Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 383 (ORG 383) / 2019

Název:
383 (383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
výdaje 439 000,00 Kč Pokles 434 000,00 Kč 125 552,84 Kč 29 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 439 000,00 Kč Pokles 434 000,00 Kč 125 552,84 Kč 29 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 439 000,00 Kč Pokles 434 000,00 Kč 125 552,84 Kč 29 %
5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 31 760,00 Kč 99 %
528 528 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 31 760,00 Kč 99 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 13 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 9 275,00 Kč 93 %
528 528 7 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 9 275,00 Kč 93 %
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 067,70 Kč 68 %
528 528 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 067,70 Kč 68 %
5153 Plyn 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 31 725,50 Kč 91 %
528 528 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 31 725,50 Kč 91 %
5154 Elektrická energie 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 17 223,00 Kč 51 %
528 528 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 17 223,00 Kč 51 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 593,00 Kč 59 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 593,00 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 15 577,64 Kč 49 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 15 577,64 Kč 71 %
5171 Opravy a udržování 259 000,00 Kč 259 000,00 Kč 2 590,00 Kč 1 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 2 590,00 Kč 4 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 741,00 Kč 98 %
528 528 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 741,00 Kč 98 %
Celkem 439 000,00 Kč Pokles 434 000,00 Kč 125 552,84 Kč 29 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 383 (383), Paragraf 4379 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Josef FrydrychARES 5 566,00 Kč
autobusová přeprava členů Klubu seniorů NJ z Nového Jičína do Ostravy (Slezskoostravský hrad, ZOO) a zpět dne 05.06.2019 4321 26.06.2019 5 566,00 Kč
Autobusová doprava Pavel David, s.r.o.ARES 4 531,64 Kč
Klub seniorů - přeprava na zájezd NJ - Polský Těšín a zpět dne 30.10.2019 4166 13.11.2019 4 531,64 Kč
GLOGAR ANTONÍNARES 1 050,00 Kč
revize drobných elektrospotřebičů a prodluž. šňůr v klubech seniorů - Straník, NJ, Loučka 4265 25.04.2019 1 050,00 Kč
Evžen MinářARES 950,00 Kč
Msgr. Šrámka 13, Klub seniorů NJ - pravidelná roční prohlídka plynového kotle 4253 25.09.2019 950,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 12 097,64 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČESKÁ TELEVIZEARES 1 620,00 Kč
televizní poplatky na rok 2019 - 1 přijímač v KS NJ, 1 přijímač v KS Straník 4024 04.01.2019 1 620,00 Kč
Fyzická osoba 920,00 Kč
5209 09.08.2019 150,00 Kč
5015 19.08.2019 770,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 540,00 Kč
rozhlasové poplatky na rok 2019 - 1 přijímač v KS NJ, 1 přijímač v KS Straník, 1 přijímač v KS Loučka 4055 09.01.2019 540,00 Kč
Krajská rada seniorů Moravskoslezského krajeARES 400,00 Kč
účastnický poplatek pro 10 osob na setkání při příležitosti celokrajských oslav Mezinárodního dne seniorů v Bohumíně 01.10.2019 4066 08.08.2019 400,00 Kč
Celkem 3 480,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 32 000,00 Kč 31 760,00 Kč 99 % 2 480,00 Kč 8 % 2 480,00 Kč 16 % 2 480,00 Kč 23 % 2 980,00 Kč 33 % 2 980,00 Kč 42 % 2 980,00 Kč 51 % 2 980,00 Kč 60 % 2 480,00 Kč 68 % 2 480,00 Kč 76 % 2 480,00 Kč 84 % 2 480,00 Kč 92 % 2 480,00 Kč 99 %
5137 Drobný hmotný.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 9 275,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 630,00 Kč 6 % 3 040,00 Kč 37 % 3 300,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 926,00 Kč 79 % 358,00 Kč 83 % 1 021,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 4 067,70 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 090,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 935,85 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 1 106,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 935,85 Kč 68 %
5153 Plyn 35 000,00 Kč 31 725,50 Kč 91 % 2 780,00 Kč 8 % -1 504,50 Kč 4 % 3 590,00 Kč 14 % 3 280,00 Kč 23 % 3 280,00 Kč 33 % 3 590,00 Kč 43 % 3 280,00 Kč 52 % 3 280,00 Kč 62 % 3 280,00 Kč 71 % 3 280,00 Kč 80 % 3 590,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5154 Elektrická en.. 34 000,00 Kč 17 223,00 Kč 51 % -3 512,00 Kč -10 % 8 053,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 6 900,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 282,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 5 500,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 300,00 Kč 15 % 300,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 200,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 200,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 593,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 593,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5169 Nákup ostatní.. 32 000,00 Kč 15 577,64 Kč 49 % 2 160,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 050,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 5 566,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 1 320,00 Kč 32 % 950,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 4 531,64 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5171 Opravy a udrž.. 259 000,00 Kč 2 590,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 2 590,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč 11 741,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 533,00 Kč 13 % 2 088,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 962,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 2 185,00 Kč 56 % 4 973,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
Celkem 434 000,00 Kč 125 552,84 Kč 29 % 3 908,00 Kč 1 % 11 618,50 Kč 3 % 7 160,00 Kč 2 % 9 773,00 Kč 2 % 18 588,00 Kč 4 % 16 371,85 Kč 4 % 7 704,00 Kč 2 % 8 006,00 Kč 2 % 10 359,00 Kč 2 % 17 254,00 Kč 4 % 11 394,64 Kč 3 % 3 415,85 Kč 1 %