 998,00 Kč 100 %
528 528 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 13 998,00 Kč 100 %
Celkem 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 43 230,41 Kč 75 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2383 (2383), Paragraf 4379 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Autobusová doprava Pavel David, s.r.o.ARES 16 656,00 Kč
přeprava Klubu seniorů - zájezd NJ-Straník-Gabčíkovo a zpět 18.9.2019 4281 26.09.2019 16 656,00 Kč
DOPRAVA PAVEL s.r.o.ARES 8 155,00 Kč
autobusová přeprava členů Klubu seniorů Straník 02.05.2019 z NJ do Kroměříže a zpět 4189 16.05.2019 8 155,00 Kč
GLOGAR ANTONÍNARES 1 450,00 Kč
revize drobných elektrospotřebičů a prodluž. šňůr v klubech seniorů - Straník, NJ, Loučka 4265 25.04.2019 1 450,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 26 261,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČESKÁ TELEVIZEARES 1 620,00 Kč
televizní poplatky na rok 2019 - 1 přijímač v KS NJ, 1 přijímač v KS Straník 4024 04.01.2019 1 620,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 540,00 Kč
rozhlasové poplatky na rok 2019 - 1 přijímač v KS NJ, 1 přijímač v KS Straník, 1 přijímač v KS Loučka 4055 09.01.2019 540,00 Kč
Krajská rada seniorů Moravskoslezského krajeARES 400,00 Kč
účastnický poplatek pro 10 osob na setkání při příležitosti celokrajských oslav Mezinárodního dne seniorů v Bohumíně 01.10.2019 4066 08.08.2019 400,00 Kč
Celkem 2 560,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -10 811,00 Kč
5057 25.09.2019 -10 811,00 Kč
Celkem -10 811,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 649,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 299,00 Kč 30 % 350,00 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný.. 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 7 000,00 Kč 6 342,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 279,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 1 222,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 450,00 Kč 42 % 289,00 Kč 46 % 780,00 Kč 57 % 2 322,00 Kč 91 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 500,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 500,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 996,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 621,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 375,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 20 000,00 Kč 18 010,00 Kč 90 % 2 160,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 1 450,00 Kč 18 % 8 155,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 400,00 Kč 61 % 5 845,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5171 Opravy a udrž.. 4 000,00 Kč 1 235,41 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 235,41 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 14 000,00 Kč 13 998,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 4 039,00 Kč 29 % 1 427,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 2 442,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 2 028,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 1 175,00 Kč 79 % 2 093,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 794,00 Kč 100 %
Celkem 58 000,00 Kč 43 230,41 Kč 75 % 2 160,00 Kč 4 % 4 039,00 Kč 7 % 3 827,00 Kč 7 % 1 450,00 Kč 2 % 13 554,41 Kč 23 % 0,00 Kč 0 % 2 028,00 Kč 3 % 400,00 Kč 1 % 7 970,00 Kč 14 % 2 382,00 Kč 4 % 1 454,00 Kč 3 % 3 966,00 Kč 7 %