Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390 (ORG 390) / 2019

Název:
390 (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
výdaje 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 %
29 29 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 %
29 29 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 %
29 29 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 %
29 29 40 000,00 Kč Pokles 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 350 000,00 Kč Pokles 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 %
29 29 350 000,00 Kč Pokles 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 Kč Navýšení 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 %
29 29 35 000,00 Kč Navýšení 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
29 29 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 %
29 29 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Navýšení 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 %
29 29 50 000,00 Kč Navýšení 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 %
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
29 29 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 56 260,99 Kč 83 %
29 29 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 56 260,99 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 %
29 29 90 000,00 Kč Navýšení 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Navýšení 23 882,00 Kč 23 882,00 Kč 100 %
29 29 20 000,00 Kč Navýšení 23 882,00 Kč 23 882,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 510,00 Kč 44 %
29 29 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 510,00 Kč 44 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 29 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 29 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 675,00 Kč 57 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 675,00 Kč 57 %
6123 Dopravní prostředky 0,00 Kč Navýšení 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 %
29 29 0,00 Kč Navýšení 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 %
Celkem 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (390), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.ARES 15 124,00 Kč
seminář: Komunikace nepříjemné zprávy, dne 19.3.2019, Brno (zaměstnanec) 4263 26.03.2019 1 780,00 Kč
seminář: Virtuální realita demence, 30.11. a 2.12.2019, Tábor - viz prezenční listina 4215 11.12.2019 4 267,00 Kč
seminář: Virtuální realita demence, 30.11. a 2.12.2019, Tábor - viz prezenční listina 4215 11.12.2019 9 077,00 Kč
EDUCO CENTRUM s.r.o.ARES 14 148,50 Kč
kurz: Základy manipulace s imobilním klientem (8h.), dne 16.3.2019, PSNJ, OSV 4271 25.04.2019 4 607,50 Kč
kurz: Základy manipulace s imobilním klientem, dne 6.4.2019, DPS Pod Lipami- viz prezenční listina 4301 30.04.2019 6 020,00 Kč
kurz: Základy manipulace s imobilním klientem (8h.), dne 16.3.2019, PSNJ, OSV 8102 23.10.2019 -2 504,00 Kč
kurz: Základy manipulace s imobilním klientem (8h.), dne 16.3.2019, PSNJ, OSV 8102 23.10.2019 2 504,00 Kč
kurz: Základy manipulace s imobilním klientem, dne 6.4.2019, DPS Pod Lipami- viz prezenční listina 8103 24.10.2019 -4 213,00 Kč
kurz: Základy manipulace s imobilním klientem, dne 6.4.2019, DPS Pod Lipami- viz prezenční listina 8103 24.10.2019 4 213,00 Kč
školení: Základy práce s lidmi s demencí dne 8.-9.11.2019, NJ - ProSenior 4341 27.11.2019 3 521,00 Kč
EMONIX elektric s.r.o.ARES 8 207,00 Kč
Suvorovova 124 - oprava vstupu do objektu, PDP Kč 7.318,92 4341 27.11.2019 8 207,00 Kč
POE EDUCO spol. s r.o.ARES 7 000,00 Kč
kurz: Prac. v sociálních službách 24.9.-3.12.2019 - zaměstnanec PS 4287 23.10.2019 2 102,00 Kč
kurz: Prac. v sociálních službách 24.9.-3.12.2019 - zaměstnanec PS 4287 23.10.2019 4 898,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 44 479,50 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 % 58 958,00 Kč 6 % 45 267,00 Kč 11 % 45 550,00 Kč 16 % 55 263,00 Kč 22 % 49 907,00 Kč 27 % 30 522,00 Kč 31 % 51 335,00 Kč 36 % 43 123,00 Kč 41 % 51 988,00 Kč 46 % 41 850,00 Kč 51 % 47 818,00 Kč 56 % 100 875,00 Kč 67 %
5031 Povinné pojis.. 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 % 14 740,00 Kč 5 % 11 317,00 Kč 9 % 11 388,00 Kč 14 % 14 066,00 Kč 19 % 12 477,00 Kč 23 % 7 631,00 Kč 26 % 12 834,00 Kč 31 % 10 695,00 Kč 35 % 12 893,00 Kč 39 % 10 379,00 Kč 43 % 11 859,00 Kč 47 % 24 521,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojis.. 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 % 5 306,00 Kč 6 % 4 074,00 Kč 11 % 4 100,00 Kč 16 % 13 467,00 Kč 31 % -3 911,00 Kč 27 % 2 747,00 Kč 30 % 4 620,00 Kč 35 % 3 881,00 Kč 40 % 4 678,00 Kč 45 % 3 767,00 Kč 50 % 4 304,00 Kč 55 % 8 899,00 Kč 65 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 514,00 Kč 9 % 8 403,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 12 544,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 429,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 199,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5137 Drobný hmotný.. 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 576,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 7 986,00 Kč 43 % 9 990,00 Kč 62 %
5139 Nákup materiá.. 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 % 1 069,00 Kč 3 % 3 729,00 Kč 12 % 3 061,00 Kč 19 % 2 021,00 Kč 24 % 6 371,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 6 034,00 Kč 54 % 985,00 Kč 57 % 7 606,80 Kč 75 % 1 366,00 Kč 78 % 5 055,90 Kč 91 % 3 876,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 % -1 344,00 Kč -3 % 12 668,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 12 435,00 Kč 52 % 1 800,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 7 844,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 10 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 % 5 132,40 Kč 3 % 6 739,43 Kč 8 % 7 662,91 Kč 13 % 5 398,80 Kč 17 % 8 515,62 Kč 22 % 7 336,75 Kč 27 % 6 622,70 Kč 32 % 9 062,96 Kč 38 % 6 793,53 Kč 42 % 7 040,60 Kč 47 % 8 175,00 Kč 52 % 9 052,02 Kč 58 %
5162 Služby teleko.. 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 5 % 1 210,00 Kč 10 % 1 210,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 1 210,00 Kč 20 % 1 210,00 Kč 25 % 1 210,00 Kč 30 % 1 210,00 Kč 35 % 1 210,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5167 Služby školen.. 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 780,00 Kč 2 % 10 627,50 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 7 000,00 Kč 25 % 11 728,00 Kč 39 % 13 344,00 Kč 56 %
5168 Služby zpraco.. 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 % 4 050,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5169 Nákup ostatní.. 68 000,00 Kč 56 260,99 Kč 83 % 1 342,44 Kč 2 % 1 443,21 Kč 4 % 2 301,04 Kč 7 % 10 603,46 Kč 23 % 3 282,69 Kč 28 % 1 743,01 Kč 30 % 1 990,04 Kč 33 % 811,98 Kč 35 % 1 653,55 Kč 37 % 3 106,48 Kč 42 % 6 397,89 Kč 51 % 21 585,20 Kč 83 %
5171 Opravy a udrž.. 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 % 2 687,00 Kč 3 % 5 905,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 18 478,00 Kč 26 % 5 519,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 28 609,64 Kč 59 % 7 329,94 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 9 825,00 Kč 76 %
5173 Cestovné (tuz.. 23 882,00 Kč 23 882,00 Kč 100 % 1 182,00 Kč 5 % 3 080,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 239,00 Kč 19 % 2 065,00 Kč 27 % 292,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 7 967,00 Kč 62 % 88,00 Kč 62 % 8 969,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 3 510,00 Kč 44 % 450,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 480,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 580,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 5 675,00 Kč 57 % 1 874,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 3 801,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
6123 Dopravní pros.. 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 317 455,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 % 96 656,84 Kč 4 % 98 572,64 Kč 4 % 77 052,95 Kč 3 % 148 021,76 Kč 6 % 94 429,31 Kč 4 % 56 862,76 Kč 2 % 409 944,74 Kč 18 % 69 768,94 Kč 3 % 130 008,52 Kč 6 % 101 215,02 Kč 4 % 115 955,79 Kč 5 % 210 936,22 Kč 9 %