Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 400 (ORG 400) / 2019

Název:
400 (400)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 350 000,00 Kč Pokles 162 102,80 Kč 82 902,00 Kč 51 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 350 000,00 Kč Pokles 162 102,80 Kč 82 902,00 Kč 51 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 350 000,00 Kč Pokles 162 102,80 Kč 82 902,00 Kč 51 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 79 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
414 414 79 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč Pokles 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 200 000,00 Kč Pokles 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč Navýšení 2 174,00 Kč 2 174,00 Kč 100 %
414 414 1 000,00 Kč Navýšení 2 174,00 Kč 2 174,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 414 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 414 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 350 000,00 Kč Pokles 162 102,80 Kč 82 902,00 Kč 51 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 19 228,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 500,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 50 000,00 Kč 78 %
5171 Opravy a udrž.. 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 2 174,00 Kč 2 174,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 292,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 882,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 162 102,80 Kč 82 902,00 Kč 51 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 520,00 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 382,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 50 000,00 Kč 31 %