Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 392 (ORG 392) / 2019

Název:
392 (392)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 801 000,00 Kč Navýšení 901 000,00 Kč 846 802,80 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 801 000,00 Kč Navýšení 901 000,00 Kč 846 802,80 Kč 94 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 801 000,00 Kč Navýšení 901 000,00 Kč 846 802,80 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 801 000,00 Kč Navýšení 895 000,00 Kč 840 802,80 Kč 94 %
37 37 801 000,00 Kč Navýšení 895 000,00 Kč 840 802,80 Kč 94 %
Celkem 801 000,00 Kč Navýšení 901 000,00 Kč 846 802,80 Kč 94 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 895 000,00 Kč 840 802,80 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 638,80 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 170 775,00 Kč 20 % 236 398,74 Kč 46 % 25 410,00 Kč 49 % 399 580,26 Kč 94 %
Celkem 901 000,00 Kč 846 802,80 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 1 % 8 638,80 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 170 775,00 Kč 19 % 236 398,74 Kč 26 % 25 410,00 Kč 3 % 399 580,26 Kč 44 %