Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 381 (ORG 381) / 2019

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
19 19 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
19 19 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
19 19 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
5168 Služby zpracování dat 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
19 19 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
19 19 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
19 19 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
19 19 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 19 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
19 19 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
19 19 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
19 19 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
19 19 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
19 19 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
Celkem 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (381), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PaedDr. Věra FacováARES 66 000,00 Kč
příprava a realizace supervize pro vedoucí pracovníky za 05 a 06/2019 (zaměstnanci) 4267 23.05.2019 18 000,00 Kč
příprava a realizace supervize pro vedoucí pracovníky dne 2.7.2019 (účastníci prezenční listina) 4305 25.07.2019 6 000,00 Kč
příprava a realizace supervize pro vedoucí pracovníky dne 15.8.2019 v NJ (viz. prezenční listina) 4063 09.09.2019 9 000,00 Kč
koučování pro vedoucí pracovníky 25.9.2019, Nový Jičín (účastníci viz. prezenční listina) 4252 21.10.2019 9 000,00 Kč
koučování pro vedoucí pracovní konané dne 16.10.2019, NJ 4134 12.11.2019 9 000,00 Kč
poradenské a konzultační služby v oblasti koučování v zařízení MěÚ NJ pro vedoucí pracovníky dne 22.11.2019 (účastníci - prezenční listina) 4180 10.12.2019 9 000,00 Kč
poradenské služby v oblasti koučování pro ved. pracovníky dne 13.12.2019 (zaměstnanci) 4315 17.12.2019 6 000,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 62 170,00 Kč
Školení: ZOZ při správě daní, poplatků..., termín 8.4-25.6.2019, zaměstnanec 4279 25.02.2019 9 540,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 01.03.- 21.03.2019, e-learning (zaměstnanec) 4004 01.03.2019 100,00 Kč
školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 1.-21.4.2019 (zaměstnanec) 4091 12.03.2019 100,00 Kč
školení: Vzdělávací akce EL Korupce, etika a whistleblowing, 1.-30.4.2019 (zaměstnanec) 4124 14.03.2019 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC,e-learning, 1.-21.5.2019 (zaměstnanec) 4141 15.04.2019 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC,e-learning, 1.-21.5.2019 (zaměstnanec) 4142 15.04.2019 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 1.5.-21.5.2019 (zaměstnanec) 4143 15.04.2019 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC,e-learning, 01.06.-21.06.2019 (zaměstnanec) 4199 20.05.2019 100,00 Kč
školení: Vstupní vzdělávání úřadníků ÚSC, e-learning, 01.-21.06.2019 (zaměstnanec) 4228 22.05.2019 100,00 Kč
školení: ZOZ Správa daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, obecná i zvl. část, 2.9.-5.11.2019, Benešov (zaměstnanec) 4285 24.06.2019 9 540,00 Kč
školení: ZOZ zvl. část -Správné rozhodování o reg. úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, 16.9.-19.11.2019, Benešov (zaměstnanec) 4103 12.08.2019 5 740,00 Kč
školení: ZOZ Vodní hospodářství obecná i zvl. část, 30.9.-12.12.2019, Benešov zaměstnanec 4207 23.08.2019 13 340,00 Kč
školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 1.-21.9.2019, e-learning (zaměstnanec) 4214 26.08.2019 100,00 Kč
vzdělávací akce: ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví, 02.12.2019-03.03.2020, Benešov (zaměstnanec) 4331 29.10.2019 7 630,00 Kč
Školení: ZOZ Vedení evidence obyvatel a vydávání OP a CD 20.1.2020-2.4.2020, Benešov (zaměstnanec) 4330 26.11.2019 5 740,00 Kč
školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 1.-21.12.2019, e-learning (zaměstnanec) 4079 06.12.2019 100,00 Kč
školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 1.-21.12.2019, e-learning (zaměstnanec) 4080 06.12.2019 100,00 Kč
školení: ZOZ- Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství, 13.01.2020-19.03.2020, Benešov (zaměstnanec) 4101 06.12.2019 9 540,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 51 437,10 Kč
Školení: e-learning Stavební zákon v praxi, 04.02.-01.03.2019 (zaměstnanec) 4152 15.02.2019 1 403,60 Kč
Školení: e-learning Správní řád, 04.02.-22.02.2019 (zaměstnanci) 4166 15.02.2019 9 825,20 Kč
Školení: e-learning Správní řád, 07.-26.02.2019 (zaměstnanci) 4182 18.02.2019 2 807,20 Kč
Školení: e-learning - Ochrana osobních údajů, 04.02.-01.03.2019 (zaměstnanci) 4183 18.02.2019 2 807,20 Kč
Školení: Spisová služba, e-learning, 04.03.-29.03.2019 (zaměstnanci) 4116 13.03.2019 2 807,20 Kč
Školení: e-learning Právní minimum ve veřejné správě , 4.03.-29.03.2019 (zaměstnanci) 4117 13.03.2019 5 614,40 Kč
Školení: e-learning Time Management - Jak vyhrát nad prokrastinací, 04.03.-22.03.2019 (zaměstnanec) 4154 15.03.2019 520,30 Kč
Školení: e-learning Time Management - Jak říkat ne bez pocitu viny, 04.03.-22.03.2019 (zaměstnanci) 4155 15.03.2019 1 040,60 Kč
Školení: e-learning Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace, 04.03.-22.03.2019 (zaměstnanci) 4157 15.03.2019 1 403,60 Kč
zpřístupnění e-learningového kurzu Správní řád 4158 15.03.2019 1 403,60 Kč
Školení: E-learningový kurz - Správní řád, 08.04.-26.04.2019 (zaměstnanci) 4160 15.04.2019 2 807,20 Kč
Školení:Praktická příručka vodní hospodářství - vodovody a kanalizace, e-learning, 06.05.-31.05.2019 (zaměstnanci) 4176 15.05.2019 2 807,20 Kč
Školení: Praktická příručka vodní hospodářství - vodovody a kanalizace, e-learning, 09.05.-04.06.2019 (zaměstnanec) 4206 20.05.2019 1 403,60 Kč
zpřístupnění e-learningového kurzu: Vzdělávání vedoucích úředníků-obecná část, 14.05.-23.06.2019 (zaměstnanec) 4263 23.05.2019 5 263,50 Kč
Školení: e-learning Praktická příručka vodní hospodářství, 03.06.-28.06.2019 (zaměstnanci) 4097 12.06.2019 2 807,20 Kč
zpřístupnění e-learnigového kurzu Emoce na dlani - úvod (zaměstnanci) 4317 29.07.2019 520,30 Kč
zpřístupnění e-learningového kurzu Správní řád, Stavební zákon, Vyjednávání a řešení konfliktů, 08.07.-26.07.2019 (zaměstnanci), po telef. domluvě - datum splatnosti na 08/2019. 4098 12.08.2019 3 847,80 Kč
Školení: Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR, 05.08.-30.08.2019, e-learning (zaměstnanec) 4169 20.08.2019 1 645,60 Kč
Školení: Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace, e-learning, 07.10.-25.10.2019 (zaměstnanec) 4185 15.10.2019 701,80 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravuARES 44 780,00 Kč
zdokonalovací školení pro zkušební komisaře v termínu od 14.-18.1.2019, Brno (zaměstnanec) 4193 18.02.2019 13 966,00 Kč
školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře, 11.-15.3.2019, Brno 4169 15.04.2019 13 966,00 Kč
školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře...dne 20.-24.5.2019, Brno 4284 24.06.2019 16 848,00 Kč
APEIRON CONSULTING s.r.o.ARES 41 000,00 Kč
seminář: Zvládání zátěže a stresu, dne 11.7.2019, Nový Jičín (účastníci zaměstnanci) 4325 29.07.2019 22 000,00 Kč
seminář: Stres a čas, konaný dne 20.8.2019 v NJ (účastníci - viz. prezenční listina) 4261 29.08.2019 19 000,00 Kč
Eva AndrýskováARES 38 760,00 Kč
školení: Schvalování techn. způsobilosti vozidel..., 26.4.2019 Přerov (zaměstnanec) 4045 07.03.2019 1 510,00 Kč
školení: Schvalování techn. způsobilosti vozidel..., 26.4.2019 Přerov (zaměstnanci) 4048 07.03.2019 3 020,00 Kč
školení: Řidičské oprávnění a ŘP, 30.5.2019 Přerov (zaměstnanci) 4049 07.03.2019 3 020,00 Kč
školení: Profesní způsobilost řidiče, 31.5.2019 Přerov (zaměstnanci) 4050 07.03.2019 3 020,00 Kč
školení: Registr vozidel, 25.4.2019 Přerov (zaměstnanci) 4054 07.03.2019 4 230,00 Kč
školení: Schvalování tech. způsobilosti vozidel pro provoz na pozem. kom., 26.04.2019, Přerov (zaměstnanec) 4113 13.03.2019 1 410,00 Kč
školení: Registr vozidel, 25.4.2019 Přerov (zaměstnanec) 4114 13.03.2019 1 410,00 Kč
školení: Provozování linkové osobní dopravy, dne 19.9.2019, Přerov 4316 26.06.2019 3 020,00 Kč
školení: Provozování taxislužby, dne 20.9.2019, Přerov 4317 26.06.2019 3 020,00 Kč
školení: Řidičské oprávnění a řidičské průkazy, dne 24.10.2019 Přerov (zaměstnanci) 4074 08.07.2019 3 020,00 Kč
školení: Profesní způsobilost řidiče, dne 25.10.2019 Přerov (zaměstnanci) 4075 08.07.2019 3 020,00 Kč
školení: Registr vozidel, Přerov dne 7.11.2019, Přerov (zaměstnanci) 4161 15.07.2019 4 530,00 Kč
školení: Schvalování technické způsobilosti vozidel, Přerov dne 8.11.2019 (zaměstnanci) 4162 15.07.2019 4 530,00 Kč
Edu Silesia, z. s.ARES 36 800,00 Kč
seminář: Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností, dne 4.4.2019, Nový Jičín a navazující dva e-learningové kurzy (zaměstnanci) 4171 15.04.2019 36 800,00 Kč
Ing. Radim MartynekARES 34 685,00 Kč
seminář: Jak správně oddávat, 21.3.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4227 20.02.2019 7 108,00 Kč
seminář - Top asistentka dne 21.3.2019, Brno (zaměstnanec) 4051 07.03.2019 3 777,00 Kč
seminář Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC 24.10.2019, Sepetná - zaměstnanci (viz. prezenční listina) 4255 21.10.2019 23 800,00 Kč
Ing. Milan JandoraARES 32 250,00 Kč
školení: Ochrana osobních údajů v praxi úředníka, 26.11.,3.12.,5.12.2019, Nový Jičín (zaměstnanci) 4248 12.12.2019 32 250,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 31 118,00 Kč
seminář: Správní poplatky na úseku stavebního řádu dne 29.1.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4207 25.01.2019 4 563,00 Kč
seminář: Veřejné zakázky malého rozsahu, Ostrava dne 7.2.2019 4011 04.02.2019 1 690,00 Kč
seminář: Uveřejňování smluv podle zákona č.340/2015 Sb., Ostrava dne 13.2.2019 (zaměstnanci) 4042 06.02.2019 4 563,00 Kč
seminář: MS Word v každodenní praxi úředníka, Ostrava dne 5.2.2019 (zaměstnanci) 4047 06.02.2019 6 444,00 Kč
seminář: Jednání s problémovým klientem ve veřejné správě, dne 19.2.2019, Ostrava 4153 15.02.2019 1 690,00 Kč
seminář: Uveřejňování smluv podle zákona č.340/2015 Sb., 13.02.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4200 19.02.2019 1 521,00 Kč
seminář: Průvodce právem nemovitostí, 14.3.2019 Ostrava (zaměstnanci) 4053 07.03.2019 4 563,00 Kč
seminář: Jednání s problémovým klientem ve veřejné správě, 13.06.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4214 18.06.2019 6 084,00 Kč
Barbora MaškováARES 25 080,00 Kč
Školení: Peněžní fondy a transfery pro přísp. organizace, Ostrava dne 20.2.2019 (zaměstnanci) 4233 30.01.2019 3 380,00 Kč
školení: Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky, 24.4.2019 Ostrava (zaměstnanci) 4219 20.03.2019 3 380,00 Kč
školení: Dlouhodobý majetek a jeho techn. zhodnocení, 12.06.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4310 27.05.2019 6 360,00 Kč
kurz: České účetní standardy č.701 - 710, dne 12.-13.9.2019 v Ostravě (zaměstnanci) 4041 05.09.2019 11 960,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 19 900,00 Kč
seminář - Místní a účelové komunikace, dne 13.2.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4013 04.03.2019 3 600,00 Kč
seminář - Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod, 14.2.2019 Brno (zaměstnanci) 4020 04.03.2019 7 200,00 Kč
seminář: Průvodce právem nemovitostí - prakticky a přehledně, 23.4.2019, Olomouc 4046 06.05.2019 5 400,00 Kč
seminář: Problematické otázky v matriční praxi dne 28.11.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4209 11.12.2019 3 700,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 16 380,00 Kč
Školení: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019 (zaměstnanci), Nový Jičín 4243 21.02.2019 2 340,00 Kč
Školení: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019, 14.02.2019, Nový Jičín (viz. seznam zaměstnanců) 4246 21.02.2019 9 360,00 Kč
seminář: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019, 31.10.2019, Nový Jičín (zaměstnanci), publikace Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v PO 4095 11.11.2019 4 680,00 Kč
INC Consulting spol. s r.o.ARES 15 972,00 Kč
e-kurzy Manažerské rozhovory, Zvládání konfliktů a asertivita, Komunikace v praxi úředníka, 01.02.-28.02.2019 (zaměstnanci) 4120 13.03.2019 15 972,00 Kč
Mgr. Martina NowákováARES 15 600,00 Kč
seminář Správní řízení na úseku dopravních přestupků 12.-13.9.2019, Ostravice (zaměstnanci) 4245 22.07.2019 13 000,00 Kč
seminář: Správní řízení na úseku dopravních přestupků, konání 12.-13.9.2019 Frýdek Místek (zaměstnanec) 4075 10.09.2019 2 600,00 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 13 310,00 Kč
školení upgrade aplikace spisové služby TESS, 18.10.2018, Nový Jičín (zaměstnanci) 4183 15.05.2019 13 310,00 Kč
Kolumbus PMARES 11 740,00 Kč
školení: Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení dne 15.2.2019, Ostrava 4166 21.01.2019 9 450,00 Kč
školení: konference Nejčastější chyby při tvorbě obecních vyhlášek, Ostrava, 22.8.2019 - zaměstnanec 4217 26.08.2019 1 990,00 Kč
školení: Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcí,20.8.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4218 26.08.2019 1 990,00 Kč
školení: Správná aplikace Zákona o úřednících v praxi, konání dne 29.8.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4015 03.09.2019 3 980,00 Kč
školení Právní následky úmrtí pro obec a jejich řešení 8.10.2019 Ostrava - zaměstnanec 4081 09.10.2019 1 990,00 Kč
školení: Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení dne 15.2.2019, Ostrava 8105 31.10.2019 -9 450,00 Kč
školení: Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte, 28.11.2019, Ostrava (zaměstnanci) 8106 31.10.2019 3 780,00 Kč
školení Právní následky úmrtí pro obec a jejich řešení 8.10.2019 Ostrava - zaměstnanec 8102 19.11.2019 -1 990,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 11 600,00 Kč
školení: Výkon rozhodnutí a exekuce, dne 4.4.2019, Otrava (zaměstnanec) 4154 15.04.2019 1 900,00 Kč
školení: Občanské průkazy a cestovní doklady, 16.4.2019,Ostrava (zaměstnanec) 4290 30.04.2019 1 900,00 Kč
školení: Syndrom vyhoření, 16.5.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4308 27.05.2019 3 900,00 Kč
školení: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví, 28.05.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4028 05.06.2019 3 900,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 11 130,00 Kč
seminář: Úvod do adiktologie - práce s osobou závislou, dne 12.3.2019 Olomouc (zaměstnanec) 4212 20.03.2019 1 590,00 Kč
seminář Technický dozor stavebníka 26.9.2019, Ostrava - zaměstnanci 4040 04.10.2019 3 180,00 Kč
seminář: Veřejné zakázky malého rozsahu dne 5.12.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4225 12.12.2019 1 590,00 Kč
seminář: Veřejné zakázky malého rozsahu dne 5.12.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4235 12.12.2019 4 770,00 Kč
AQE advisors, a.s.ARES 10 450,00 Kč
školení: Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z - akreditace MV ČR, dne 2.5.2019 (zaměstnanci) 4063 08.04.2019 7 800,00 Kč
kurz: Územně analytické podklady, dne 15.10.2019 v Ostravě (zaměstnanec) 4047 06.09.2019 2 650,00 Kč
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.ARES 9 340,00 Kč
seminář: Praktické uplatňování stavebního zákona, dne 29.1.2019 Karviná (zaměstnanec) 4012 04.02.2019 1 990,00 Kč
seminář: Veřejná podpora v praxi veřejné správy, dne 23.5.2019, Karviná (zaměstnanci) 4011 02.05.2019 2 980,00 Kč
seminář: GDPR obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Karviná dne 26.9.2019 (zaměstnanci) 4057 09.09.2019 2 980,00 Kč
seminář: Současný zákon o obcích dne 5.12.2019, Karviná (zaměstnanec) 4010 02.12.2019 1 390,00 Kč
NICOM a.s.ARES 7 938,00 Kč
kurz - Adobe Illustrator, 18.-20.02.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4117 12.02.2019 7 938,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 5 250,00 Kč
školení: Rozpočtová skladba ÚSC, aktuální problematika, Dne 14.2.2019, Ostrava 4160 21.01.2019 5 250,00 Kč
Ing. Ivana NetouškováARES 5 000,00 Kč
seminář: Závěr roku v účetnictví PO, Ostrava dne 23.10.2019 (zaměstnanci) 4034 05.11.2019 5 000,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 5 000,00 Kč
školení: Stavební úřad - pokročilí, dne 9.4.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4012 04.03.2019 3 000,00 Kč
školení: Přestupky dne 11.4.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4214 20.03.2019 2 000,00 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 4 000,00 Kč
seminář: Účetní a daňová problematika bytových družstev, dne 31.10.2019 v Ostravě (zaměstnanci) 4016 03.09.2019 4 000,00 Kč
Travelbakers z.s.ARES 3 780,00 Kč
kurz - Grafika v cestovním ruchu a kultuře, 29.03.2019, Brno (zaměstnanec) 4246 25.03.2019 1 890,00 Kč
kurz - Grafika v cestovním ruchu a kultuře, 29.03.2019, Brno (zaměstnanec) 4247 25.03.2019 1 890,00 Kč
Aliaves, s.r.o.ARES 3 617,90 Kč
seminář Odpovědnost za správu cizího majetku v případě obcí - 19.7.2019 Praha (zaměstnanec) 4220 18.07.2019 3 617,90 Kč
Petra ZjanováARES 3 300,00 Kč
masáže pro zaměstnankyni 4122 10.10.2019 3 300,00 Kč
Společnost pro ekologickou stabilitu krajiny, z.s.ARES 3 300,00 Kč
seminář: ÚSES - zelená páteř krajiny, konání 11.-12.9.2019, Brno (zaměstnanci) 4197 19.09.2019 3 300,00 Kč
Vema,a.s.ARES 3 146,00 Kč
seminář - Mzdy, dne 27.3.2019 Ostrava (zaměstnanec) 4054 08.04.2019 1 573,00 Kč
seminář Mzdy 34.03 - Ostrava 26.9.2019 - zaměstnanec 4079 09.10.2019 1 573,00 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmARES 2 910,00 Kč
seminář: Řízení o přestupcích dne 29.11.2019, Frenštát p/R (zaměstnanci) 4208 11.12.2019 2 910,00 Kč
EDUCO CENTRUM s.r.o.ARES 2 763,50 Kč
kurz: Základy manipulace s imobilním klientem (8h.), dne 16.3.2019, PSNJ, OSV 4271 25.04.2019 2 763,50 Kč
B.I.D. services s.r.o.ARES 1 926,00 Kč
poplatek na akci - Nákup energie v organizacích veřejné správy, 16.5.2019, Brno 4068 07.05.2019 1 926,00 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 1 850,00 Kč
školení Majetek v účetní praxi PO 23.9.2019, Ostrava - zaměstnanec 4318 30.09.2019 1 850,00 Kč
VARS BRNO a.s.ARES 1 700,00 Kč
školení: Centrální evidence uzavírek, 28.11.2019, Brno (zaměstnanci) 4226 12.12.2019 1 700,00 Kč
STORYBEND s.r.o.ARES 1 400,00 Kč
konference Senior 2019 dne 14.3.2019, KÚ MS kraje, Ostrava (zaměstnanci) 4185 19.03.2019 1 400,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -1 410,00 Kč
Celkem 654 973,50 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 57 870,00 Kč
Školení: Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018, dne 25.01.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4178 23.01.2019 1 650,00 Kč
Školení: Občanské průkazy a cestovní doklady - aktuality a praxe 2019, 07.02.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4232 30.01.2019 3 300,00 Kč
Školení: Občanské průkazy a cestovní doklady, 08.02.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4067 07.02.2019 3 300,00 Kč
Školení: Sociální služby - novinky a aktuality pro praxi soc.prac., 26.02.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4201 19.02.2019 1 690,00 Kč
Školení: Vodovody a kanalizace - aktuální změny a praxe 2019, 02.04.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4009 01.04.2019 5 070,00 Kč
Školení: Faktury a fakturace - s ohledem na schválené změny v r. 2019, 26.04.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4130 12.04.2019 3 300,00 Kč
Školení: Opatrovnictví - přehledný výklad, kazuistiky, otázky a odpovědi z praxe 2019, 25.04.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4132 12.04.2019 4 950,00 Kč
Zákon o ochraně přírody a krajiny, 14.05.2019, Brno (zaměstnanec) 4006 02.05.2019 1 590,00 Kč
Školení: Provozní bezpečnost stromů, poznávání defektů, chorob a škůdců, 04.06.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4167 15.05.2019 1 650,00 Kč
Školení: Správní řád, 30.05.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4168 15.05.2019 1 650,00 Kč
Školení: Zákon o obcích a veřejná správa, 07.06.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4169 15.05.2019 1 650,00 Kč
Školení: Zákon o obcích a veřejná správa, 07.06.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4306 27.05.2019 1 650,00 Kč
Školení: Evidence obyvatel a trvalý pobyt, 18.06.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4353 30.05.2019 3 300,00 Kč
Školení: Zákon o obcích a veřejná správa, 18.06.2019, Brno (zaměstnanec) 4205 18.06.2019 1 590,00 Kč
Školení: Správní řád - praktický průvodce pro začátečníky, 17.09.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4204 23.08.2019 3 300,00 Kč
Školení: Obec a pozemní komunikace, 12.09.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4059 09.09.2019 3 300,00 Kč
Školení: Obec a pozemní komunikace, 12.09.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4081 10.09.2019 6 600,00 Kč
Školení: Katastr nemovitostí - pozemky v KN, 22.10.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4117 10.10.2019 1 650,00 Kč
Školení: Registr vozidel - novela 2019, 17.10.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4121 10.10.2019 3 300,00 Kč
Školení: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků, 25.10.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4248 21.10.2019 3 380,00 Kč
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES 42 000,00 Kč
Školení: Přestupky na úseku stavebního řádu, 15.01.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4035 07.01.2019 6 000,00 Kč
Školení: Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů, dne 24.1.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4162 21.01.2019 6 000,00 Kč
Školení: Efektivní vymáhání pohledávek, 28.02.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4202 19.02.2019 2 000,00 Kč
Školení: OP a CD v právní úpravě a v praxi úřadů, 12.03.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4014 04.03.2019 4 000,00 Kč
Školení: Evidence obyvatel, vazby na zákl. registry a volby v roce 2019 v praxi ohlašoven, 26.03.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4173 18.03.2019 2 000,00 Kč
Školení: Čeština v praxi úředníka, 09.05.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4291 30.04.2019 2 000,00 Kč
Školení: Vidimace a legalizace, autorizovaná konverze dokumentů, 23.05.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4012 02.05.2019 4 000,00 Kč
Školení: Hlavní chyby v praxi úředníka a jak se jim vyhnout, 13.06.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4029 05.06.2019 4 000,00 Kč
Školení: Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout, 01.10.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4320 30.09.2019 4 000,00 Kč
Školení: OP a CD po významné novele v praxi úřadů, nová centrální aplikace spr. evidencí C227, 05.12.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4354 28.11.2019 4 000,00 Kč
Školení: Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019, 03.12.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4016 02.12.2019 4 000,00 Kč
INTEGRA CENTRUM s.r.o.ARES 16 200,00 Kč
Školení: Zákon o registru smluv, 04.06.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4242 22.05.2019 3 600,00 Kč
Školení: Nájem bytu a domu za účelem bydlení, 10.10.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4123 10.10.2019 3 600,00 Kč
Školení: Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 05.11.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4286 23.10.2019 5 400,00 Kč
Školení: Aplikace zákona o silničním provozu do praxe, 12.12.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4120 09.12.2019 3 600,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.ARES 12 190,00 Kč
Školení: Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení, dne 29.1.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4158 21.01.2019 3 440,00 Kč
Školení: Obecné a technické požadavky na výstavbu, dne 29.1.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4161 21.01.2019 5 250,00 Kč
Školení: Obecné a technické požadavky na výstavbu, 04.06.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4178 15.05.2019 3 500,00 Kč
LP EFEKT VZDĚL. AGENTURAARES 11 400,00 Kč
Školení: Dozory ve výstavbě a kvalifikace účastníků výstavby, 15.05.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4013 02.05.2019 5 400,00 Kč
Školení: Veřejné zakázky na stavební práce, 22.05.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4014 02.05.2019 6 000,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 10 730,00 Kč
Školení: Správní řád v reálné praxi, 29.01.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4230 30.01.2019 1 590,00 Kč
Školení: Aktuální novinky v oblasti rozhodování a postupů podle staveb. zákona v roce 2019, 26.02.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4236 30.01.2019 5 960,00 Kč
Školení: Krizová intervence, 28.05.2019, Olomouc (zaměstnanec) 4347 30.05.2019 1 590,00 Kč
Školení: Aktuální změny v sociální oblasti v roce 2019 a chystané úpravy v roce 2020, 29.11.2019 , Olomouc (zaměstnanec) 4285 21.11.2019 1 590,00 Kč
SCIENS s.r.o.ARES 9 960,00 Kč
Školení: Přestupky a přestupkové řízení, 03.10.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4293 27.09.2019 4 980,00 Kč
Školení: Poskytování informací ve VS podle zák.č. 106/1999 Sb., 17.10.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4126 10.10.2019 4 980,00 Kč
Caritas vyšší odborná škola sociálníARES 9 900,00 Kč
Školení: kurz Praktická krizová intervence, 09.09.-16.12.2019, Olomouc (zaměstnanec) 4206 23.08.2019 7 500,00 Kč
Školení: Dokumentace soc. práce ve veřejné správě, 04.10.2019, Olomouc (zaměstnanec) 4286 27.09.2019 1 200,00 Kč
Školení: Dokumentace soc. práce ve veřejné správě, 04.10.2019, Olomouc (zaměstnanec) 4287 27.09.2019 1 200,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 9 870,00 Kč
Školení: Jak popsat výsledky kontroly a auditu v prostředí ÚSC, 11.04.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4092 10.04.2019 3 900,00 Kč
Školení: Občanské průkazy a cestovní doklady, 03.10.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4292 27.09.2019 3 980,00 Kč
Školení: Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci, 03.12.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4349 28.11.2019 1 990,00 Kč
Vodní zdroje s.r.o. EKOMONITORARES 8 712,00 Kč
Školení: Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování, 11.06.2019, Brno (zaměstnanci) 4312 27.05.2019 8 712,00 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 7 400,00 Kč
Školení: Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 10.01.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4250 31.01.2019 1 800,00 Kč
Školení: Ztráty a nálezy aktuálně, 26.04.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4125 12.04.2019 1 800,00 Kč
Školení: Úřední deska, 18.06.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4355 30.05.2019 3 800,00 Kč
VAVS s.r.o.ARES 7 200,00 Kč
Školení: Přestupky v dopravě - řízení o přestupcích dle zákona 250/2016 Sb., Ostrava, 20.06.2019 (zaměstnanci) 4036 05.06.2019 7 200,00 Kč
Barbora MaškováARES 6 360,00 Kč
Školení: Roční účetní závěrka a inventarizace pro ÚSC a PO, 03.12.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4206 14.11.2019 6 360,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES 5 270,00 Kč
Školení: Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi, 31.10.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4223 18.10.2019 3 580,00 Kč
Školení: Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les, 05.12.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4348 28.11.2019 1 690,00 Kč
SEKURKON s.r.o.ARES 5 200,00 Kč
Školení: Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení 2019, 10.06.2019, Praha (zaměstnanec) 4022 05.06.2019 2 700,00 Kč
Školení: Veřejné zakázky malého rozsahu a ZPŘ 2019, 17.10.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4119 10.10.2019 2 500,00 Kč
Hana ŠimánkováARES 4 956,00 Kč
Školení: Vodní právo - aktuální judikatura, 02.04.2019, Olomouc (zaměstnanci) 4222 20.03.2019 4 956,00 Kč
Svaz účetních Nový Jičín z. s.ARES 4 800,00 Kč
Školení: Pracovní cesty a cestovní náhrady v roce 2019, 09.01.2019, Nový Jičín (zaměstnanci) 4034 07.01.2019 2 400,00 Kč
Školení: Uplatňování DPH v roce 2019, dne 30.01.2019, Nový Jičín (zaměstnanci) 4181 23.01.2019 2 400,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 4 680,00 Kč
Školení: Účetnictví PO v závěru roku 2019, 26.11.2019, Nový Jičín (zaměstnanci) 4288 21.11.2019 4 680,00 Kč
Fakta s.r.o.ARES 4 470,00 Kč
Školení: Aktuální stav školské legislativy, 26.02.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4234 30.01.2019 4 470,00 Kč
FALKO UNIVERSUM s.r.o.ARES 4 400,00 Kč
Školení: Nájem a prodej nemovitostí, bytů, nebyt. prostor v praxi ÚSC, 11.04.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4088 10.04.2019 2 200,00 Kč
Školení: Nájem a prodej nemovitostí, bytů a nebyt. prostor v praxi ÚSC, 11.04.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4009 02.05.2019 2 200,00 Kč
JOGA LUHAČOVICE s.r.o.ARES 4 356,00 Kč
Školení: XXVII. Mezinárodní kongres ODPADY - Luhačovice 2019, 11.-13.09.2019 (zaměstnanec) 4205 23.08.2019 4 356,00 Kč
Nakladatelství C. H. Beck s. r. o.ARES 4 102,00 Kč
Školení: Smlouva o dílo ve stavebnictví a prevence soudních sporů, 12.02.2019, Praha (Štěpánová) 4016 04.02.2019 4 102,00 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 4 000,00 Kč
Školení: Místní poplatky 2019, 30.05.2019, Ostrava (zaměstnanci) 4179 15.05.2019 4 000,00 Kč
EDUPOL v. o. s.ARES 3 400,00 Kč
Školení: Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova, 25.10.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4222 18.10.2019 1 700,00 Kč
Školení: Kompetence sociální pracovnice při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením, 14.11.2019, Olomouc (zaměstnanec) 4092 11.11.2019 1 700,00 Kč
Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí z. s.ARES 3 160,00 Kč
Školení: XI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, 10.-11.10.2019, Tábor (zaměstnanci) 4049 06.06.2019 3 160,00 Kč
Oldřich BednářARES 1 790,00 Kč
Školení: Správa místních poplatků, 03.10.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4288 27.09.2019 1 790,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 1 790,00 Kč
Školení: Stavby na cizích pozemcích, 24.09.219, Olomouc (zaměstnanec) 4166 18.09.2019 1 790,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 1 750,00 Kč
Školení: Účetní závěrka ÚSC, 08.11.2019, Ostrava (zaměstnanec) 4282 23.10.2019 1 750,00 Kč
PARIS vzdělávací agentura s.r.o.ARES 1 490,00 Kč
Školení: Fond kulturních a sociálních potřeb ve školství, 01.11.2019,Ostrava (zaměstnanec) 4280 23.10.2019 1 490,00 Kč
Česká asociace sportovních ekonomů a manažerů z.s.ARES 1 300,00 Kč
Školení: 5. Workshop ČASEM, 19.11.2019, Pardubice (zaměstnanci) 4123 12.11.2019 1 300,00 Kč
Marie BělíkováARES 1 000,00 Kč
Školení. Průřez změnami ve mzdové účtárně v roce 2019, 25.06.2019, Šenov u Nového Jičína (zaměstnanec) 4258 21.06.2019 1 000,00 Kč
Fyzická osoba 800,00 Kč
5016 11.01.2019 800,00 Kč
Celkem 272 506,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES -1 650,00 Kč
Vratka za zrušenou účast na semináři Zákon o obcích a veřejné správa, 07.06.2019, Ostrava (zaměstnanec), kurzovného uhrazeno PV 1379-19 4003 03.06.2019 -1 650,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES -1 990,00 Kč
Vratka za zrušené školení Agenda soc. pohřbů a válečných hrobů v obci, 03.12.2019, Ostrava (uhrazeno 28.11.2019, PV 3589-19) 4042 03.12.2019 -1 990,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.ARES -3 500,00 Kč
Školení: Vratka kurzovného za zrušený seminář Obecné a technické požadavky na výstavbu, 04.06.2019, Olomouc (uhrazeno PV č. 1375-19) 4167 17.06.2019 -3 500,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES -5 270,00 Kč
Vratka za zrušené školení Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi, 31.10.2019, Olomouc (zaměstnanci), kurzovné uhrazeno PV 3221-19 4015 04.11.2019 -3 580,00 Kč
Vratka za zrušené školení Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les, 05.12.2019, Ostrava (zaměstnanec), kurzovné hrazeno PV 3591-19 4217 12.12.2019 -1 690,00 Kč
VAVS s.r.o.ARES -7 200,00 Kč
Školení: Vratka kurzovného za zrušený seminář Přestupky v dopravě, 20.06.2019, Ostrava (kurzovné uhrazeno PV 1598-19) 4245 20.06.2019 -7 200,00 Kč
NICOM a.s.ARES -7 938,00 Kč
Vratka kurzovného za kurz Adobe Photoshop, 18.-20.02.2019, Ostrava (kurzovné uhrazeno KDF č. 358). Dne 13.6.2019 přišel dobropis, VS 19214181, je přiložen k PP. 4079 11.06.2019 -7 938,00 Kč
Celkem -27 548,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 % 5 055 753,00 Kč 6 % 5 460 336,00 Kč 13 % 5 262 493,00 Kč 20 % 5 464 899,00 Kč 27 % 5 430 909,00 Kč 33 % 5 471 603,00 Kč 40 % 6 871 167,00 Kč 49 % 5 664 153,00 Kč 56 % 5 593 018,00 Kč 63 % 5 688 705,00 Kč 70 % 5 533 791,00 Kč 77 % 10 708 636,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 % 50 462,00 Kč 3 % 58 926,00 Kč 7 % 51 542,00 Kč 10 % 50 711,00 Kč 13 % 51 023,00 Kč 16 % 54 817,00 Kč 20 % 55 017,00 Kč 23 % 53 847,00 Kč 27 % 53 981,00 Kč 30 % 57 293,00 Kč 34 % 63 934,00 Kč 38 % 58 861,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobn.. 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 % 1 278 452,00 Kč 6 % 1 380 725,00 Kč 13 % 1 332 559,00 Kč 20 % 1 380 775,00 Kč 26 % 1 370 779,00 Kč 33 % 1 443 807,00 Kč 40 % 1 737 903,00 Kč 49 % 1 421 271,00 Kč 55 % 1 402 024,00 Kč 62 % 1 438 390,00 Kč 69 % 1 453 257,00 Kč 76 % 2 670 920,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojis.. 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 % 460 247,00 Kč 6 % 497 060,00 Kč 13 % 479 728,00 Kč 20 % 497 084,00 Kč 26 % 493 485,00 Kč 33 % 519 778,00 Kč 40 % 625 647,00 Kč 49 % 515 777,00 Kč 56 % 508 803,00 Kč 62 % 521 996,00 Kč 70 % 527 386,00 Kč 77 % 969 297,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 % 150 377,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 52 145,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 118 683,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 101 214,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomů.. 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 % 2 565,00 Kč 6 % 1 573,00 Kč 9 % 2 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 3 801,00 Kč 22 % 8 563,00 Kč 40 % 15 364,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 5 161,00 Kč 85 % 586,00 Kč 86 % 2 349,00 Kč 91 % 3 847,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 % 5 986,00 Kč 1 % 49 440,00 Kč 9 % 38 293,00 Kč 16 % 36 750,00 Kč 22 % 43 711,56 Kč 29 % 42 774,56 Kč 36 % 40 184,56 Kč 43 % 48 029,56 Kč 51 % 55 217,56 Kč 60 % 45 892,56 Kč 68 % 79 039,56 Kč 81 % 84 842,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 % 584,00 Kč 0 % 38 703,97 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 7 266,00 Kč 3 % 82 446,20 Kč 8 % 147 230,73 Kč 16 % 241 648,00 Kč 30 % 72 337,39 Kč 35 % 90 553,79 Kč 40 % 496 827,44 Kč 69 % 182 440,10 Kč 80 % 332 234,95 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 % 25 557,42 Kč 2 % 159 060,20 Kč 15 % 87 596,00 Kč 22 % 6 462,00 Kč 22 % 24 597,62 Kč 24 % 253 807,97 Kč 44 % 31 914,00 Kč 47 % 43 279,02 Kč 51 % 119 038,16 Kč 60 % 38 540,27 Kč 63 % 144 051,42 Kč 75 % 134 273,91 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 % 267,00 Kč 19 % 238,00 Kč 36 % 208,00 Kč 51 % 179,00 Kč 64 % 150,00 Kč 74 % 120,00 Kč 83 % 90,00 Kč 89 % 91,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 % -29 663,70 Kč -8 % 0,00 Kč -8 % 75 201,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 30 135,06 Kč 20 % 66 955,60 Kč 39 % -7 000,00 Kč 37 % 35 562,19 Kč 47 % 30 135,06 Kč 56 % -7 000,00 Kč 54 % 79 479,73 Kč 76 %
5152 Teplo 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 % -3 890,10 Kč -0 % 610 403,51 Kč 32 % 224 113,78 Kč 44 % 66 578,38 Kč 48 % -8 564,82 Kč 47 % 104 382,89 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 40 600,00 Kč 55 % 90 355,55 Kč 60 % 207 556,61 Kč 71 % 241 324,83 Kč 83 %
5154 Elektrická en.. 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 % 29 415,42 Kč 2 % 93 191,00 Kč 9 % 75 623,00 Kč 15 % 72 360,00 Kč 21 % 28 616,00 Kč 23 % 76 360,00 Kč 29 % 82 864,00 Kč 35 % 26 928,00 Kč 37 % 69 303,00 Kč 43 % 87 299,00 Kč 49 % 28 690,00 Kč 52 % 72 279,00 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 % 4 725,83 Kč 3 % 9 472,79 Kč 8 % 10 127,96 Kč 13 % 11 781,94 Kč 20 % 14 845,19 Kč 28 % 17 739,84 Kč 37 % 12 721,23 Kč 44 % 8 132,83 Kč 49 % 10 159,21 Kč 54 % 15 706,08 Kč 63 % 15 464,17 Kč 71 % 22 705,90 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 % 9 135,40 Kč 1 % 6 707,43 Kč 1 % 358 578,20 Kč 25 % 9 840,70 Kč 26 % 258 933,00 Kč 43 % 9 742,00 Kč 44 % 71 383,80 Kč 48 % 258 520,40 Kč 66 % 8 636,00 Kč 66 % 8 504,20 Kč 67 % 25 799,54 Kč 68 % 258 549,40 Kč 86 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 6 008,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 44 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 5 808,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 10 406,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 14 801,86 Kč 20 % 8 791,86 Kč 27 % 9 791,86 Kč 35 % 8 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 7 581,86 Kč 69 % 5 207,38 Kč 74 % 23 955,58 Kč 93 %
5166 Konzultační, .. 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 % 42 350,00 Kč 6 % 45 980,00 Kč 12 % 45 980,00 Kč 18 % 48 098,00 Kč 25 % 39 867,50 Kč 30 % 46 585,00 Kč 36 % 56 850,00 Kč 44 % 48 400,00 Kč 51 % 35 090,00 Kč 55 % 28 200,00 Kč 59 % 30 620,00 Kč 63 % 52 400,00 Kč 70 %
5167 Služby školen.. 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 % 67 703,00 Kč 7 % 96 085,20 Kč 16 % 91 927,70 Kč 26 % 91 619,70 Kč 35 % 115 842,30 Kč 47 % 44 581,20 Kč 51 % 60 238,20 Kč 57 % 62 809,40 Kč 63 % 71 160,00 Kč 70 % 78 834,80 Kč 78 % 42 160,00 Kč 83 % 76 970,00 Kč 90 %
5168 Služby zpraco.. 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 % 54 580,24 Kč 17 % 14 474,12 Kč 22 % 46 192,09 Kč 36 % 4 839,90 Kč 38 % 17 917,80 Kč 43 % 7 330,40 Kč 45 % 30 507,50 Kč 55 % 5 522,60 Kč 57 % 15 610,70 Kč 62 % 18 879,10 Kč 67 % 61 451,60 Kč 87 % 14 459,90 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 % -75 558,56 Kč -2 % 261 689,33 Kč 4 % 288 903,93 Kč 11 % 335 657,43 Kč 18 % 376 361,31 Kč 26 % 431 820,16 Kč 36 % 260 256,40 Kč 42 % 424 573,98 Kč 51 % 366 663,05 Kč 59 % 298 258,82 Kč 66 % 306 680,56 Kč 73 % 475 561,52 Kč 84 %
5171 Opravy a udrž.. 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 % 4 735,94 Kč 0 % 37 815,17 Kč 2 % 19 522,00 Kč 3 % 3 651,30 Kč 4 % 23 605,25 Kč 5 % 136 767,79 Kč 12 % 353 497,79 Kč 31 % 282 920,04 Kč 46 % 244 283,50 Kč 59 % 408 865,20 Kč 81 % 154 930,15 Kč 89 % 93 155,03 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuz.. 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 % 6 947,00 Kč 2 % 20 437,00 Kč 9 % 18 349,00 Kč 15 % 27 097,00 Kč 25 % 10 649,00 Kč 28 % 38 796,00 Kč 41 % 9 465,00 Kč 45 % 15 708,00 Kč 50 % 19 806,00 Kč 57 % 34 385,00 Kč 68 % 76 058,00 Kč 94 % 17 829,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 % 7 065,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 7 % 10 849,00 Kč 13 % 8 108,00 Kč 17 % 1 956,00 Kč 18 % 5 442,00 Kč 20 % 5 094,00 Kč 23 % 4 258,00 Kč 25 % 68 458,00 Kč 59 % 6 230,00 Kč 62 % 7 207,00 Kč 66 % 18 485,00 Kč 75 %
5176 Účastnické po.. 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 2 970,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 480,00 Kč 14 % 6 610,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 200,00 Kč 40 % 3 262,00 Kč 50 % 10 000,00 Kč 82 % -2 142,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za ná.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 % 5 100,00 Kč 20 % 400,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 27 % 800,00 Kč 30 % 1 800,00 Kč 37 % 800,00 Kč 40 % 2 800,00 Kč 52 % 2 000,00 Kč 60 % 1 800,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 1 200,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 13 500,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 500,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 % 5 079,00 Kč 1 % 30 918,00 Kč 6 % 69 763,00 Kč 18 % 70 569,00 Kč 29 % 25 925,00 Kč 34 % 45 353,00 Kč 41 % 29 896,00 Kč 46 % 28 492,00 Kč 51 % 11 666,00 Kč 53 % 28 176,00 Kč 58 % 56 118,00 Kč 67 % 55 499,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinv.. 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 % 100,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 989 871,96 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 1 607 806,81 Kč 98 %
6122 Stroje, příst.. 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 973,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 261 577,85 Kč 11 % 1 937 291,07 Kč 69 % 234 982,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -1 448 919,34 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
6123 Dopravní pros.. 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 % 7 160 494,89 Kč 5 % 8 911 903,58 Kč 7 % 8 707 332,52 Kč 6 % 8 291 017,21 Kč 6 % 8 425 065,77 Kč 6 % 9 796 720,31 Kč 7 % 13 097 510,01 Kč 10 % 9 230 832,08 Kč 7 % 8 844 456,02 Kč 7 % 8 986 401,56 Kč 7 % 9 103 271,09 Kč 7 % 18 083 778,68 Kč 13 %