Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2388 (ORG 2388) / 2019

Název:
2388 (2388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 688 500,00 Kč 688 500,00 Kč 231 849,00 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 438 500,00 Kč 438 500,00 Kč 196 400,00 Kč 45 %
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 35 449,00 Kč 14 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 35 449,00 Kč 14 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
40 40 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3635 Územní plánování 438 500,00 Kč 438 500,00 Kč 196 400,00 Kč 45 %
5169 Nákup ostatních služeb 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
40 40 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 117 750,00 Kč 50 %
40 40 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 117 750,00 Kč 50 %
Celkem 688 500,00 Kč 688 500,00 Kč 231 849,00 Kč 34 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5166 Konzultační, .. 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 % 5 500,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 5 800,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 6 050,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 14 100,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 1 500,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 2 499,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatní.. 403 000,00 Kč 78 650,00 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 60 500,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5362 Platby daní a.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 235 500,00 Kč 117 750,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 117 750,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
Celkem 688 500,00 Kč 231 849,00 Kč 34 % 5 500,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 5 800,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 6 050,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 14 100,00 Kč 2 % 18 150,00 Kč 3 % 1 500,00 Kč 0 % 178 250,00 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 2 499,00 Kč 0 %