Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 387 (ORG 387) / 2019

Název:
387 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 145 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 963 280,56 Kč 50 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 2 145 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 963 280,56 Kč 50 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 823 064,82 Kč 63 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
102 102 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 Kč Pokles 364 991,78 Kč 263 968,70 Kč 72 %
102 102 430 000,00 Kč Pokles 364 991,78 Kč 263 968,70 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 324 087,90 Kč 46 %
102 102 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 324 087,90 Kč 46 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 100 %
102 102 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 100 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 140 215,74 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
102 102 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 9 784,26 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 250 000,00 Kč Pokles 9 784,26 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 145 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 963 280,56 Kč 50 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 189 008,22 Kč 174 008,22 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 43 503,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 43 501,74 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 11 085,54 Kč 52 % 32 416,20 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 43 501,74 Kč 92 %
5169 Nákup ostatní.. 885 207,52 Kč 404 184,44 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 9 401,90 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 5 735,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 112 164,90 Kč 14 % 18 390,00 Kč 16 % 2 992,00 Kč 17 % 12 498,90 Kč 18 % 32 912,00 Kč 22 % 210 089,74 Kč 46 %
5171 Opravy a udrž.. 809 784,26 Kč 324 087,90 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 470,00 Kč 10 % 58 914,42 Kč 18 % 12 040,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 153 171,70 Kč 38 % 15 491,78 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5363 Úhrady sankcí.. 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 61 000,00 Kč 100 %
Celkem 1 945 000,00 Kč 963 280,56 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 9 401,90 Kč 0 % 43 503,00 Kč 2 % 5 735,00 Kč 0 % 84 470,00 Kč 4 % 58 914,42 Kč 3 % 167 706,64 Kč 9 % 18 390,00 Kč 1 % 14 077,54 Kč 1 % 198 086,80 Kč 10 % 48 403,78 Kč 2 % 314 591,48 Kč 16 %