Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2390 (ORG 2390) / 2019

Název:
2390 (2390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 4 105 000,00 Kč Navýšení 5 235 000,00 Kč 4 000 737,00 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 105 000,00 Kč Navýšení 5 235 000,00 Kč 4 000 737,00 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 4 105 000,00 Kč Navýšení 5 235 000,00 Kč 4 000 737,00 Kč 76 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 815 000,00 Kč 2 933 995,00 Kč 77 %
29 29 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 815 000,00 Kč 2 933 995,00 Kč 77 %
5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 45 190,00 Kč 56 %
29 29 60 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 45 190,00 Kč 56 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 750 000,00 Kč Navýšení 960 000,00 Kč 737 034,00 Kč 77 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 960 000,00 Kč 737 034,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 270 000,00 Kč Navýšení 355 000,00 Kč 266 299,00 Kč 75 %
29 29 270 000,00 Kč Navýšení 355 000,00 Kč 266 299,00 Kč 75 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 219,00 Kč 73 %
29 29 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 219,00 Kč 73 %
Celkem 4 105 000,00 Kč Navýšení 5 235 000,00 Kč 4 000 737,00 Kč 76 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2390 (2390), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 737 034,00 Kč
Celkem 737 034,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 815 000,00 Kč 2 933 995,00 Kč 77 % 221 577,00 Kč 6 % 233 140,00 Kč 12 % 228 504,00 Kč 18 % 211 139,00 Kč 23 % 224 489,00 Kč 29 % 215 423,00 Kč 35 % 274 709,00 Kč 42 % 223 153,00 Kč 48 % 246 989,00 Kč 54 % 215 171,00 Kč 60 % 198 655,00 Kč 65 % 441 046,00 Kč 77 %
5021 Ostatní osobn.. 80 000,00 Kč 45 190,00 Kč 56 % 1 225,00 Kč 2 % 4 735,00 Kč 7 % 3 700,00 Kč 12 % 4 050,00 Kč 17 % 2 300,00 Kč 20 % 2 400,00 Kč 23 % 3 600,00 Kč 28 % 4 700,00 Kč 33 % 3 600,00 Kč 38 % 2 300,00 Kč 41 % 9 630,00 Kč 53 % 2 950,00 Kč 56 %
5031 Povinné pojis.. 960 000,00 Kč 737 034,00 Kč 77 % 55 894,00 Kč 6 % 58 285,00 Kč 12 % 56 626,00 Kč 18 % 53 285,00 Kč 23 % 56 122,00 Kč 29 % 55 355,00 Kč 35 % 68 677,00 Kč 42 % 55 342,00 Kč 48 % 61 254,00 Kč 54 % 53 363,00 Kč 60 % 53 452,00 Kč 65 % 109 379,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojis.. 355 000,00 Kč 266 299,00 Kč 75 % 20 122,00 Kč 6 % 20 982,00 Kč 12 % 20 386,00 Kč 17 % 19 182,00 Kč 23 % 20 204,00 Kč 28 % 19 928,00 Kč 34 % 24 724,00 Kč 41 % 20 084,00 Kč 47 % 22 229,00 Kč 53 % 19 365,00 Kč 58 % 19 399,00 Kč 64 % 39 694,00 Kč 75 %
5424 Náhrady mezd .. 25 000,00 Kč 18 219,00 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 421,00 Kč 2 % 4 771,00 Kč 21 % 659,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 3 978,00 Kč 39 % 5 633,00 Kč 62 % 2 757,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
Celkem 5 235 000,00 Kč 4 000 737,00 Kč 76 % 298 818,00 Kč 6 % 317 563,00 Kč 6 % 313 987,00 Kč 6 % 288 315,00 Kč 6 % 303 115,00 Kč 6 % 293 106,00 Kč 6 % 371 710,00 Kč 7 % 303 279,00 Kč 6 % 338 050,00 Kč 6 % 295 832,00 Kč 6 % 283 893,00 Kč 5 % 593 069,00 Kč 11 %