Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV (ORG 396) / 2019

Název:
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV (396)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 249 000,00 Kč Pokles 1 149 000,00 Kč 688 085,56 Kč 60 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 249 000,00 Kč Pokles 1 149 000,00 Kč 688 085,56 Kč 60 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 1 249 000,00 Kč Pokles 1 149 000,00 Kč 688 085,56 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 649 000,00 Kč Pokles 549 000,00 Kč 107 546,10 Kč 20 %
37 37 649 000,00 Kč Pokles 549 000,00 Kč 107 546,10 Kč 20 %
6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 %
37 37 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 %
Celkem 1 249 000,00 Kč Pokles 1 149 000,00 Kč 688 085,56 Kč 60 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 396 ( Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV), Paragraf 4374 (Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
JAPSTAV Morava s.r.o.ARES 645 226,36 Kč
AD Straník 39 - stavební práce 4/2019 na akci Rekonstrukce domovní ČOV pro AD ve Straníku [ISRS] 7124 15.05.2019 179 066,32 Kč
Azylový dům v NJ - Rekonstrukce domovní ČOV Straník č.p.39, práce a dodávky za 5/2019 [ISRS] 7141 17.06.2019 259 753,85 Kč
Azylový dům Straník - rekonstrukce domovní ČOV - práce 6/2019 [ISRS] 7030 03.07.2019 105 826,90 Kč
Rekonstrukce domovní ČOV pro AD ve Straníku - práce a dodávky, konečná fakturace [ISRS] 7045 08.08.2019 100 579,29 Kč
Ing. Karel TrlicaARES 36 300,00 Kč
Azylový dům ve Straníku výkon TDI za 3/2019 na akci - Rekonstrukce domovní ČOV pro Azylový dům ve Straníku 7077 10.04.2019 3 630,00 Kč
AD Straník č.p. 39 - Rekonstrukce domovní ČOV - činnost TDI za 04/2019. 7081 13.05.2019 11 495,00 Kč
Rekonstrukce domovní ČOV pro Azylový dům v NJ - Straníku - výkon TDI za 5/2019 7086 12.06.2019 12 100,00 Kč
Rekonstrukce domovní ČOV pro AD v NJ - Straníku - výkon činnosti TDI za 6/2019 7029 03.07.2019 9 075,00 Kč
Pavel PalátARES 4 840,00 Kč
AD Straník vypracování plánu BOZP na akci - Rekonstrukce domovní ČOV pro AD Straník 7233 29.04.2019 4 840,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -105 826,90 Kč
Celkem 580 539,46 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 549 000,00 Kč 107 546,10 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 430,60 Kč 3 % 46 531,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 16 330,00 Kč 15 % 26 254,50 Kč 20 %
6121 Budovy, haly .. 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 1 % 190 561,32 Kč 33 % 271 853,85 Kč 78 % 114 901,90 Kč 98 % -5 247,61 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
Celkem 1 149 000,00 Kč 688 085,56 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 1 % 190 561,32 Kč 17 % 271 853,85 Kč 24 % 133 332,50 Kč 12 % 41 283,39 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 16 330,00 Kč 1 % 26 254,50 Kč 2 %