Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2393 (ORG 2393) / 2019

Název:
2393 (2393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 3 352 800,00 Kč Navýšení 4 270 437,00 Kč 3 677 291,00 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 352 800,00 Kč Navýšení 4 270 437,00 Kč 3 677 291,00 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 352 800,00 Kč Navýšení 4 270 437,00 Kč 3 677 291,00 Kč 86 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 973 163,00 Kč 2 526 320,00 Kč 85 %
29 29 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 973 163,00 Kč 2 526 320,00 Kč 85 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Navýšení 221 923,00 Kč 221 923,00 Kč 100 %
29 29 160 000,00 Kč Navýšení 221 923,00 Kč 221 923,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 592 500,00 Kč Navýšení 781 500,00 Kč 668 102,00 Kč 85 %
29 29 592 500,00 Kč Navýšení 781 500,00 Kč 668 102,00 Kč 85 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 213 300,00 Kč Navýšení 274 300,00 Kč 241 395,00 Kč 88 %
29 29 213 300,00 Kč Navýšení 274 300,00 Kč 241 395,00 Kč 88 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 000,00 Kč Navýšení 19 551,00 Kč 19 551,00 Kč 100 %
29 29 17 000,00 Kč Navýšení 19 551,00 Kč 19 551,00 Kč 100 %
Celkem 3 352 800,00 Kč Navýšení 4 270 437,00 Kč 3 677 291,00 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2393 (2393), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 221 923,00 Kč
Celkem 221 923,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 973 163,00 Kč 2 526 320,00 Kč 85 % 203 348,00 Kč 7 % 206 957,00 Kč 14 % 185 121,00 Kč 20 % 190 562,00 Kč 26 % 195 512,00 Kč 33 % 210 694,00 Kč 40 % 216 043,00 Kč 47 % 195 863,00 Kč 54 % 196 638,00 Kč 61 % 233 278,00 Kč 68 % 210 315,00 Kč 75 % 281 989,00 Kč 85 %
5021 Ostatní osobn.. 221 923,00 Kč 221 923,00 Kč 100 % 18 875,00 Kč 9 % 6 220,00 Kč 11 % 12 600,00 Kč 17 % 8 675,00 Kč 21 % 18 690,00 Kč 29 % 3 950,00 Kč 31 % 24 235,00 Kč 42 % 41 348,00 Kč 61 % 13 285,00 Kč 67 % 24 265,00 Kč 78 % 23 435,00 Kč 88 % 26 345,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 781 500,00 Kč 668 102,00 Kč 85 % 55 590,00 Kč 7 % 51 740,00 Kč 14 % 48 399,00 Kč 20 % 49 809,00 Kč 26 % 50 515,00 Kč 33 % 52 674,00 Kč 40 % 56 225,00 Kč 47 % 57 703,00 Kč 54 % 50 065,00 Kč 60 % 63 871,00 Kč 69 % 56 229,00 Kč 76 % 75 282,00 Kč 85 %
5032 Povinné pojis.. 274 300,00 Kč 241 395,00 Kč 88 % 20 012,00 Kč 7 % 18 626,00 Kč 14 % 17 423,00 Kč 20 % 17 930,00 Kč 27 % 18 185,00 Kč 34 % 18 963,00 Kč 41 % 20 241,00 Kč 48 % 20 940,00 Kč 56 % 18 169,00 Kč 62 % 23 179,00 Kč 71 % 20 407,00 Kč 78 % 27 320,00 Kč 88 %
5424 Náhrady mezd .. 19 551,00 Kč 19 551,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 201,00 Kč 16 % 3 956,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 1 267,00 Kč 43 % 5 904,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 5 223,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 4 270 437,00 Kč 3 677 291,00 Kč 86 % 297 825,00 Kč 7 % 283 543,00 Kč 7 % 266 744,00 Kč 6 % 270 932,00 Kč 6 % 282 902,00 Kč 7 % 286 281,00 Kč 7 % 316 744,00 Kč 7 % 317 121,00 Kč 7 % 284 061,00 Kč 7 % 344 593,00 Kč 8 % 315 609,00 Kč 7 % 410 936,00 Kč 10 %