Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 388 (ORG 388) / 2019

Název:
388 (388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 109 600,00 Kč 109 600,00 Kč 109 318,40 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Požární ochrana 109 600,00 Kč 109 600,00 Kč 109 318,40 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 109 600,00 Kč 109 600,00 Kč 109 318,40 Kč 100 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Navýšení 41 150,00 Kč 41 150,00 Kč 100 %
19 19 40 000,00 Kč Navýšení 41 150,00 Kč 41 150,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
19 19 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 2 497,50 Kč 2 419,90 Kč 97 %
19 19 5 000,00 Kč Pokles 2 497,50 Kč 2 419,90 Kč 97 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 Kč Navýšení 13 286,40 Kč 13 286,40 Kč 100 %
19 19 10 000,00 Kč Navýšení 13 286,40 Kč 13 286,40 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
19 19 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 Kč Navýšení 4 844,00 Kč 4 844,00 Kč 100 %
19 19 4 000,00 Kč Navýšení 4 844,00 Kč 4 844,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
19 19 5 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 35 000,00 Kč Pokles 34 622,10 Kč 34 622,10 Kč 100 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 34 622,10 Kč 34 622,10 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 4 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 109 600,00 Kč 109 600,00 Kč 109 318,40 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 388 (388), Paragraf 5512 (Požární ochrana-dobrovolná část), Položka 5132 (Ochranné pomůcky)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Inzep centrumARES 19 759,00 Kč
pracovní oděv - bundy pánské - hasiči Straník 4329 29.10.2019 9 660,00 Kč
pracovní oděv - pánská bunda Malfini 550 - 1ks 4057 07.11.2019 999,00 Kč
pracovní oděv - trika, spodky... - hasiči Straník 4298 22.11.2019 9 100,00 Kč
Požární bezpečnost s.r.o.ARES 19 088,00 Kč
pracovní pomůcky - hasiči, přilby + brýle 4ks 4026 02.04.2019 14 278,00 Kč
pracovní obuv - holínky 1pár 4236 12.12.2019 4 810,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 38 847,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů StraníkARES 2 303,00 Kč
vyúčtování paragonů - viz přiložený rozpis - převzal Zbyněk Fluxa - velitel. 4178 16.04.2019 808,00 Kč
vyúčtování paragonů - viz přiložený rozpis - převzal Josef Indrák - velitel. 4212 11.12.2019 1 495,00 Kč
Celkem 2 303,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5132 Ochranné pomů.. 41 150,00 Kč 41 150,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 086,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 9 660,00 Kč 60 % 10 099,00 Kč 85 % 6 305,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný.. 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 398,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 1 398,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5139 Nákup materiá.. 2 497,50 Kč 2 419,90 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 538,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 399,00 Kč 38 % 267,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 390,00 Kč 64 % 506,90 Kč 84 % 249,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 70,00 Kč 97 %
5156 Pohonné hmoty.. 13 286,40 Kč 13 286,40 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 316,70 Kč 10 % 1 948,50 Kč 25 % 2 855,20 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 1 600,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 1 722,50 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 556,90 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 3 286,60 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 % 300,00 Kč 8 % 300,00 Kč 17 % 300,00 Kč 25 % 300,00 Kč 33 % 300,00 Kč 42 % 300,00 Kč 50 % 300,00 Kč 58 % 300,00 Kč 67 % 300,00 Kč 75 % 300,00 Kč 83 % 300,00 Kč 92 % 300,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 4 844,00 Kč 4 844,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 844,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 200,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 800,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 2 500,00 Kč 53 % 3 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 34 622,10 Kč 34 622,10 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 12 878,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 7 181,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 9 571,10 Kč 86 % 3 734,00 Kč 96 % 1 258,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 109 600,00 Kč 109 318,40 Kč 100 % 300,00 Kč 0 % 15 032,70 Kč 14 % 3 846,50 Kč 4 % 18 640,20 Kč 17 % 8 548,00 Kč 8 % 1 900,00 Kč 2 % 300,00 Kč 0 % 4 912,50 Kč 4 % 3 906,90 Kč 4 % 21 735,00 Kč 20 % 14 133,00 Kč 13 % 16 063,60 Kč 15 %