Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 3381 (ORG 3381) / 2019

Název:
3381 (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 8 418 421,00 Kč Pokles 6 488 421,00 Kč 4 139 536,80 Kč 64 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 8 418 421,00 Kč Pokles 6 488 421,00 Kč 4 139 536,80 Kč 64 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 280 000,00 Kč Pokles 159 761,00 Kč 15 664,90 Kč 10 %
5171 Opravy a udržování 280 000,00 Kč Pokles 159 761,00 Kč 15 664,90 Kč 10 %
19 19 280 000,00 Kč Pokles 159 761,00 Kč 15 664,90 Kč 10 %
Celkem 280 000,00 Kč Pokles 159 761,00 Kč 15 664,90 Kč 10 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 1 983 840,00 Kč 1 166 491,55 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 22 065,00 Kč 1 % 35 058,00 Kč 3 % 5 718,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 869,00 Kč 3 % 599,00 Kč 3 % 630 311,00 Kč 35 % 4 959,00 Kč 35 % 422 795,55 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 44 117,00 Kč 59 %
5139 Nákup materiá.. 390 000,00 Kč 172 515,05 Kč 44 % 11 784,70 Kč 3 % 6 948,44 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 27 145,06 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 27 947,59 Kč 19 % 21 583,00 Kč 24 % 22 531,71 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 17 269,00 Kč 35 % 21 517,95 Kč 40 % 15 787,60 Kč 44 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč 32 640,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 3 020,00 Kč 9 % 2 720,00 Kč 17 % 2 720,00 Kč 26 % 2 420,00 Kč 33 % 2 720,00 Kč 41 % 2 720,00 Kč 49 % 3 020,00 Kč 59 % 2 420,00 Kč 66 % 2 720,00 Kč 74 % 2 720,00 Kč 82 % 5 440,00 Kč 99 %
5167 Služby školen.. 10 000,00 Kč 3 146,00 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 146,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5168 Služby zpraco.. 2 502 516,00 Kč 1 901 581,30 Kč 76 % 123 252,55 Kč 5 % 90 593,00 Kč 9 % 148 690,60 Kč 14 % 179 307,35 Kč 22 % 79 287,45 Kč 25 % 153 593,45 Kč 31 % 54 464,27 Kč 33 % 20 965,45 Kč 34 % 238 796,83 Kč 44 % 98 075,40 Kč 47 % 311 425,95 Kč 60 % 403 129,00 Kč 76 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 32 385,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 385,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 10 000,00 Kč 65 %
5171 Opravy a udrž.. 159 761,00 Kč 15 664,90 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 626,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 581,00 Kč 5 % 8 457,90 Kč 10 %
5172 Programové vy.. 317 905,00 Kč 225 359,00 Kč 71 % 24 805,00 Kč 8 % 35 834,00 Kč 19 % 10 119,00 Kč 22 % 54 450,00 Kč 39 % 42 350,00 Kč 53 % -869,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 58 670,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
6111 Programové vy.. 785 000,00 Kč 333 355,00 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 333 355,00 Kč 42 %
6122 Stroje, příst.. 256 399,00 Kč 256 399,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 239,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 116 160,00 Kč 100 %
Celkem 6 488 421,00 Kč 4 139 536,80 Kč 64 % 159 842,25 Kč 2 % 158 460,44 Kč 2 % 196 587,60 Kč 3 % 269 340,41 Kč 4 % 124 057,45 Kč 2 % 187 407,04 Kč 3 % 219 605,27 Kč 3 % 676 828,16 Kč 10 % 275 186,83 Kč 4 % 540 859,95 Kč 8 % 394 914,90 Kč 6 % 936 446,50 Kč 14 %