Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 381 (ORG 381) / 2019

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
19 19 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
19 19 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
19 19 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
5168 Služby zpracování dat 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
19 19 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
19 19 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
19 19 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
19 19 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 19 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
19 19 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
19 19 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
19 19 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
19 19 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
19 19 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
Celkem 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (381), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o.ARES 1 204 765,51 Kč
Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 [ISRS] 4186 16.07.2019 232 236,00 Kč
Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 [ISRS] 4186 16.07.2019 34 835,40 Kč
restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- [ISRS] 4177 20.08.2019 228 400,00 Kč
restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- [ISRS] 4177 20.08.2019 34 260,00 Kč
Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- [ISRS] 4282 26.09.2019 195 100,00 Kč
Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- [ISRS] 4282 26.09.2019 29 265,00 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 4180 14.10.2019 79 046,61 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 4180 14.10.2019 11 856,99 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 4180 14.10.2019 244 103,39 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 4180 14.10.2019 36 615,51 Kč
Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- [ISRS] 8101 15.11.2019 29 265,00 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 8101 15.11.2019 -11 856,99 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 8101 15.11.2019 -244 103,39 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 8101 15.11.2019 -36 615,51 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 8101 15.11.2019 189 264,00 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 8101 15.11.2019 28 389,60 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 8101 15.11.2019 133 886,00 Kč
Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 [ISRS] 8101 15.11.2019 20 082,90 Kč
Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 [ISRS] 8101 15.11.2019 -34 835,40 Kč
Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 [ISRS] 8101 15.11.2019 34 835,40 Kč
restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- [ISRS] 8101 15.11.2019 -34 260,00 Kč
restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- [ISRS] 8101 15.11.2019 34 260,00 Kč
Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- [ISRS] 8101 15.11.2019 -29 265,00 Kč
Petr BartušekARES 160 398,31 Kč
radnice - úklidová komora, zapojení odpadu výlevky a vodoinstalačních rozvodů pro el. ohřívač vody, PDP Kč 2.748,90 4167 15.02.2019 13 090,00 Kč
radnice - úklidová komora, zapojení odpadu výlevky a vodoinstalačních rozvodů pro el. ohřívač vody, PDP Kč 2.748,90 4167 15.02.2019 2 748,90 Kč
kuchyňka obřadní síně - instalace el. ohřívače vody, dopojení myčky...PDP Kč 2.005,50 4180 16.07.2019 9 550,00 Kč
kuchyňka obřadní síně - instalace el. ohřívače vody, dopojení myčky...PDP Kč 2.005,50 4180 16.07.2019 2 005,50 Kč
osazení 4 ks dveřních křídel vč. kování - kanc.č.4,5,6,7, PDP Kč 1.835,40 4240 22.07.2019 8 740,00 Kč
osazení 4 ks dveřních křídel vč. kování - kanc.č.4,5,6,7, PDP Kč 1.835,40 4240 22.07.2019 1 835,40 Kč
výmalba v kancelářích 43,4,5,6,7,, Divadelní 8, PDP Kč 3.046,47 4246 22.07.2019 14 507,00 Kč
výmalba v kancelářích 43,4,5,6,7,, Divadelní 8, PDP Kč 3.046,47 4246 22.07.2019 3 046,47 Kč
přístavba radnice - malování kanceláří č.109, 109A, 110, 112...PDP Kč 2.882,04 4193 21.08.2019 13 724,00 Kč
přístavba radnice - malování kanceláří č.109, 109A, 110, 112...PDP Kč 2.882,04 4193 21.08.2019 2 882,04 Kč
oprava střechy nad sekretariátem - zalepení, zatmelení 4159 14.10.2019 3 787,00 Kč
Divadelní 8 - úprava, předělání ocelového dveřního křídla k potřebě zamykání 4167 14.10.2019 6 195,00 Kč
Divadelní 8, parkoviště - oprava, dobetonování propadlého žlabu dešťové vody, PDP Kč 922,95 4130 12.11.2019 4 395,00 Kč
Divadelní 8, parkoviště - oprava, dobetonování propadlého žlabu dešťové vody, PDP Kč 922,95 4130 12.11.2019 922,95 Kč
zateplení okenních parapetů za radiátory v kanc.č.38-40 radnice, PDP Kč 2.396,10 4256 19.11.2019 2 396,10 Kč
zateplení okenních parapetů za radiátory v kanc.č.38-40 radnice, PDP Kč 2.396,10 4256 19.11.2019 11 410,00 Kč
Radnice kanc.č.108,112 a 113 - výmalba, tmelení...PDP Kč 3.400,95 4320 27.11.2019 16 195,00 Kč
Radnice kanc.č.108,112 a 113 - výmalba, tmelení...PDP Kč 3.400,95 4320 27.11.2019 3 400,95 Kč
příprava kanceláří při výměně oken malování kanc.č.09-014 - Radnice, přístavba, PDP Kč 2.041,20 4321 17.12.2019 9 720,00 Kč
příprava kanceláří při výměně oken malování kanc.č.09-014 - Radnice, přístavba, PDP Kč 2.041,20 4321 17.12.2019 2 041,20 Kč
Divadelní 1 - malování v kanc. č.202, kuchyňce, PDP Kč 2.260,65 4322 17.12.2019 10 765,00 Kč
Divadelní 1 - malování v kanc. č.202, kuchyňce, PDP Kč 2.260,65 4322 17.12.2019 2 260,65 Kč
Divadelní 1 - malování kanceláří č.204,223, PDP Kč 2.565,15 4324 17.12.2019 12 215,00 Kč
Divadelní 1 - malování kanceláří č.204,223, PDP Kč 2.565,15 4324 17.12.2019 2 565,15 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 94 239,00 Kč
servis vozidla SPZ 2T3 3235, výměna stěračů, kontrola brzd... [ISRS] 4226 20.03.2019 19 522,00 Kč
vozidlo RZ 9T8 8111 - prohlídka, výměna brzdové kapaliny... [ISRS] 4123 13.06.2019 1 287,00 Kč
vozidlo RZ 9T1 2771 - prohlídka, výměna svíček, klimatizace... [ISRS] 4137 13.06.2019 10 416,00 Kč
vozidlo RZ 6T8 5418 - oprava, čištění a doplnění klimatizace, výměna stěračů, seřízení GEO... [ISRS] 4114 10.07.2019 22 424,00 Kč
vozidlo RZ 2T3 3235 - výměna osvětlení, zámku, výplň víka zavazadlového prostoru... [ISRS] 4246 28.08.2019 3 294,00 Kč
vozidlo 8T1 7060 - geometrie náprav, výměna oleje, filtru... [ISRS] 4241 24.09.2019 4 612,00 Kč
oprava vozidla 8T1 7060 [ISRS] 4174 14.10.2019 12 837,00 Kč
oprava vozidla RZ 1TH 5557, výměna oleje, filtru... [ISRS] 4351 31.10.2019 3 691,00 Kč
oprava vozidla RZ 2T3 3235, výměna vložky zámku, diagnostika... [ISRS] 4219 18.11.2019 1 206,00 Kč
vozidlo RZ 6T8 5418 - oprava, výměna lišty, kotoučů... [ISRS] 4309 27.11.2019 3 093,00 Kč
vozidlo RZ 9T4 6323 - výměna oleje, filtru, vyčištění klimatizace... [ISRS] 4423 19.12.2019 11 857,00 Kč
INTERNOVA MORAVA s.r.o.ARES 68 456,71 Kč
výměna žaluzií vnitřních pro kanceláře v budově radnice, PDP Kč 8.563,80 4222 18.06.2019 40 780,00 Kč
výměna žaluzií vnitřních pro kanceláře v budově radnice, PDP Kč 8.563,80 4222 18.06.2019 8 563,80 Kč
Divadelní 8 - dodání a montáž horizontálních žaluzií 4254 23.07.2019 3 660,00 Kč
dodání a montáž žaluzií v kancelářích č.1,2,4, PDP Kč 2.681,91 4102 11.11.2019 12 771,00 Kč
dodání a montáž žaluzií v kancelářích č.1,2,4, PDP Kč 2.681,91 8102 12.12.2019 2 681,91 Kč
Adam SváčekARES 59 130,28 Kč
Divadelní 1, Masarykovo nám.1 - radnice, servis elektro, opravy...PDP Kč 674,94 4231 30.01.2019 3 214,00 Kč
Divadelní 1, Masarykovo nám.1 - radnice, servis elektro, opravy...PDP Kč 674,94 4231 30.01.2019 674,94 Kč
CO kryt - elektropráce v budovách úřadu - montáž ventilátorů - montáž zásuvky...PDP Kč 1.181,25 4212 20.05.2019 5 625,00 Kč
CO kryt - elektropráce v budovách úřadu - montáž ventilátorů - montáž zásuvky...PDP Kč 1.181,25 4212 20.05.2019 1 181,25 Kč
Divadelní 8 - elektropráce - výměna vypínačů, zapojení zásuvek a světel...PDP Kč 539,49 4292 25.06.2019 2 569,00 Kč
Divadelní 8 - elektropráce - výměna vypínačů, zapojení zásuvek a světel...PDP Kč 539,49 4292 25.06.2019 539,49 Kč
Masarykovo nám.1, radnice - oprava odsávacího systému, výměna vypínače...PDP Kč 1.106,07 4313 26.07.2019 5 267,00 Kč
Masarykovo nám.1, radnice - oprava odsávacího systému, výměna vypínače...PDP Kč 1.106,07 4313 26.07.2019 1 106,07 Kč
Montáž elektroinstalace - radnice, výměna vypínače v kanceláři OB...PDP Kč 728,07 4248 19.11.2019 3 467,00 Kč
Montáž elektroinstalace - radnice, výměna vypínače v kanceláři OB...PDP Kč 728,07 4248 19.11.2019 728,07 Kč
Radnice - výměna osvětlení ve vitrínách, PDP Kč 2.989,98 4143 09.12.2019 14 238,00 Kč
Radnice - výměna osvětlení ve vitrínách, PDP Kč 2.989,98 4143 09.12.2019 2 989,98 Kč
výměna svítidel v hodinách Radnice, PDP Kč 3.042,48 4243 12.12.2019 14 488,00 Kč
výměna svítidel v hodinách Radnice, PDP Kč 3.042,48 4243 12.12.2019 3 042,48 Kč
Martin Beier - stolařARES 40 522,00 Kč
skříňka pro trezor 1ks, opravy nábytku v budově MěÚ 4249 21.02.2019 7 877,00 Kč
oprava nábytku - kancelář č.302 4125 13.05.2019 9 050,00 Kč
oprava nábytku, garážových vrat a dveří od výtahu 4183 18.09.2019 14 338,50 Kč
Divadelní 1, Masarykovo nám.1 - oprava nábytku v kancelářích 4170 14.10.2019 9 256,50 Kč
Pneuservis Hanzelka, s.r.o.ARES 40 139,00 Kč
vozidlo RZ 2T6 0457 - oprava bezdušového pneu 4086 11.11.2019 135,00 Kč
Výměna pneu u 9 služebních vozidel (1TH5557, 8T99796, 9T88111, 8T17060, 2T33235, 9T46323, 9T12771, 6T85418, 2T60457), a nákup nových pneu a disků u 1 ks vozidla 1TR8811 4360 28.11.2019 40 004,00 Kč
Roman PetruželaARES 35 834,15 Kč
Rozšíření datových rozvodů a elektroinst. zásuvek -Divadelní 8, kanc.č.43,45, PDP Kč 6.219,15 4297 25.06.2019 29 615,00 Kč
Rozšíření datových rozvodů a elektroinst. zásuvek -Divadelní 8, kanc.č.43,45, PDP Kč 6.219,15 4297 25.06.2019 6 219,15 Kč
Roman PřadkaARES 34 152,25 Kč
Radnice,kanc.č.204,251 - doplnění radiátorů, úprava rozvodů topení, chata Jičínka-úprava topení, PDP Kč 5.927,25 4323 27.11.2019 28 225,00 Kč
Radnice,kanc.č.204,251 - doplnění radiátorů, úprava rozvodů topení, chata Jičínka-úprava topení, PDP Kč 5.927,25 4323 27.11.2019 5 927,25 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 33 317,35 Kč
podlaha do zasedačky obřadní síně, PDP Kč 5.782,35 4333 26.06.2019 27 535,00 Kč
podlaha do zasedačky obřadní síně, PDP Kč 5.782,35 4333 26.06.2019 5 782,35 Kč
SPEDOS Servis s.r.o.ARES 12 657,81 Kč
Masarykovo nám. 1 - oprava skleněných posuvných dveří - vstup, PDP Kč 259,98 4036 06.02.2019 1 238,00 Kč
Masarykovo nám. 1 - oprava skleněných posuvných dveří - vstup, PDP Kč 259,98 4036 06.02.2019 259,98 Kč
Divadelní 8, parkoviště - oprava pojízdných vrat, deska jednotky...PDP Kč 1.936,83 4136 12.11.2019 9 223,00 Kč
Divadelní 8, parkoviště - oprava pojízdných vrat, deska jednotky...PDP Kč 1.936,83 4136 12.11.2019 1 936,83 Kč
NOVOS NJ, s.r.o.ARES 12 401,29 Kč
oprava dveří - informace radnice, výměna pantů...PDP Kč 2.152,29 4103 11.02.2019 10 249,00 Kč
oprava dveří - informace radnice, výměna pantů...PDP Kč 2.152,29 4103 11.02.2019 2 152,29 Kč
BONO auto a.s.ARES 10 782,00 Kč
oprava vozidla 8T9 97-96 4276 24.07.2019 10 782,00 Kč
Multised, spol. s r.o.ARES 9 819,15 Kč
výměna sedáku židle BZJ 391 - 1ks, výměna pístu - 2ks 4086 10.04.2019 1 851,30 Kč
oprava 3ks kancelářských židlí 4069 10.06.2019 2 662,00 Kč
oprava 3 kancelářských židlí - díly ke kancelářským židlím - píst, kolečka, ... 4219 18.07.2019 2 897,95 Kč
výměna sedáku kanc. židle, píst 4230 12.12.2019 2 407,90 Kč
ZemanCar, rent a car s.r.o.ARES 9 631,76 Kč
oprava vozidla SPZ 2T6 0457 4089 09.05.2019 7 749,00 Kč
vozidlo RZ 2T6 0457 - servisní prohlídka, výměna oleje, filtru... 4012 02.12.2019 1 882,76 Kč
Jiří Chrustawczuk - CH montARES 9 494,00 Kč
Divadelní 1 - oprava dveří, montáž zámku... 4173 13.11.2019 9 494,00 Kč
Merenda - servis elektro chlazení s.r.o.ARES 1 476,20 Kč
oprava myčky LG D1420WF 4153 14.10.2019 1 476,20 Kč
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES -79 046,61 Kč
Suvorovova 152, NP - služby za 9/2019 8101 15.11.2019 -79 046,61 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 758 170,16 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 5 579,00 Kč
5030 24.01.2019 847,00 Kč
5223 20.02.2019 200,00 Kč
5210 03.04.2019 1 800,00 Kč
5003 04.06.2019 799,00 Kč
5215 15.07.2019 605,00 Kč
5022 21.08.2019 360,00 Kč
5044 19.09.2019 968,00 Kč
Celkem 5 579,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 % 5 055 753,00 Kč 6 % 5 460 336,00 Kč 13 % 5 262 493,00 Kč 20 % 5 464 899,00 Kč 27 % 5 430 909,00 Kč 33 % 5 471 603,00 Kč 40 % 6 871 167,00 Kč 49 % 5 664 153,00 Kč 56 % 5 593 018,00 Kč 63 % 5 688 705,00 Kč 70 % 5 533 791,00 Kč 77 % 10 708 636,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 % 50 462,00 Kč 3 % 58 926,00 Kč 7 % 51 542,00 Kč 10 % 50 711,00 Kč 13 % 51 023,00 Kč 16 % 54 817,00 Kč 20 % 55 017,00 Kč 23 % 53 847,00 Kč 27 % 53 981,00 Kč 30 % 57 293,00 Kč 34 % 63 934,00 Kč 38 % 58 861,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobn.. 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 % 1 278 452,00 Kč 6 % 1 380 725,00 Kč 13 % 1 332 559,00 Kč 20 % 1 380 775,00 Kč 26 % 1 370 779,00 Kč 33 % 1 443 807,00 Kč 40 % 1 737 903,00 Kč 49 % 1 421 271,00 Kč 55 % 1 402 024,00 Kč 62 % 1 438 390,00 Kč 69 % 1 453 257,00 Kč 76 % 2 670 920,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojis.. 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 % 460 247,00 Kč 6 % 497 060,00 Kč 13 % 479 728,00 Kč 20 % 497 084,00 Kč 26 % 493 485,00 Kč 33 % 519 778,00 Kč 40 % 625 647,00 Kč 49 % 515 777,00 Kč 56 % 508 803,00 Kč 62 % 521 996,00 Kč 70 % 527 386,00 Kč 77 % 969 297,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 % 150 377,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 52 145,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 118 683,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 101 214,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomů.. 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 % 2 565,00 Kč 6 % 1 573,00 Kč 9 % 2 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 3 801,00 Kč 22 % 8 563,00 Kč 40 % 15 364,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 5 161,00 Kč 85 % 586,00 Kč 86 % 2 349,00 Kč 91 % 3 847,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 % 5 986,00 Kč 1 % 49 440,00 Kč 9 % 38 293,00 Kč 16 % 36 750,00 Kč 22 % 43 711,56 Kč 29 % 42 774,56 Kč 36 % 40 184,56 Kč 43 % 48 029,56 Kč 51 % 55 217,56 Kč 60 % 45 892,56 Kč 68 % 79 039,56 Kč 81 % 84 842,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 % 584,00 Kč 0 % 38 703,97 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 7 266,00 Kč 3 % 82 446,20 Kč 8 % 147 230,73 Kč 16 % 241 648,00 Kč 30 % 72 337,39 Kč 35 % 90 553,79 Kč 40 % 496 827,44 Kč 69 % 182 440,10 Kč 80 % 332 234,95 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 % 25 557,42 Kč 2 % 159 060,20 Kč 15 % 87 596,00 Kč 22 % 6 462,00 Kč 22 % 24 597,62 Kč 24 % 253 807,97 Kč 44 % 31 914,00 Kč 47 % 43 279,02 Kč 51 % 119 038,16 Kč 60 % 38 540,27 Kč 63 % 144 051,42 Kč 75 % 134 273,91 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 % 267,00 Kč 19 % 238,00 Kč 36 % 208,00 Kč 51 % 179,00 Kč 64 % 150,00 Kč 74 % 120,00 Kč 83 % 90,00 Kč 89 % 91,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 % -29 663,70 Kč -8 % 0,00 Kč -8 % 75 201,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 30 135,06 Kč 20 % 66 955,60 Kč 39 % -7 000,00 Kč 37 % 35 562,19 Kč 47 % 30 135,06 Kč 56 % -7 000,00 Kč 54 % 79 479,73 Kč 76 %
5152 Teplo 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 % -3 890,10 Kč -0 % 610 403,51 Kč 32 % 224 113,78 Kč 44 % 66 578,38 Kč 48 % -8 564,82 Kč 47 % 104 382,89 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 40 600,00 Kč 55 % 90 355,55 Kč 60 % 207 556,61 Kč 71 % 241 324,83 Kč 83 %
5154 Elektrická en.. 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 % 29 415,42 Kč 2 % 93 191,00 Kč 9 % 75 623,00 Kč 15 % 72 360,00 Kč 21 % 28 616,00 Kč 23 % 76 360,00 Kč 29 % 82 864,00 Kč 35 % 26 928,00 Kč 37 % 69 303,00 Kč 43 % 87 299,00 Kč 49 % 28 690,00 Kč 52 % 72 279,00 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 % 4 725,83 Kč 3 % 9 472,79 Kč 8 % 10 127,96 Kč 13 % 11 781,94 Kč 20 % 14 845,19 Kč 28 % 17 739,84 Kč 37 % 12 721,23 Kč 44 % 8 132,83 Kč 49 % 10 159,21 Kč 54 % 15 706,08 Kč 63 % 15 464,17 Kč 71 % 22 705,90 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 % 9 135,40 Kč 1 % 6 707,43 Kč 1 % 358 578,20 Kč 25 % 9 840,70 Kč 26 % 258 933,00 Kč 43 % 9 742,00 Kč 44 % 71 383,80 Kč 48 % 258 520,40 Kč 66 % 8 636,00 Kč 66 % 8 504,20 Kč 67 % 25 799,54 Kč 68 % 258 549,40 Kč 86 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 6 008,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 44 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 5 808,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 10 406,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 14 801,86 Kč 20 % 8 791,86 Kč 27 % 9 791,86 Kč 35 % 8 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 7 581,86 Kč 69 % 5 207,38 Kč 74 % 23 955,58 Kč 93 %
5166 Konzultační, .. 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 % 42 350,00 Kč 6 % 45 980,00 Kč 12 % 45 980,00 Kč 18 % 48 098,00 Kč 25 % 39 867,50 Kč 30 % 46 585,00 Kč 36 % 56 850,00 Kč 44 % 48 400,00 Kč 51 % 35 090,00 Kč 55 % 28 200,00 Kč 59 % 30 620,00 Kč 63 % 52 400,00 Kč 70 %
5167 Služby školen.. 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 % 67 703,00 Kč 7 % 96 085,20 Kč 16 % 91 927,70 Kč 26 % 91 619,70 Kč 35 % 115 842,30 Kč 47 % 44 581,20 Kč 51 % 60 238,20 Kč 57 % 62 809,40 Kč 63 % 71 160,00 Kč 70 % 78 834,80 Kč 78 % 42 160,00 Kč 83 % 76 970,00 Kč 90 %
5168 Služby zpraco.. 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 % 54 580,24 Kč 17 % 14 474,12 Kč 22 % 46 192,09 Kč 36 % 4 839,90 Kč 38 % 17 917,80 Kč 43 % 7 330,40 Kč 45 % 30 507,50 Kč 55 % 5 522,60 Kč 57 % 15 610,70 Kč 62 % 18 879,10 Kč 67 % 61 451,60 Kč 87 % 14 459,90 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 % -75 558,56 Kč -2 % 261 689,33 Kč 4 % 288 903,93 Kč 11 % 335 657,43 Kč 18 % 376 361,31 Kč 26 % 431 820,16 Kč 36 % 260 256,40 Kč 42 % 424 573,98 Kč 51 % 366 663,05 Kč 59 % 298 258,82 Kč 66 % 306 680,56 Kč 73 % 475 561,52 Kč 84 %
5171 Opravy a udrž.. 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 % 4 735,94 Kč 0 % 37 815,17 Kč 2 % 19 522,00 Kč 3 % 3 651,30 Kč 4 % 23 605,25 Kč 5 % 136 767,79 Kč 12 % 353 497,79 Kč 31 % 282 920,04 Kč 46 % 244 283,50 Kč 59 % 408 865,20 Kč 81 % 154 930,15 Kč 89 % 93 155,03 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuz.. 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 % 6 947,00 Kč 2 % 20 437,00 Kč 9 % 18 349,00 Kč 15 % 27 097,00 Kč 25 % 10 649,00 Kč 28 % 38 796,00 Kč 41 % 9 465,00 Kč 45 % 15 708,00 Kč 50 % 19 806,00 Kč 57 % 34 385,00 Kč 68 % 76 058,00 Kč 94 % 17 829,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 % 7 065,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 7 % 10 849,00 Kč 13 % 8 108,00 Kč 17 % 1 956,00 Kč 18 % 5 442,00 Kč 20 % 5 094,00 Kč 23 % 4 258,00 Kč 25 % 68 458,00 Kč 59 % 6 230,00 Kč 62 % 7 207,00 Kč 66 % 18 485,00 Kč 75 %
5176 Účastnické po.. 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 2 970,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 480,00 Kč 14 % 6 610,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 200,00 Kč 40 % 3 262,00 Kč 50 % 10 000,00 Kč 82 % -2 142,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za ná.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 % 5 100,00 Kč 20 % 400,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 27 % 800,00 Kč 30 % 1 800,00 Kč 37 % 800,00 Kč 40 % 2 800,00 Kč 52 % 2 000,00 Kč 60 % 1 800,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 1 200,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 13 500,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 500,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 % 5 079,00 Kč 1 % 30 918,00 Kč 6 % 69 763,00 Kč 18 % 70 569,00 Kč 29 % 25 925,00 Kč 34 % 45 353,00 Kč 41 % 29 896,00 Kč 46 % 28 492,00 Kč 51 % 11 666,00 Kč 53 % 28 176,00 Kč 58 % 56 118,00 Kč 67 % 55 499,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinv.. 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 % 100,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 989 871,96 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 1 607 806,81 Kč 98 %
6122 Stroje, příst.. 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 973,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 261 577,85 Kč 11 % 1 937 291,07 Kč 69 % 234 982,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -1 448 919,34 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
6123 Dopravní pros.. 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 % 7 160 494,89 Kč 5 % 8 911 903,58 Kč 7 % 8 707 332,52 Kč 6 % 8 291 017,21 Kč 6 % 8 425 065,77 Kč 6 % 9 796 720,31 Kč 7 % 13 097 510,01 Kč 10 % 9 230 832,08 Kč 7 % 8 844 456,02 Kč 7 % 8 986 401,56 Kč 7 % 9 103 271,09 Kč 7 % 18 083 778,68 Kč 13 %