Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 381 (ORG 381) / 2019

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
19 19 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
19 19 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
19 19 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
5168 Služby zpracování dat 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
19 19 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
19 19 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
19 19 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
19 19 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 19 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
19 19 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
19 19 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
19 19 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
19 19 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
19 19 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
Celkem 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (381), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Edenred CZ s.r.o.ARES 4 252 310,00 Kč
stravenky pro zaměstnance na 2/2019 4136 13.02.2019 362 674,10 Kč
stravenky pro zaměstnance na 3/2019 4148 14.03.2019 362 674,10 Kč
stravenky pro zaměstnance na 4/2019 4138 12.04.2019 408 000,80 Kč
stravenky pro zaměstnance na 5/2019 4157 14.05.2019 426 131,50 Kč
stravenky pro zaměstnance na 6/2019 4145 13.06.2019 362 674,10 Kč
stravenky pro zaměstnance na 7/2019 4139 12.07.2019 408 000,80 Kč
stravenky pro zaměstnance na 7/2019 4107 12.08.2019 408 000,80 Kč
stravenky pro zaměstnance na 9/2019 4112 11.09.2019 380 804,80 Kč
stravenky pro zaměstnance na 10/2019 4181 14.10.2019 389 870,10 Kč
stravenky pro zaměstnance na 11/2019 4114 11.11.2019 380 804,80 Kč
stravenky pro zaměstnance na 12/2019 4194 10.12.2019 362 674,10 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 1 135 253,46 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2018 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] 4104 14.01.2019 92 867,50 Kč
úklid krytu CO za 12/2018 4196 24.01.2019 1 185,80 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4169 15.02.2019 92 867,50 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 8 [ISRS] 4123 13.03.2019 92 867,50 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ 3/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4105 10.04.2019 92 867,50 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 4/2019 [ISRS] 4134 13.05.2019 92 867,50 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 5/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4163 14.06.2019 92 867,50 Kč
úklid krytu CO po dobu působení volebního štábu - volby EU 4305 26.06.2019 948,64 Kč
úklidové služby za 6/2019 v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4116 10.07.2019 92 867,50 Kč
Divadelní 1 - úklid po instalaci klimatizačních jednotek za 6/2019 4174 16.07.2019 2 371,60 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 7/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] 4127 14.08.2019 92 867,50 Kč
úklidové služby za 8/2019 v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4088 10.09.2019 94 017,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ 9/2019 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] 4140 10.10.2019 94 017,00 Kč
úklid vývěsních skříněk za 9/2019 4241 21.10.2019 1 541,54 Kč
úklid klubovny v CO krytu za 9/2019 4242 21.10.2019 1 897,28 Kč
Divadelní 8, Radnice - úklid po malování a stěhování kanceláří 4251 21.10.2019 8 300,60 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 10/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4188 13.11.2019 94 017,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4156 09.12.2019 94 017,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.ARES 566 899,07 Kč
platba za období 01/2019 dle sml.č. 44244070 4147 21.01.2019 559,00 Kč
platba za období 01/2019 dle sml.č.44244080 4150 21.01.2019 1 170,70 Kč
platba za období 01/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] 4153 21.01.2019 2 182,90 Kč
platba za období 01/2019 dle sml.č.44239310, 44239320, 54234360... 4170 21.01.2019 28 617,00 Kč
platba za období 01/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] 4149 21.01.2019 963,60 Kč
platba za období 01/2019 dle sml.č.44240000 4187 23.01.2019 7 992,10 Kč
pravidelná platba za 2/2019, sml.č.44235570, 44236270, ... 4204 19.02.2019 28 617,00 Kč
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243280 [ISRS] 4241 21.02.2019 2 182,90 Kč
pravidelná platba za 2/2019 e PRO Comfort, sml.č.44244070 4238 21.02.2019 559,00 Kč
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243290 [ISRS] 4239 21.02.2019 963,60 Kč
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244080 4240 21.02.2019 1 170,70 Kč
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44240000 4276 25.02.2019 7 992,10 Kč
platba za 3/2019, sml.č.54234360, 44235570... 4200 19.03.2019 28 617,00 Kč
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44244070 4204 20.03.2019 559,00 Kč
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44243290 [ISRS] 4208 20.03.2019 963,60 Kč
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44244080 4211 20.03.2019 1 170,70 Kč
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44243280 [ISRS] 4216 20.03.2019 2 182,90 Kč
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44240000 4224 20.03.2019 7 992,10 Kč
vyrovnání za období 1-3/2019, platba dle sml.č.44243280 [ISRS] 4261 26.03.2019 1 379,50 Kč
vyrovnání za období 1-3/2019, platba dle sml.č.44244070 4268 26.03.2019 2 583,80 Kč
vyrovnání za období 1-3/2019 sml.č.54234360, platby dle sml.č.44235570, 44236270... 4304 28.03.2019 20 721,40 Kč
servis 4/2019, sml.č. 44239310, 44236790, 44239320, ... 4213 18.04.2019 28 617,00 Kč
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244070 4223 23.04.2019 559,00 Kč
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] 4225 23.04.2019 963,60 Kč
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244080 4227 23.04.2019 1 170,70 Kč
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] 4230 23.04.2019 2 182,90 Kč
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44240000 4234 23.04.2019 7 992,10 Kč
pravidelná platba za 5/2019 dle sml.č.54234360, 44235570,44236270... 4218 20.05.2019 28 617,00 Kč
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244070 4231 22.05.2019 559,00 Kč
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243290 [ISRS] 4233 22.05.2019 963,60 Kč
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244080 4235 22.05.2019 1 170,70 Kč
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243280 [ISRS] 4237 22.05.2019 2 182,90 Kč
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44240000 4265 23.05.2019 7 992,10 Kč
platba za 6/2019 dle sml.č.54234360, 44235570, ... 4239 19.06.2019 28 617,00 Kč
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44243280 za 6/2019 [ISRS] 4249 20.06.2019 2 182,90 Kč
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44240000 za 6/2019 4251 20.06.2019 7 992,10 Kč
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44243290 za 6/2019 [ISRS] 4247 20.06.2019 963,60 Kč
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44244070 za 6/2019 4246 20.06.2019 559,00 Kč
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44244080 za 6/2019 4248 20.06.2019 1 170,70 Kč
platba za 6/2019 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 4058 04.07.2019 1 754,00 Kč
platba za 6/2019 dle sml.č.44244070 4060 04.07.2019 3 461,90 Kč
platba za 6/2019 dle sml.č. 44235570, 44236270... 4065 04.07.2019 25 380,70 Kč
pravidelná platba 6/2019, sml. 54234360, 44235570, ... 4206 17.07.2019 28 617,00 Kč
pravidelná platba 7/2019, sml 44244070 4214 18.07.2019 559,00 Kč
pravidelná platba 7/2019, sml 44243290 [ISRS] 4215 18.07.2019 963,60 Kč
pravidelná platba 7/2019, sml 44244080 4216 18.07.2019 1 170,70 Kč
pravidelná platba 7/2019, sml 44243280 [ISRS] 4218 18.07.2019 2 182,90 Kč
pravidelná platba 7/2019, sml 44243290 [ISRS] 4238 22.07.2019 7 313,24 Kč
pravidelná platba 7/2019, sml 44240000 4239 22.07.2019 7 992,10 Kč
platba za období 8/2019 sml.č. 54234360, 44235570, 44236270... 4161 19.08.2019 28 617,00 Kč
platba za 8/2019, sml.č.44244080 4168 20.08.2019 1 170,70 Kč
platba za 8/2019, sml.č.44243280 [ISRS] 4171 20.08.2019 2 182,90 Kč
platba za 8/2019, sml.č.44244070 4166 20.08.2019 559,00 Kč
platba za 8/2019, sml.č.44243290 [ISRS] 4167 20.08.2019 963,60 Kč
platba za 8/2019, sml.č.44240000 4189 21.08.2019 7 992,10 Kč
platba za 8/2019, sml.č.44244070 4260 29.08.2019 3 388,00 Kč
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244070 4188 19.09.2019 559,00 Kč
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244080 4189 19.09.2019 1 170,70 Kč
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] 4193 19.09.2019 2 182,90 Kč
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44240000 4201 19.09.2019 7 992,10 Kč
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] 4212 19.09.2019 963,60 Kč
servis, vyrovnání za 07/2019 - sml 54234360, 44235570, ... 4252 25.09.2019 710,70 Kč
servis 09/2019, sml. 54234360, 44235570, ... 4264 25.09.2019 28 617,00 Kč
servis - vyrovnání za 07-09/2019, sml. 44243290 [ISRS] 4023 03.10.2019 431,50 Kč
servis - vyrovnání za 07-09/2019, sml 44244070 4027 03.10.2019 1 951,00 Kč
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44244070 4236 21.10.2019 559,02 Kč
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] 4237 21.10.2019 963,60 Kč
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44244080 4239 21.10.2019 1 170,68 Kč
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] 4244 21.10.2019 2 182,86 Kč
servis 10/2019, sml. 54234360, 44235570, ... 4256 21.10.2019 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44240000 4265 22.10.2019 7 992,07 Kč
platba za 11/2019 - smlouva č.44239310, 44239320... 4258 19.11.2019 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č. 44244070 4280 21.11.2019 559,02 Kč
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] 4282 21.11.2019 963,60 Kč
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44244080 4283 21.11.2019 1 170,68 Kč
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] 4296 22.11.2019 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44240000 4297 22.11.2019 7 992,07 Kč
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44244070 4356 18.12.2019 559,02 Kč
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] 4358 18.12.2019 963,60 Kč
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44244080 4360 18.12.2019 1 170,68 Kč
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] 4363 18.12.2019 2 182,86 Kč
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44240000 4376 18.12.2019 7 992,07 Kč
pravidelná platba za období 12/2019, sml. 54234360, 44235570, ... 4389 18.12.2019 28 616,98 Kč
Petr BartušekARES 107 200,05 Kč
výměna prken na parapetních ohrádkách pro květinovou výzdobu oken radnice 4089 11.06.2019 3 860,00 Kč
stěhování kanceláří Svazku obcí reg. Novojičínska a spisovny z budovy ul.Divadelní 8 na ul.Lidickou 1 4182 16.07.2019 18 126,00 Kč
stěhování kanceláří a archivu z radnice do budovy na ul.Divadelní 8 4194 21.08.2019 14 423,00 Kč
Radnice-kanc.č.108,112,113 - odstranění podlahových krytin a stěhování nábytku 4325 27.11.2019 28 997,65 Kč
příprava a odvoz majetku města určeného k likvidaci 4144 09.12.2019 15 500,10 Kč
Divedelní 1,kanc.č.204,223 - vystěhování nábytku a vybavení vč. odstranění podlahových krytin 4147 09.12.2019 20 727,30 Kč
pořez, dovoz a rozvoz vánočních stromků dne 3.12.2019 4210 11.12.2019 5 566,00 Kč
BENEPRO, a.s.ARES 59 774,00 Kč
Masarykovo nám. 1 - vypracování zjednodušené projektové dokumentace stávajícího stavu objektu MěÚ NJ Masarykovo nám. 1 4237 19.06.2019 24 200,00 Kč
vypracování zbývající části PD stávajícího stavu - pasport stavby objektu MěÚ NJ- Masarykovo nám. 1 4122 14.08.2019 29 040,00 Kč
Aktualizace zjednodušené PD (pasport stavby) objektu MěÚ NJ, Masarykovo nám. 1/1. 4222 26.08.2019 6 534,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 59 600,00 Kč
tisky zhotovené na kopírce SHARP [ISRS] 4116 16.01.2019 1 389,00 Kč
měsíční paušální poplatek - servis kopírky Sharp 3/2019 [ISRS] 4075 11.03.2019 4 913,00 Kč
měsíční paušální poplatek - servis kopírky Sharp 4/2019 [ISRS] 4096 10.04.2019 4 913,00 Kč
kopie a tisky na kopírovacím stroji Sharp za 1.čtvrtletí 2019 - vyrovnání smluv OŽP [ISRS] 4165 15.04.2019 4 143,00 Kč
servis ke kopírce Sharp MX6070 - 5/2019 [ISRS] 4123 13.05.2019 4 913,00 Kč
servis ke kopírovacímu stroji SHARP MX6070 - poplatek na 6/2019 - paušál [ISRS] 4132 13.06.2019 4 913,00 Kč
servis ke kopírovacímu stroji SHARP MX6070 - poplatek na 7/2019 - paušál [ISRS] 4111 10.07.2019 4 913,00 Kč
kopírovací stroj SHARP - kopie a tisky za 1.4.-30.6.2019 [ISRS] 4157 15.07.2019 3 664,00 Kč
paušální poplatek za servis kopírky SHARP za 7/2019 [ISRS] 4101 12.08.2019 4 913,00 Kč
servis kopírky SHARP MX6070 na 9/2019 [ISRS] 4077 10.09.2019 4 913,00 Kč
zabezpečení servisu SHARP 10/2019 [ISRS] 4093 09.10.2019 4 913,00 Kč
kopie a tisky nad paušál SHARP [ISRS] 4152 14.10.2019 1 274,00 Kč
zabezpečení servisu kopírky Sharp na 11/2019 [ISRS] 4132 12.11.2019 4 913,00 Kč
servis kopírky Sharp na 12/2019 [ISRS] 4128 09.12.2019 4 913,00 Kč
MAFRA, a.s.ARES 54 159,00 Kč
inzerce výběrových řízení na pozici ředitele TSM NJ a tajemníka MěÚ - MF DNES MsK, vydání 9.5.2019 4214 20.05.2019 6 225,00 Kč
personální inzerce v MF DNES, dat. vydání 11.,18. a 25.7.2019 4037 05.08.2019 9 505,00 Kč
Celostránková prezentace v tabloidu MF Dnes s názvem Město Nový Jičín. Datum vydání 31.08.2019 a 5+2, datum vydání 30.8.2019. 4086 10.09.2019 24 200,00 Kč
inzerce v MF DNES 12. a 19.9.2019 - referent veřejné správy na úseku právním, vedoucí OB 4175 14.10.2019 14 229,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 50 820,00 Kč
údržba a servis telef. ústředen za 12/2018 sml. č. 06/SS/2011 4097 14.01.2019 4 235,00 Kč
údržba a servis telef. ústředen za 1/2019 sml.06/SS/2011 4161 15.02.2019 4 235,00 Kč
servis telefonních ústředen za 2/2019, sml. 06/SS/2011 4074 11.03.2019 4 235,00 Kč
servis telefonních ústředen za 3/2019 dle sml.č. 06/SS/2011 4093 10.04.2019 4 235,00 Kč
servis telefonních ústředen za 4/2019,sml 06/SS/2011 4122 13.05.2019 4 235,00 Kč
servis telef. ústředen za 5/2019, sml. 06/SS/2011 4098 12.06.2019 4 235,00 Kč
servis telefonních ústředen za 6/2019, sml. 06/SS/2011 4159 15.07.2019 4 235,00 Kč
servis a údržba telef. ústředen za 7/2019, sml. 06/SS/2011 4099 12.08.2019 4 235,00 Kč
servis telef. ústředen za 8/2019, sml. 06/SS/2011 4102 11.09.2019 4 235,00 Kč
údržba a servis telefg. ústředen 9/2019, sml. 06/SS/2011 4125 10.10.2019 4 235,00 Kč
údržba a servis pobočkových telef. ústředen za 10/2019, sml. 06/SS/2011 4165 13.11.2019 4 235,00 Kč
servis telef. ústředen za 11/2019 - 06/SS/2011 4124 09.12.2019 4 235,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 38 400,00 Kč
pracovně lékařská péče za 12/2018, periodické prohlídky 6x, vstupní prohlídka 3x [ISRS] 4198 24.01.2019 4 200,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2019, vstupní prohlídka 1x, periodická prohlídka 1x [ISRS] 4262 25.02.2019 950,00 Kč
pracovně lékařská péče za 2/2019 [ISRS] 4206 20.03.2019 900,00 Kč
pracovně lékařská péče za 3/2019 [ISRS] 4233 23.04.2019 4 300,00 Kč
pracovně lékařská péče za 4/2019 [ISRS] 4274 24.05.2019 1 400,00 Kč
pracovně lékařská péče za 5/2019 [ISRS] 4233 19.06.2019 4 250,00 Kč
pracovně lékařská péče za 6/2019 [ISRS] 4271 24.07.2019 3 750,00 Kč
pracovně lékařská péče za 7/2019 [ISRS] 4186 21.08.2019 2 450,00 Kč
pracovně lékařská péče za 8/2019 dle přiloženého seznamu [ISRS] 4238 24.09.2019 3 300,00 Kč
pracovně lékařská péče 9/2019 [ISRS] 4284 23.10.2019 2 350,00 Kč
pracovně lékařská péče za 10/2019 dle přilož. seznamu [ISRS] 4268 20.11.2019 2 800,00 Kč
pracovně lékařská péče za 11/2019 [ISRS] 4239 12.12.2019 7 750,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 35 555,20 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 12/2018, sml.č.01032/14/230 4086 14.01.2019 438,96 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 12/2018, sml.č.00063/18/230 4087 14.01.2019 619,98 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 12/2018, sml.č.00064/18/230 4089 14.01.2019 859,83 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 12/2018, sml.č.01160/17/230 4212 28.01.2019 378,68 Kč
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH 4148 15.02.2019 923,45 Kč
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH 4150 15.02.2019 974,61 Kč
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 4151 15.02.2019 1 336,23 Kč
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH 4263 25.02.2019 1 002,46 Kč
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4133 14.03.2019 1 320,59 Kč
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH sml 01032/14/230 4128 14.03.2019 663,10 Kč
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 4132 14.03.2019 1 184,01 Kč
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH sml 01160/17/230 4257 26.03.2019 349,45 Kč
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 4144 15.04.2019 493,27 Kč
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4147 15.04.2019 1 012,04 Kč
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH sml 00063/18/230 4148 15.04.2019 1 039,61 Kč
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4222 23.04.2019 471,80 Kč
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 4114 13.05.2019 657,51 Kč
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 4116 13.05.2019 849,95 Kč
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4118 13.05.2019 1 316,89 Kč
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4302 27.05.2019 486,71 Kč
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 4121 13.06.2019 798,94 Kč
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4124 13.06.2019 1 409,05 Kč
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 4119 13.06.2019 510,57 Kč
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4271 24.06.2019 300,08 Kč
servis na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 6/2019, sml. 01032/14/230 4147 15.07.2019 544,11 Kč
servis na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 6/2019, sml. 00063/18/230 4149 15.07.2019 919,89 Kč
servis na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 6/2019, sml 00064/18/230 4152 15.07.2019 1 187,71 Kč
servis na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 6/2019 sml. 01160/17/230 4293 25.07.2019 402,30 Kč
servis na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 7/2019, sml. 01032/14/230 4091 12.08.2019 622,91 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 7/2019, sml. 00063/18/230 4092 12.08.2019 624,09 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 7/2019, sml. 00064/18/230 4094 12.08.2019 853,24 Kč
servis na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 7/2019, sml. 01160/17/230 4180 21.08.2019 413,14 Kč
servis 8/2019 AFICIO MP 2501SP RICOH, sml. 01032/14/230 4093 11.09.2019 489,28 Kč
servis 8/2019 AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4094 11.09.2019 629,44 Kč
servis 8/2019 AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00064/18/230 4095 11.09.2019 849,13 Kč
servis 8/2019 AFICIO MP 301SP RICOH, sml. 01160/17/230 4229 24.09.2019 303,95 Kč
servis AFICIO 9/2019, sml. 01032/14/230 4112 10.10.2019 721,14 Kč
servis AFICIO MP 9/2019, sml. 00063/18/230 4113 10.10.2019 777,96 Kč
servis AFICIO MP 9/2019, sml. 00064/18/230 4114 10.10.2019 897,67 Kč
servis AFICIO 9/2019, sml. 01160/17/230 4317 29.10.2019 423,40 Kč
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 250SP RICOH, sml. 01032/14/230 4151 13.11.2019 547,57 Kč
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4154 13.11.2019 845,43 Kč
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00064/18/230 4156 13.11.2019 1 024,80 Kč
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml. 01160/17/230 4304 27.11.2019 411,01 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 11/2019 sml. 01160/17/230 4283 16.12.2019 524,46 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 11/2019, sml. 00063/18/230 4284 16.12.2019 643,02 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 11/2019, sml. 00064/18/230 4285 16.12.2019 683,75 Kč
servisní služby na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 11/2019, sml. 01032/14/230 4286 16.12.2019 818,03 Kč
BENKO SK s.r.o.ARES 33 495,00 Kč
preventivní servis a revize klim jednotek v MěÚ NJ 4258 23.07.2019 33 495,00 Kč
Milan JersákARES 29 766,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2018, PDP Kč 430,50 4056 09.01.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2018, PDP Kč 430,50 4056 09.01.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2019, PDP Kč 430,50 4157 15.02.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2019, PDP Kč 430,50 4157 15.02.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2019, PDP Kč 430,50 4046 07.03.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2019, PDP Kč 430,50 4046 07.03.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 3/2019, PDP Kč 430,50 4038 03.04.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 3/2019, PDP Kč 430,50 4038 03.04.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 4/2019, PDP Kč 430,50 4039 06.05.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 4/2019, PDP Kč 430,50 4039 06.05.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 5/2019, PDP Kč 430,50 4127 13.06.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 5/2019, PDP Kč 430,50 4127 13.06.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 6/2019, PDP Kč 430,50 4059 04.07.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 6/2019, PDP Kč 430,50 4059 04.07.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 7/2019, PDP Kč 430,50 4080 09.08.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 7/2019, PDP Kč 430,50 4080 09.08.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 8/2019, PDP Kč 430,50 4056 09.09.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 8/2019, PDP Kč 430,50 4056 09.09.2019 430,50 Kč
servis 2 ks výtahů 9/2019, PDP Kč 430,50 4082 09.10.2019 2 050,00 Kč
servis 2 ks výtahů 9/2019, PDP Kč 430,50 4082 09.10.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 10/2019, PDP Kč 430,50 4161 13.11.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 10/2019, PDP Kč 430,50 4161 13.11.2019 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 11/2019, PDP Kč 430,50 4087 06.12.2019 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 11/2019, PDP Kč 430,50 4087 06.12.2019 430,50 Kč
3V Servis, s.r.o.ARES 23 661,10 Kč
pravidelná revize páternosterů Zippel 4217 20.05.2019 23 661,10 Kč
Česká pošta s.p.ARES 22 445,50 Kč
zákaznické jízdy za 12/2018 4095 14.01.2019 1 815,00 Kč
zákaznické jízdy 1/2019 4156 15.02.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy do 28.2.2019 4134 14.03.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy do 31.3.2019 4153 15.04.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy za 4/2019 4173 15.05.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy za 5/2019 4176 17.06.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy za 6/2019 4154 15.07.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy 7/2019 4112 14.08.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy 8/2019 4097 11.09.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 30.9.2019 4154 14.10.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 31.10.2019 4159 13.11.2019 1 875,50 Kč
zákaznické jízdy za 11/2019 4170 10.12.2019 1 875,50 Kč
VLTAVA LABE MEDIA a.s.ARES 19 604,66 Kč
inzerce v Novojičínském deníku, novojicinsky.denik.cz, výběrové řízení na pozici ředitele(ky) TS města NJ, tajemník(ce) MěÚ NJ 4315 27.05.2019 12 745,90 Kč
inzerce v NJ Deníku - výběrová řízení 4260 25.09.2019 6 858,76 Kč
MEDIATEL CZ, s.r.o.ARES 14 518,80 Kč
Mext Superprofil, inzerce ve Zlatých stránkách na období 27.4.2019 - 26.4.2020 4027 02.04.2019 14 518,80 Kč
IMPULS-B, s.r.o.ARES 12 947,00 Kč
pravidelný servis na zvonkohře za rok 2019 4024 02.12.2019 12 947,00 Kč
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.ARES 12 281,50 Kč
likvidace písemností do 18.2.2019 4189 19.03.2019 2 541,00 Kč
likvidace písemností do 6.5.2019 4088 11.06.2019 3 811,50 Kč
likvidace písemností do 2.10.2019 4128 12.11.2019 2 541,00 Kč
likvidace dokumentů 11/2019 4417 19.12.2019 3 388,00 Kč
DEREK - Kaluža s.r.o.ARES 12 269,40 Kč
mykologický průzkum části krovu v objektu radnice NJ 4444 20.12.2019 12 269,40 Kč
d21 architekti s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
zpracování studie k rekonstrukci zasedací místnosti a kanceláří vedení města 4159 19.08.2019 12 100,00 Kč
Jaromír GaletaARES 10 985,00 Kč
Divadelní 1, kanceláře - čištění koberců, židlí, křesel... 4045 06.02.2019 5 845,00 Kč
čištění koberců v kancelářích č. dveří 217,218,219,220,221,222 v budově Divadelní1 4215 23.09.2019 1 950,00 Kč
čištění koberců v zasedačce a kancelářích, čištění čalounění křesel a židlí 4093 11.11.2019 3 190,00 Kč
Marek MacíkARES 10 500,00 Kč
Úprava stávajícího rozpočtu k akci Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní, II. etapa 4190 18.02.2019 7 000,00 Kč
Úprava stávajícího rozpočtu pro výběr zhotovitele ke klimatizaci - Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní 1, II. etapa. 4269 26.03.2019 3 500,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 10 286,00 Kč
Divadelní 1,8, budova radnice, chata Jičínka... revize požárních vodovodů, revize a opravy HP... 4108 11.09.2019 10 286,00 Kč
Monika DrholeckáARES 10 000,00 Kč
zpracování studie k rekonstrukci zasedací místnosti a kanceláří vedení města 4120 14.08.2019 10 000,00 Kč
COARCHITECTS s.r.o.ARES 10 000,00 Kč
zpracování studie k rekonstrukci zasedací místnosti a kanceláří vedení města 4156 19.08.2019 10 000,00 Kč
Elis Textile Care CZ s.r.o.ARES 6 698,09 Kč
Masarykovo nám. 1 - údržba rohože za 12/2018 4053 09.01.2019 623,00 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2019 4113 12.02.2019 779,00 Kč
údržba rohože Microtech 115X200 - radnice 4043 07.03.2019 623,00 Kč
radnice - údržba rohože za 3/2019 4053 08.04.2019 623,00 Kč
radnice - údržba rohože za 4/2019 4086 09.05.2019 779,00 Kč
Radnice NJ - údržba rohože za 5/2019 4120 13.06.2019 623,00 Kč
údržba rohože za 6/2019 4106 10.07.2019 623,00 Kč
údržba rohože za 7/2019 - Masarykovo nám.1, radnice 4060 07.08.2019 779,00 Kč
údržba rohože za 8/20019 - radnice 4054 09.09.2019 623,00 Kč
údržba rohože - radnice 9/2019 4077 09.10.2019 623,09 Kč
Ing. Mojmír JanůARES 5 445,00 Kč
Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby WC Divadelní 1. 4272 25.02.2019 5 445,00 Kč
Pneuservis Hanzelka, s.r.o.ARES 5 057,00 Kč
Výměna pneu u 8 ks služebních vozidel (1TH5557, 8T99796, 9T88111, 8T17060, 2T33235, 9T46323, 9T12771, 6T85418) 4279 24.05.2019 5 057,00 Kč
Roman MichoněkARES 4 901,00 Kč
Divadelní 1 - autorský dozor na akci - Instalace klimatizačních jednotek 4160 15.07.2019 4 901,00 Kč
RADIOHOUSE s.r.o.ARES 4 508,00 Kč
rozhlasová reklama - Zdravice a ohňostroj Hitrádio Orion od 19.-23.12.2018 4098 14.01.2019 4 508,00 Kč
Dušan UrbanARES 4 356,00 Kč
výměna čistící zóny před Obřadní síní radnice v NJ, PDP Kč 756,- 4210 20.05.2019 3 600,00 Kč
výměna čistící zóny před Obřadní síní radnice v NJ, PDP Kč 756,- 4210 20.05.2019 756,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 4 044,00 Kč
Divadelní 1 - čištění kanalizace 4033 07.01.2019 1 757,00 Kč
Divadelní 139/1-Tyršova - likvidace odpadních vod ze septiku 4152 17.09.2019 2 287,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 3 558,00 Kč
přírodní voda 18,9l Jesenický pramen, sanitace výdejníku vody 4293 25.06.2019 3 558,00 Kč
ČSAD Vsetín a.s.ARES 2 700,00 Kč
přeprava osob na setkání zaměstnanců dne 22.3.2019, Mořkov 4059 15.04.2019 2 700,00 Kč
Yvona MasmaniduARES 1 500,00 Kč
grafické zpracování pamětního listu 4215 20.02.2019 1 500,00 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 1 401,95 Kč
údržba rohože za 10/2019 4089 11.11.2019 778,86 Kč
údržba rohože za 11/2019 - radnice 4082 06.12.2019 623,09 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -1 524 866,85 Kč
Celkem 5 124 132,93 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 38 184,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MX3060N za období 1/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4023 04.01.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MX3060N za období 2/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4039 06.02.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MX3060N za období 3/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4006 01.03.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 4/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4008 01.04.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 5/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. [ISRS] 4042 06.05.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 6/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4025 05.06.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 7/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4008 01.07.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 8/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4033 05.08.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 9/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4014 03.09.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 10/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4007 02.10.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 11/2019 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO [ISRS] 4032 05.11.2019 3 182,00 Kč
Platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 12/2019 dle platebního kalendáře smlouvy V2018-361/OO [ISRS] 4049 03.12.2019 3 182,00 Kč
Fyzická osoba 12 437,00 Kč
5016 11.01.2019 300,00 Kč
5223 20.02.2019 15,00 Kč
5006 04.03.2019 400,00 Kč
5209 03.04.2019 50,00 Kč
5052 29.04.2019 750,00 Kč
5231 13.05.2019 684,00 Kč
5259 27.05.2019 100,00 Kč
5046 28.05.2019 300,00 Kč
5003 04.06.2019 200,00 Kč
5005 03.07.2019 310,00 Kč
5216 15.07.2019 366,00 Kč
5022 21.08.2019 1 630,00 Kč
5010 11.09.2019 900,00 Kč
5044 19.09.2019 1 550,00 Kč
5004 07.10.2019 540,00 Kč
5253 16.10.2019 850,00 Kč
5022 12.11.2019 650,00 Kč
5233 18.11.2019 600,00 Kč
5249 22.11.2019 800,00 Kč
5067 28.11.2019 550,00 Kč
5213 05.12.2019 600,00 Kč
5020 10.12.2019 292,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 10 800,00 Kč
Poplatek za rozhlas na I.Q/2019 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-. 4021 04.01.2019 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na II.Q/2019 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-. 4039 03.04.2019 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na III.Q/2019 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-. 4156 15.07.2019 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na IV.Q/2019 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-. 4049 07.10.2019 2 700,00 Kč
Alois KrestaARES 10 744,00 Kč
Provedení deratizace MěÚ, budova Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2, 3. 5013 06.03.2019 5 372,00 Kč
Provedení deratizace MěÚ, budova Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2, 3. 5202 02.09.2019 5 372,00 Kč
Fyzická osoba 2 960,00 Kč
5029 13.11.2019 2 960,00 Kč
Fyzická osoba 2 905,00 Kč
5219 13.03.2019 830,00 Kč
5023 19.03.2019 450,00 Kč
5217 11.12.2019 800,00 Kč
5243 17.12.2019 525,00 Kč
5254 19.12.2019 300,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 1 215,00 Kč
Poplatek za I.Q/2019 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-. 4015 04.01.2019 405,00 Kč
Poplatek za II.Q/2019 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-. 4036 03.04.2019 405,00 Kč
Poplatek za III.Q/2019 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-. 4148 15.07.2019 405,00 Kč
Fyzická osoba 720,00 Kč
5203 07.01.2019 660,00 Kč
5204 07.01.2019 60,00 Kč
Fyzická osoba 600,00 Kč
5014 10.04.2019 600,00 Kč
Fyzická osoba 600,00 Kč
5214 05.09.2019 600,00 Kč
Fyzická osoba 450,00 Kč
5018 12.06.2019 450,00 Kč
Fyzická osoba 420,00 Kč
5209 04.09.2019 420,00 Kč
Fyzická osoba 420,00 Kč
5031 12.04.2019 420,00 Kč
Fyzická osoba 360,00 Kč
5066 26.06.2019 360,00 Kč
Fyzická osoba 270,00 Kč
5241 20.03.2019 270,00 Kč
Fyzická osoba 210,00 Kč
5030 20.03.2019 210,00 Kč
Fyzická osoba 180,00 Kč
5246 17.12.2019 180,00 Kč
Fyzická osoba 180,00 Kč
5243 21.05.2019 180,00 Kč
Fyzická osoba 150,00 Kč
5214 15.07.2019 150,00 Kč
Fyzická osoba 150,00 Kč
5236 12.12.2019 150,00 Kč
Fyzická osoba 120,00 Kč
5235 27.02.2019 120,00 Kč
Fyzická osoba 120,00 Kč
5222 19.02.2019 90,00 Kč
5238 27.02.2019 30,00 Kč
Fyzická osoba 120,00 Kč
5223 15.03.2019 120,00 Kč
Fyzická osoba 90,00 Kč
5235 23.04.2019 30,00 Kč
5236 23.04.2019 30,00 Kč
5055 30.04.2019 30,00 Kč
Fyzická osoba 90,00 Kč
5061 25.09.2019 90,00 Kč
Fyzická osoba 90,00 Kč
5039 20.02.2019 90,00 Kč
Fyzická osoba 60,00 Kč
5231 31.01.2019 60,00 Kč
Fyzická osoba 60,00 Kč
5003 03.12.2019 60,00 Kč
Fyzická osoba 60,00 Kč
5046 13.12.2019 60,00 Kč
Fyzická osoba 60,00 Kč
5042 15.11.2019 60,00 Kč
Fyzická osoba 30,00 Kč
5004 01.04.2019 30,00 Kč
Fyzická osoba 30,00 Kč
5032 28.08.2019 30,00 Kč
Fyzická osoba 30,00 Kč
5043 28.03.2019 30,00 Kč
Celkem 84 915,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -120,00 Kč
5030 12.04.2019 -120,00 Kč
Fyzická osoba -150,00 Kč
5059 25.06.2019 -150,00 Kč
Fyzická osoba -240,00 Kč
5207 04.09.2019 -240,00 Kč
Fyzická osoba -240,00 Kč
5029 21.03.2019 -240,00 Kč
Fyzická osoba -300,00 Kč
5224 18.03.2019 -300,00 Kč
Fyzická osoba -300,00 Kč
5232 18.11.2019 -300,00 Kč
Fyzická osoba -300,00 Kč
5037 21.05.2019 -300,00 Kč
Fyzická osoba -300,00 Kč
5011 10.04.2019 -300,00 Kč
Fyzická osoba -300,00 Kč
5035 16.04.2019 -300,00 Kč
Fyzická osoba -300,00 Kč
5211 05.09.2019 -300,00 Kč
Fyzická osoba -390,00 Kč
5221 19.02.2019 -60,00 Kč
5041 21.02.2019 -30,00 Kč
5233 27.02.2019 -300,00 Kč
Fyzická osoba -450,00 Kč
5023 17.09.2019 -450,00 Kč
Fyzická osoba -450,00 Kč
5009 14.08.2019 -450,00 Kč
Fyzická osoba -540,00 Kč
5207 07.03.2019 -540,00 Kč
Fyzická osoba -540,00 Kč
5204 06.03.2019 -540,00 Kč
Fyzická osoba -570,00 Kč
5201 02.12.2019 -570,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5004 04.06.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5002 03.09.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5001 01.04.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5218 10.09.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5201 04.06.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5003 03.09.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5211 04.10.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
5002 01.04.2019 -600,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
5201 04.11.2019 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
5001 01.03.2019 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
5213 04.10.2019 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
5204 04.11.2019 -630,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5002 02.01.2019 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5001 06.08.2019 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5201 01.08.2019 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5003 02.01.2019 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5002 06.08.2019 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5225 23.01.2019 -660,00 Kč
Fyzická osoba -660,00 Kč
5201 02.07.2019 -660,00 Kč
Fyzická osoba -1 200,00 Kč
5209 05.12.2019 -1 200,00 Kč
Město Nový JičínARES -1 439 550,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc leden 2019 zam. 3925 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 64 ks x 60,-. 4013 04.01.2019 -121 590,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc únor 2019 zam. 4512 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 49 ks x 60,-. 4031 06.02.2019 -138 300,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc březen 2019 zam. 4381 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-. 4038 07.03.2019 -135 150,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc duben 2019 zam. 4216 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 55 ks x 60,-. 4068 09.04.2019 -129 780,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc květen 2019 zam. 4274 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 56 ks x 60,-. 4160 15.05.2019 -131 580,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červen 2019 zam. 4236 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 48 ks x 60,-. 4187 17.07.2019 -129 960,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červenec 2019 zam. 4583 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-, 4188 17.07.2019 -141 210,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc srpen 2019 zam. 3743 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-, 4057 07.08.2019 -119 010,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc září 2019 zam. 3713 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 43 ks x 60,-, 4053 09.09.2019 -113 970,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc říjen 2019 zam. 4588 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 56 ks x 60,-, 4145 14.10.2019 -141 000,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc listopad 2019 zam. 4490 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 55 ks x 60,-, 4025 05.11.2019 -138 000,00 Kč
Celkem -1 458 180,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 % 5 055 753,00 Kč 6 % 5 460 336,00 Kč 13 % 5 262 493,00 Kč 20 % 5 464 899,00 Kč 27 % 5 430 909,00 Kč 33 % 5 471 603,00 Kč 40 % 6 871 167,00 Kč 49 % 5 664 153,00 Kč 56 % 5 593 018,00 Kč 63 % 5 688 705,00 Kč 70 % 5 533 791,00 Kč 77 % 10 708 636,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 % 50 462,00 Kč 3 % 58 926,00 Kč 7 % 51 542,00 Kč 10 % 50 711,00 Kč 13 % 51 023,00 Kč 16 % 54 817,00 Kč 20 % 55 017,00 Kč 23 % 53 847,00 Kč 27 % 53 981,00 Kč 30 % 57 293,00 Kč 34 % 63 934,00 Kč 38 % 58 861,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobn.. 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 % 1 278 452,00 Kč 6 % 1 380 725,00 Kč 13 % 1 332 559,00 Kč 20 % 1 380 775,00 Kč 26 % 1 370 779,00 Kč 33 % 1 443 807,00 Kč 40 % 1 737 903,00 Kč 49 % 1 421 271,00 Kč 55 % 1 402 024,00 Kč 62 % 1 438 390,00 Kč 69 % 1 453 257,00 Kč 76 % 2 670 920,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojis.. 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 % 460 247,00 Kč 6 % 497 060,00 Kč 13 % 479 728,00 Kč 20 % 497 084,00 Kč 26 % 493 485,00 Kč 33 % 519 778,00 Kč 40 % 625 647,00 Kč 49 % 515 777,00 Kč 56 % 508 803,00 Kč 62 % 521 996,00 Kč 70 % 527 386,00 Kč 77 % 969 297,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 % 150 377,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 52 145,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 118 683,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 101 214,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomů.. 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 % 2 565,00 Kč 6 % 1 573,00 Kč 9 % 2 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 3 801,00 Kč 22 % 8 563,00 Kč 40 % 15 364,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 5 161,00 Kč 85 % 586,00 Kč 86 % 2 349,00 Kč 91 % 3 847,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 % 5 986,00 Kč 1 % 49 440,00 Kč 9 % 38 293,00 Kč 16 % 36 750,00 Kč 22 % 43 711,56 Kč 29 % 42 774,56 Kč 36 % 40 184,56 Kč 43 % 48 029,56 Kč 51 % 55 217,56 Kč 60 % 45 892,56 Kč 68 % 79 039,56 Kč 81 % 84 842,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 % 584,00 Kč 0 % 38 703,97 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 7 266,00 Kč 3 % 82 446,20 Kč 8 % 147 230,73 Kč 16 % 241 648,00 Kč 30 % 72 337,39 Kč 35 % 90 553,79 Kč 40 % 496 827,44 Kč 69 % 182 440,10 Kč 80 % 332 234,95 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 % 25 557,42 Kč 2 % 159 060,20 Kč 15 % 87 596,00 Kč 22 % 6 462,00 Kč 22 % 24 597,62 Kč 24 % 253 807,97 Kč 44 % 31 914,00 Kč 47 % 43 279,02 Kč 51 % 119 038,16 Kč 60 % 38 540,27 Kč 63 % 144 051,42 Kč 75 % 134 273,91 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 % 267,00 Kč 19 % 238,00 Kč 36 % 208,00 Kč 51 % 179,00 Kč 64 % 150,00 Kč 74 % 120,00 Kč 83 % 90,00 Kč 89 % 91,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 % -29 663,70 Kč -8 % 0,00 Kč -8 % 75 201,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 30 135,06 Kč 20 % 66 955,60 Kč 39 % -7 000,00 Kč 37 % 35 562,19 Kč 47 % 30 135,06 Kč 56 % -7 000,00 Kč 54 % 79 479,73 Kč 76 %
5152 Teplo 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 % -3 890,10 Kč -0 % 610 403,51 Kč 32 % 224 113,78 Kč 44 % 66 578,38 Kč 48 % -8 564,82 Kč 47 % 104 382,89 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 40 600,00 Kč 55 % 90 355,55 Kč 60 % 207 556,61 Kč 71 % 241 324,83 Kč 83 %
5154 Elektrická en.. 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 % 29 415,42 Kč 2 % 93 191,00 Kč 9 % 75 623,00 Kč 15 % 72 360,00 Kč 21 % 28 616,00 Kč 23 % 76 360,00 Kč 29 % 82 864,00 Kč 35 % 26 928,00 Kč 37 % 69 303,00 Kč 43 % 87 299,00 Kč 49 % 28 690,00 Kč 52 % 72 279,00 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 % 4 725,83 Kč 3 % 9 472,79 Kč 8 % 10 127,96 Kč 13 % 11 781,94 Kč 20 % 14 845,19 Kč 28 % 17 739,84 Kč 37 % 12 721,23 Kč 44 % 8 132,83 Kč 49 % 10 159,21 Kč 54 % 15 706,08 Kč 63 % 15 464,17 Kč 71 % 22 705,90 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 % 9 135,40 Kč 1 % 6 707,43 Kč 1 % 358 578,20 Kč 25 % 9 840,70 Kč 26 % 258 933,00 Kč 43 % 9 742,00 Kč 44 % 71 383,80 Kč 48 % 258 520,40 Kč 66 % 8 636,00 Kč 66 % 8 504,20 Kč 67 % 25 799,54 Kč 68 % 258 549,40 Kč 86 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 6 008,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 44 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 5 808,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 10 406,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 14 801,86 Kč 20 % 8 791,86 Kč 27 % 9 791,86 Kč 35 % 8 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 7 581,86 Kč 69 % 5 207,38 Kč 74 % 23 955,58 Kč 93 %
5166 Konzultační, .. 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 % 42 350,00 Kč 6 % 45 980,00 Kč 12 % 45 980,00 Kč 18 % 48 098,00 Kč 25 % 39 867,50 Kč 30 % 46 585,00 Kč 36 % 56 850,00 Kč 44 % 48 400,00 Kč 51 % 35 090,00 Kč 55 % 28 200,00 Kč 59 % 30 620,00 Kč 63 % 52 400,00 Kč 70 %
5167 Služby školen.. 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 % 67 703,00 Kč 7 % 96 085,20 Kč 16 % 91 927,70 Kč 26 % 91 619,70 Kč 35 % 115 842,30 Kč 47 % 44 581,20 Kč 51 % 60 238,20 Kč 57 % 62 809,40 Kč 63 % 71 160,00 Kč 70 % 78 834,80 Kč 78 % 42 160,00 Kč 83 % 76 970,00 Kč 90 %
5168 Služby zpraco.. 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 % 54 580,24 Kč 17 % 14 474,12 Kč 22 % 46 192,09 Kč 36 % 4 839,90 Kč 38 % 17 917,80 Kč 43 % 7 330,40 Kč 45 % 30 507,50 Kč 55 % 5 522,60 Kč 57 % 15 610,70 Kč 62 % 18 879,10 Kč 67 % 61 451,60 Kč 87 % 14 459,90 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 % -75 558,56 Kč -2 % 261 689,33 Kč 4 % 288 903,93 Kč 11 % 335 657,43 Kč 18 % 376 361,31 Kč 26 % 431 820,16 Kč 36 % 260 256,40 Kč 42 % 424 573,98 Kč 51 % 366 663,05 Kč 59 % 298 258,82 Kč 66 % 306 680,56 Kč 73 % 475 561,52 Kč 84 %
5171 Opravy a udrž.. 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 % 4 735,94 Kč 0 % 37 815,17 Kč 2 % 19 522,00 Kč 3 % 3 651,30 Kč 4 % 23 605,25 Kč 5 % 136 767,79 Kč 12 % 353 497,79 Kč 31 % 282 920,04 Kč 46 % 244 283,50 Kč 59 % 408 865,20 Kč 81 % 154 930,15 Kč 89 % 93 155,03 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuz.. 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 % 6 947,00 Kč 2 % 20 437,00 Kč 9 % 18 349,00 Kč 15 % 27 097,00 Kč 25 % 10 649,00 Kč 28 % 38 796,00 Kč 41 % 9 465,00 Kč 45 % 15 708,00 Kč 50 % 19 806,00 Kč 57 % 34 385,00 Kč 68 % 76 058,00 Kč 94 % 17 829,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 % 7 065,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 7 % 10 849,00 Kč 13 % 8 108,00 Kč 17 % 1 956,00 Kč 18 % 5 442,00 Kč 20 % 5 094,00 Kč 23 % 4 258,00 Kč 25 % 68 458,00 Kč 59 % 6 230,00 Kč 62 % 7 207,00 Kč 66 % 18 485,00 Kč 75 %
5176 Účastnické po.. 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 2 970,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 480,00 Kč 14 % 6 610,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 200,00 Kč 40 % 3 262,00 Kč 50 % 10 000,00 Kč 82 % -2 142,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za ná.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 % 5 100,00 Kč 20 % 400,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 27 % 800,00 Kč 30 % 1 800,00 Kč 37 % 800,00 Kč 40 % 2 800,00 Kč 52 % 2 000,00 Kč 60 % 1 800,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 1 200,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 13 500,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 500,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 % 5 079,00 Kč 1 % 30 918,00 Kč 6 % 69 763,00 Kč 18 % 70 569,00 Kč 29 % 25 925,00 Kč 34 % 45 353,00 Kč 41 % 29 896,00 Kč 46 % 28 492,00 Kč 51 % 11 666,00 Kč 53 % 28 176,00 Kč 58 % 56 118,00 Kč 67 % 55 499,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinv.. 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 % 100,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 989 871,96 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 1 607 806,81 Kč 98 %
6122 Stroje, příst.. 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 973,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 261 577,85 Kč 11 % 1 937 291,07 Kč 69 % 234 982,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -1 448 919,34 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
6123 Dopravní pros.. 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 % 7 160 494,89 Kč 5 % 8 911 903,58 Kč 7 % 8 707 332,52 Kč 6 % 8 291 017,21 Kč 6 % 8 425 065,77 Kč 6 % 9 796 720,31 Kč 7 % 13 097 510,01 Kč 10 % 9 230 832,08 Kč 7 % 8 844 456,02 Kč 7 % 8 986 401,56 Kč 7 % 9 103 271,09 Kč 7 % 18 083 778,68 Kč 13 %