Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 375 (ORG 375) / 2019

Název:
375 (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
výdaje 9 213 000,00 Kč Navýšení 9 453 000,00 Kč 6 531 633,73 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 516 000,00 Kč Navýšení 1 616 000,00 Kč 1 119 160,05 Kč 69 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 7 327 000,00 Kč Navýšení 7 467 000,00 Kč 5 412 473,68 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 560 000,00 Kč Navýšení 700 000,00 Kč 518 216,60 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
35 35 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 392 620,00 Kč 89 %
35 35 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 392 620,00 Kč 89 %
1031 Pěstební činnost 743 000,00 Kč 743 000,00 Kč 439 184,55 Kč 59 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
35 35 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
35 35 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
35 35 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 123 000,00 Kč Navýšení 223 000,00 Kč 85 891,00 Kč 39 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
35 35 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
35 35 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
35 35 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 070 000,00 Kč 2 070 000,00 Kč 1 532 264,27 Kč 74 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 42 283,73 Kč 50 %
35 35 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 42 283,73 Kč 50 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 45 375,50 Kč 91 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 45 375,50 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 605 000,00 Kč Pokles 1 555 000,00 Kč 1 153 450,00 Kč 74 %
35 35 1 605 000,00 Kč Pokles 1 555 000,00 Kč 1 153 450,00 Kč 74 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 350 000,00 Kč Pokles 339 000,00 Kč 280 932,96 Kč 83 %
35 35 350 000,00 Kč Pokles 339 000,00 Kč 280 932,96 Kč 83 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
35 35 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 73 623,00 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 73 623,00 Kč 74 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 73 623,00 Kč 74 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 35 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 180 000,00 Kč 4 180 000,00 Kč 3 052 427,81 Kč 73 %
5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
35 35 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
35 35 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 930 000,00 Kč Pokles 3 869 500,00 Kč 2 876 165,81 Kč 74 %
35 35 3 930 000,00 Kč Pokles 3 869 500,00 Kč 2 876 165,81 Kč 74 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 462,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 17 901,00 Kč 17 901,00 Kč 100 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 17 901,00 Kč 17 901,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč Pokles 132 099,00 Kč 132 561,00 Kč 100 %
35 35 150 000,00 Kč Pokles 132 099,00 Kč 132 561,00 Kč 100 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 450,00 Kč 27 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 450,00 Kč 27 %
35 35 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 450,00 Kč 27 %
Celkem 9 213 000,00 Kč Navýšení 9 453 000,00 Kč 6 531 633,73 Kč 69 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 148 000,00 Kč 125 200,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 50 880,00 Kč 34 % 73 920,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 400,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 55 901,00 Kč 55 043,08 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 11 020,00 Kč 20 % 6 881,00 Kč 32 % 10 222,08 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 14 320,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 12 600,00 Kč 98 %
5139 Nákup materiá.. 462 500,00 Kč 261 909,73 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 878,00 Kč 1 % 90 486,96 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 10 258,00 Kč 23 % 7 760,00 Kč 25 % 1 380,00 Kč 25 % 52 756,00 Kč 36 % 47 601,00 Kč 47 % 46 789,77 Kč 57 %
5162 Služby teleko.. 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 % 699,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5166 Konzultační, .. 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 50 000,00 Kč 45 375,50 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 688,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 22 687,50 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 7 574 599,00 Kč 5 313 973,46 Kč 70 % 29 584,00 Kč 0 % 44 913,00 Kč 1 % 239 463,00 Kč 4 % 61 821,80 Kč 5 % 167 447,75 Kč 7 % 457 890,19 Kč 13 % 203 148,50 Kč 16 % 386 388,50 Kč 21 % 757 050,85 Kč 31 % 536 900,92 Kč 38 % 805 303,00 Kč 49 % 1 624 061,95 Kč 70 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 392 620,00 Kč 89 % 17 958,00 Kč 4 % 6 049,00 Kč 5 % 18 373,00 Kč 10 % 8 481,00 Kč 12 % 53 735,00 Kč 24 % 9 035,00 Kč 26 % 11 755,00 Kč 28 % 149 699,00 Kč 63 % 3 070,00 Kč 63 % 12 197,00 Kč 66 % 40 383,00 Kč 75 % 61 885,00 Kč 89 %
5222 Neinvestiční .. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
6119 Ostatní nákup.. 200 000,00 Kč 54 450,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 54 450,00 Kč 27 %
6122 Stroje, příst.. 339 000,00 Kč 280 932,96 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 280 932,96 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
Celkem 9 453 000,00 Kč 6 531 633,73 Kč 69 % 48 241,00 Kč 1 % 50 962,00 Kč 1 % 268 856,00 Kč 3 % 82 061,80 Kč 1 % 602 824,75 Kč 6 % 466 925,19 Kč 5 % 239 481,50 Kč 3 % 596 157,50 Kč 6 % 835 420,85 Kč 9 % 624 541,92 Kč 7 % 893 687,00 Kč 9 % 1 822 474,22 Kč 19 %