Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 386 (ORG 386) / 2019

Název:
386 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 12 080 000,00 Kč Pokles 11 166 320,45 Kč 7 291 042,71 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 12 080 000,00 Kč Pokles 11 166 320,45 Kč 7 291 042,71 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 7 240 000,00 Kč Pokles 5 590 000,00 Kč 2 971 864,78 Kč 53 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
110 110 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
110 110 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 709 745,73 Kč 54 %
110 110 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 709 745,73 Kč 54 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 690 000,00 Kč Navýšení 5 426 320,45 Kč 4 311 581,93 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
110 110 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 924 220,45 Kč 4 044 096,93 Kč 82 %
110 110 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 924 220,45 Kč 4 044 096,93 Kč 82 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 596,00 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
110 110 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
Celkem 12 080 000,00 Kč Pokles 11 166 320,45 Kč 7 291 042,71 Kč 65 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 386 (386), Paragraf 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek MilichARES 88 000,00 Kč
Geodetické zaměření a PD - oprava chodníku Bludovice [ISRS] 4190 10.12.2019 88 000,00 Kč
HGH safety s.r.o.ARES 49 610,00 Kč
Oravy chodníkových těles v NJ 2019 - I.etapa - TDI 9/2019 4101 09.10.2019 12 100,00 Kč
Opravy chodníkových těles v NJ v r.2019, I.etapa - činnost TDI do 31.10.2019 4101 11.11.2019 12 100,00 Kč
TDI na akci - Opravy chodníkového tělesa p.č.16 v NJ-Horní Předměstí 4137 09.12.2019 9 075,00 Kč
TDI n11/2019 a akci - opravy chodníkových těles v NJ v roce 2019, I.etapa 4140 09.12.2019 12 100,00 Kč
TDI na akci - Opravy chodníkového tělesa v k.ú. NJ - Horní Předměstí, p.č. 16 4313 17.12.2019 4 235,00 Kč
DOPRAPLAN s.r.o.ARES 48 110,00 Kč
Studie návrhu chodníku a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta) 4252 28.08.2019 48 110,00 Kč
Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.ARES 36 300,00 Kč
Prodloužení turistické trasy na Čerťák - PD studie 4087 10.09.2019 30 250,00 Kč
PD přepracování studie - prodloužení turistické trasy na Čerťák 4253 19.11.2019 6 050,00 Kč
Ing. Marie ZapletalováARES 14 500,00 Kč
Zpracování rozpočtů, technických popisů a situačních plánů na akci - Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019. 4072 10.06.2019 14 500,00 Kč
ARCHITRÁV, s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
výletní lokalita Čerťák - PD na terénní úpravy pláže 4181 18.09.2019 12 100,00 Kč
Ing. Miroslav KnápekARES 12 000,00 Kč
Posouzení možnosti umístění autobusových zastávek ve Straníku 4318 27.11.2019 12 000,00 Kč
BOZP-Chovaneček s.r.o.ARES 3 000,00 Kč
Plán BOZP Opravy chodníkových těles v NJ, I. etapa 2019 4149 19.08.2019 3 000,00 Kč
Ing. Jiří BartoňARES 1 573,00 Kč
Geodetické zaměření na parc.č.598/4 a 660 v k.ú. Kojetín 4166 15.05.2019 1 573,00 Kč
Ing. Filip NippertARES 1 500,00 Kč
Vytyčení hranic pozemku Nový Jičín - Horní Předměstí p.č. 815 4346 30.05.2019 1 500,00 Kč
České Radiokomunikace a.s.ARES 792,00 Kč
Poplatek za vyjádření k existenci sítí - oprava chodníku ul. Štursova v NJ 4250 25.04.2019 198,00 Kč
Poplatek za vyjádření k existenci sítí - oprava chodníku ul. U Jičínky v NJ 4251 25.04.2019 198,00 Kč
Poplatek za vyjádření k existenci sítí - oprava chodníku ul. Beskydská v NJ 4252 25.04.2019 198,00 Kč
Poplatek za vyjádření k existenci sítí - oprava chodníku ul. Novellara v NJ 4253 25.04.2019 198,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 267 485,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 % 35 235,20 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % -15 735,17 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5169 Nákup ostatní.. 1 092 100,00 Kč 510 104,02 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 1 % 8 000,00 Kč 2 % 792,00 Kč 2 % 22 073,00 Kč 4 % 14 500,00 Kč 5 % 2 000,00 Kč 5 % 62 605,00 Kč 11 % 114 284,52 Kč 21 % 22 385,00 Kč 23 % 63 150,00 Kč 29 % 191 844,50 Kč 47 %
5171 Opravy a udrž.. 10 014 220,45 Kč 6 761 438,66 Kč 68 % 18 102,00 Kč 0 % 118 924,00 Kč 1 % 123 157,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 84 906,20 Kč 3 % 387 200,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 20 957,00 Kč 8 % 2 720 192,51 Kč 35 % 1 679 606,13 Kč 51 % 1 608 393,82 Kč 68 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 11 166 320,45 Kč 7 291 042,71 Kč 65 % 53 337,20 Kč 0 % 127 394,00 Kč 1 % 131 157,00 Kč 1 % 792,00 Kč 0 % 106 979,20 Kč 1 % 401 700,00 Kč 4 % 2 000,00 Kč 0 % 62 605,00 Kč 1 % 119 506,35 Kč 1 % 2 742 577,51 Kč 25 % 1 742 756,13 Kč 16 % 1 800 238,32 Kč 16 %