Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2391 (ORG 2391) / 2019

Název:
2391 (2391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 022 000,00 Kč Navýšení 1 283 000,00 Kč 996 356,00 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 022 000,00 Kč Navýšení 1 283 000,00 Kč 996 356,00 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 022 000,00 Kč Navýšení 1 283 000,00 Kč 996 356,00 Kč 78 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750 000,00 Kč Navýšení 909 000,00 Kč 739 374,00 Kč 81 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 909 000,00 Kč 739 374,00 Kč 81 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 187 500,00 Kč Navýšení 276 500,00 Kč 184 166,00 Kč 67 %
29 29 187 500,00 Kč Navýšení 276 500,00 Kč 184 166,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 500,00 Kč Navýšení 80 500,00 Kč 66 543,00 Kč 83 %
29 29 67 500,00 Kč Navýšení 80 500,00 Kč 66 543,00 Kč 83 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 273,00 Kč 90 %
29 29 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 273,00 Kč 90 %
Celkem 1 022 000,00 Kč Navýšení 1 283 000,00 Kč 996 356,00 Kč 78 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 909 000,00 Kč 739 374,00 Kč 81 % 54 085,00 Kč 6 % 53 449,00 Kč 12 % 50 310,00 Kč 17 % 51 527,00 Kč 23 % 51 461,00 Kč 29 % 58 485,00 Kč 35 % 82 125,00 Kč 44 % 61 049,00 Kč 51 % 61 597,00 Kč 58 % 58 440,00 Kč 64 % 53 781,00 Kč 70 % 103 065,00 Kč 81 %
5021 Ostatní osobn.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 276 500,00 Kč 184 166,00 Kč 67 % 13 521,00 Kč 5 % 13 362,00 Kč 10 % 12 577,00 Kč 14 % 12 882,00 Kč 19 % 12 865,00 Kč 24 % 14 621,00 Kč 29 % 20 531,00 Kč 36 % 15 140,00 Kč 42 % 15 276,00 Kč 47 % 14 493,00 Kč 53 % 13 338,00 Kč 57 % 25 560,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojis.. 80 500,00 Kč 66 543,00 Kč 83 % 4 867,00 Kč 6 % 4 810,00 Kč 12 % 4 528,00 Kč 18 % 4 637,00 Kč 23 % 4 632,00 Kč 29 % 5 264,00 Kč 36 % 7 391,00 Kč 45 % 5 494,00 Kč 52 % 5 544,00 Kč 59 % 5 260,00 Kč 65 % 4 841,00 Kč 71 % 9 275,00 Kč 83 %
5424 Náhrady mezd .. 7 000,00 Kč 6 273,00 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 1 683,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 978,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 2 612,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
Celkem 1 283 000,00 Kč 996 356,00 Kč 78 % 72 473,00 Kč 6 % 73 304,00 Kč 6 % 67 415,00 Kč 5 % 71 024,00 Kč 6 % 68 958,00 Kč 5 % 78 370,00 Kč 6 % 110 047,00 Kč 9 % 81 683,00 Kč 6 % 82 417,00 Kč 6 % 78 193,00 Kč 6 % 74 572,00 Kč 6 % 137 900,00 Kč 11 %