Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 382 (ORG 382) / 2019

Název:
382 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 8 168 677,00 Kč Pokles 5 783 032,75 Kč 4 564 723,75 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 7 648 677,00 Kč Pokles 5 263 032,75 Kč 4 339 621,75 Kč 82 %
Tělovýchova a zájmová činnost 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 225 102,00 Kč 43 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 225 102,00 Kč 43 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
139 139 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
139 139 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 728,00 Kč 33 %
139 139 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 728,00 Kč 33 %
3613 Nebytové hospodářství 1 235 000,00 Kč Pokles 735 000,00 Kč 404 449,45 Kč 55 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Navýšení 6 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč Navýšení 6 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 3 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč Pokles 3 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 29 373,47 Kč 17 %
139 139 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 29 373,47 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 196 143,00 Kč 98 %
139 139 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 196 143,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 72 896,50 Kč 49 %
139 139 650 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 72 896,50 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 106 036,48 Kč 53 %
139 139 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 106 036,48 Kč 53 %
3631 Veřejné osvětlení 5 800 000,00 Kč Pokles 4 364 355,75 Kč 3 926 495,30 Kč 90 %
5154 Elektrická energie 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 946,20 Kč 94 %
139 139 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 946,20 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 408 193,50 Kč 86 %
139 139 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 408 193,50 Kč 86 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 161 313,75 Kč 29 355,60 Kč 18 %
139 139 500 000,00 Kč Pokles 161 313,75 Kč 29 355,60 Kč 18 %
3632 Pohřebnictví 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 677,00 Kč 63 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
139 139 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
Celkem 8 168 677,00 Kč Pokles 5 783 032,75 Kč 4 564 723,75 Kč 79 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 382 (382), Paragraf 3631 (Veřejné osvětlení), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražská plynárenská a.s.ARES 741 199,00 Kč
Beskydská 2 - vyúčtování el. energie VO za 1.7.2018 - 9.1.2019 4066 08.03.2019 7 686,00 Kč
Vyúčtování el. energie VO 1.7.2018-18.1.2019 - Palackého 84, K.Čapka 4... 4068 08.03.2019 56 980,00 Kč
Vyúčtování el. energie VO 1.7.2018-24.1.2019 - D.Brána 9003, Slezská 35... 4069 08.03.2019 143 025,00 Kč
Vyúčtování el. energie Masaryk. nám. 27 od 1.7.2018 - 14.1.2019 4244 25.03.2019 513,00 Kč
Císařská 150, U Hráze 246, Za Korunou 197.. Vyúčtování el. energie VO - 1.7.2018-25.3.2019 4214 18.04.2019 128 611,00 Kč
Skalky 6, K Nemocnici 90, Dlouhá 40...Vyúčtování el. energie VO od 1.7.2018 - 26.3.2019 4215 18.04.2019 265 378,00 Kč
ul.Štefánikova 9001 - vyúčtování el.energie VO za 1.7.2018 - 1.4.2019 4272 25.04.2019 28 702,00 Kč
Vyúčtování el. energie VO Beskydská 939/2 1-6/2019 4268 24.07.2019 987,00 Kč
Vyúčtování el. energie VO 1-6/2019 - B.Martinů 2112,Pod Skalkou 9908, Komenského 68,Hřbitovní 68, Žilina 1596/20 4275 24.07.2019 8 050,00 Kč
Vyúčtování el. energie VO 1-6/2019 - Palackého 84, Dlouhá 40, Císařská 150, ... 4278 24.07.2019 29 198,00 Kč
Vyúčtování el. energie VO 1-6/2019 - Skalky 9003/6, K Nemocnici 90, Pod Skalkou 509/6, ,... 4282 24.07.2019 72 069,00 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 2 225,00 Kč
Bludovice, č. odběrného místa 1000979753 - doplatek z vyúčtování záloh za el. energii od 1.9.2018 - 3.1.2019 4118 16.01.2019 2 225,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -189 741,80 Kč
Celkem 553 682,20 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
F. 67 s.r.o.ARES -985,00 Kč
spotřeba el. energie VO za 12.1.2018 - 16.1.2019 4365 31.05.2019 -985,00 Kč
Obec Šenov u Nového JičínaARES -35 651,00 Kč
spotřeba el. energie VO - světelných bodů, na území k.ú. Šenov u NJ za 25.1.2018 - 15.1.2019 4321 28.05.2019 -35 651,00 Kč
Celkem -36 636,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 1 579 400,00 Kč
Zálohy el. energie VO III.Q 2019, 1.7.-30.9.2019 - Sokolovská 9001, Dolní brána 9003, ... 4127 11.07.2019 789 700,00 Kč
Zálohy el. energie VO 4.Q - Sokolovská 9001,9003,9002, Suvorovova 110... 4199 15.10.2019 789 700,00 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 1 283 400,00 Kč
zálohy na el. energie splatné do 20.7.2019 - VO Palackého 84, Dolní brána 9003, ... 4149 14.03.2019 1 283 400,00 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 109 100,00 Kč
Záloha VO Bludovice IV.Q 2018 4040 08.01.2019 3 860,00 Kč
Záloha el. energie VO Bludovice I.Q 2019 - 02-04/2019, odb.m. 100975567 4162 15.02.2019 4 660,00 Kč
VO U Rybníka - záloha na el. energii za 02-04/2019, odb.m. 1900065101 4230 20.02.2019 21 650,00 Kč
Záloha el. energie VO Bludovice II.Q 4187 16.05.2019 4 660,00 Kč
Záloha el. energie VO U Rybníka 05-07/2019 4216 20.05.2019 21 650,00 Kč
Záloha el. energie VO Bludovice III.Q 4220 26.08.2019 4 660,00 Kč
Záloha el. energie VO U Rybníka III.Q 4227 26.08.2019 21 650,00 Kč
Zálohy el. energie VO Bludovice 4.Q. - 20.11/2019-19.02/2020 4167 13.11.2019 4 660,00 Kč
Zálohy el. energie VO U Rybníka 4.Q - 25.11/2019-24.2/2020 4257 19.11.2019 21 650,00 Kč
Celkem 2 971 900,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 16 050,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 107 467,00 Kč 13 891,00 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 891,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 29 373,47 Kč 17 % 892,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 251,00 Kč 1 % 8 998,57 Kč 6 % 2 433,08 Kč 8 % 5 363,85 Kč 11 % 14 553,41 Kč 19 % 10 710,79 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % -14 829,23 Kč 17 %
5154 Elektrická en.. 3 927 000,00 Kč 3 685 089,20 Kč 94 % 90 976,00 Kč 2 % 26 897,00 Kč 3 % 1 519 980,00 Kč 42 % 443 223,00 Kč 53 % -4 506,00 Kč 53 % 2 525,00 Kč 53 % 748 151,00 Kč 72 % 29 538,00 Kč 73 % 11 691,00 Kč 73 % 807 785,00 Kč 94 % 2 302,20 Kč 94 % 6 527,00 Kč 94 %
5169 Nákup ostatní.. 787 525,00 Kč 592 573,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 19 706,00 Kč 3 % 18 210,50 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 52 783,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 61 615,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 9 075,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 431 183,50 Kč 75 %
5171 Opravy a udrž.. 761 313,75 Kč 235 120,08 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 1 815,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 53 053,00 Kč 7 % 84 829,48 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 37 115,07 Kč 23 % 6 050,00 Kč 24 % 46 888,00 Kč 30 % 5 369,53 Kč 31 %
6121 Budovy, haly .. 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 677,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 5 783 032,75 Kč 4 564 723,75 Kč 79 % 91 868,00 Kč 2 % 48 418,00 Kč 1 % 1 538 190,50 Kč 27 % 451 900,00 Kč 8 % 49 798,00 Kč 1 % 163 027,05 Kč 3 % 750 584,08 Kč 13 % 96 516,85 Kč 2 % 63 359,48 Kč 1 % 833 620,79 Kč 14 % 49 190,20 Kč 1 % 428 250,80 Kč 7 %