Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 384 (ORG 384) / 2019

Název:
384 (384)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
výdaje 6 612 217,00 Kč 6 612 217,00 Kč 6 005 897,00 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 6 612 217,00 Kč 6 612 217,00 Kč 6 005 897,00 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 69 680,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
210 210 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
210 210 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 210 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 %
210 210 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 %
5175 Pohoštění 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 988,00 Kč 99 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 988,00 Kč 99 %
2292 Dopravní obslužnost 6 536 217,00 Kč 6 536 217,00 Kč 5 936 217,00 Kč 91 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 4 823 800,00 Kč 89 %
210 210 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 4 823 800,00 Kč 89 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
210 210 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
Celkem 6 612 217,00 Kč 6 612 217,00 Kč 6 005 897,00 Kč 91 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 700,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 949,00 Kč 87 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 % 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, .. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 529,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 5 514,00 Kč 76 %
5175 Pohoštění 2 000,00 Kč 1 988,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 888,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 1 100,00 Kč 99 %
5193 Výdaje na dop.. 5 423 800,00 Kč 4 823 800,00 Kč 89 % 451 987,00 Kč 8 % 351 983,00 Kč 15 % 401 983,00 Kč 22 % 401 983,00 Kč 30 % 401 983,00 Kč 37 % 401 983,00 Kč 44 % 401 983,00 Kč 52 % 401 983,00 Kč 59 % 401 983,00 Kč 67 % 401 983,00 Kč 74 % 401 983,00 Kč 82 % 401 983,00 Kč 89 %
5323 Neinvestiční .. 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 278 104,25 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 278 104,25 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 278 104,25 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 278 104,25 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 6 612 217,00 Kč 6 005 897,00 Kč 91 % 493 987,00 Kč 7 % 630 087,25 Kč 10 % 401 983,00 Kč 6 % 680 087,25 Kč 10 % 402 871,00 Kč 6 % 408 212,00 Kč 6 % 680 087,25 Kč 10 % 401 983,00 Kč 6 % 401 983,00 Kč 6 % 401 983,00 Kč 6 % 680 087,25 Kč 10 % 422 546,00 Kč 6 %