Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 406 (ORG 406) / 2019

Název:
406 (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
výdaje 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
18 18 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
18 18 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
18 18 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
18 18 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
18 18 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
18 18 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
18 18 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
18 18 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
18 18 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
5164 Nájemné 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
18 18 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
18 18 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
5168 Služby zpracování dat 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 965 500,00 Kč Pokles 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 %
18 18 965 500,00 Kč Pokles 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
18 18 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 %
18 18 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 %
18 18 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 %
5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 %
18 18 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 %
18 18 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 18 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (406), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5136 (Knihy, učební pomůcky a tisk)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VLTAVA LABE MEDIA a.s.ARES 1 060,00 Kč
předplatné: Novojičínský deník - Deník Roční Út 7.1.2020-6.1.2021 4223 12.12.2019 1 060,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 060,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 % 1 080 259,00 Kč 7 % 1 072 706,00 Kč 14 % 1 064 922,00 Kč 21 % 1 012 827,00 Kč 27 % 930 900,00 Kč 34 % 938 926,00 Kč 40 % 1 203 567,00 Kč 47 % 1 048 215,00 Kč 54 % 1 013 942,00 Kč 61 % 1 066 314,00 Kč 68 % 1 852 309,00 Kč 80 % 1 050 972,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojis.. 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 % 270 165,00 Kč 7 % 268 443,00 Kč 14 % 259 831,00 Kč 21 % 263 057,00 Kč 28 % 234 482,00 Kč 34 % 236 332,00 Kč 40 % 300 992,00 Kč 48 % 263 033,00 Kč 54 % 250 565,00 Kč 61 % 266 034,00 Kč 68 % 462 319,00 Kč 80 % 260 740,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojis.. 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 % 97 258,00 Kč 7 % 96 639,00 Kč 14 % 93 541,00 Kč 21 % 94 702,00 Kč 28 % 84 417,00 Kč 34 % 85 080,00 Kč 40 % 108 359,00 Kč 48 % 95 457,00 Kč 55 % 90 928,00 Kč 61 % 96 546,00 Kč 68 % 167 779,00 Kč 80 % 94 626,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomů.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 157 295,00 Kč 40 % 80 073,14 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 157 627,01 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 060,00 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný.. 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 074,00 Kč 1 % 24 124,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 9 589,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 4 749,00 Kč 19 % 105 108,15 Kč 68 % 12 971,20 Kč 74 %
5139 Nákup materiá.. 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 % 1 471,00 Kč 1 % 5 865,54 Kč 4 % 13 074,00 Kč 12 % 6 659,00 Kč 15 % 6 769,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 18 809,00 Kč 30 % 6 178,00 Kč 34 % 13 039,00 Kč 41 % 26 819,72 Kč 56 % 13 864,87 Kč 64 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 % 4 800,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % -1 034,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % -707,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 3 000,00 Kč 61 %
5156 Pohonné hmoty.. 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 % 8 893,21 Kč 4 % 13 389,84 Kč 9 % 12 569,90 Kč 15 % 13 853,70 Kč 20 % 14 727,80 Kč 26 % 14 389,70 Kč 32 % 16 879,10 Kč 39 % 13 470,83 Kč 45 % 16 156,50 Kč 52 % 12 719,50 Kč 57 % 15 648,31 Kč 64 % 24 273,94 Kč 74 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 % 8 531,73 Kč 9 % 8 531,73 Kč 18 % 8 490,32 Kč 27 % 8 490,32 Kč 36 % 8 490,32 Kč 45 % 8 490,32 Kč 54 % 8 490,05 Kč 63 % 8 510,10 Kč 72 % 8 506,05 Kč 81 % 8 490,05 Kč 89 % 8 651,50 Kč 99 % 8 510,10 Kč 108 %
5164 Nájemné 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 605,00 Kč 1 % 605,00 Kč 2 % 605,00 Kč 2 % 605,00 Kč 3 % 605,00 Kč 4 % 605,00 Kč 5 % 605,00 Kč 6 % 605,00 Kč 6 % 605,00 Kč 7 % 605,00 Kč 8 % 14 420,00 Kč 27 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 % 1 900,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 900,00 Kč 15 % 3 800,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 452,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5168 Služby zpraco.. 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 % 13 431,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 13 431,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 452,00 Kč 26 % 13 431,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 13 431,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 % 1 683,53 Kč 0 % 5 452,71 Kč 2 % 5 671,27 Kč 3 % 51 316,22 Kč 14 % 16 840,94 Kč 18 % 13 225,74 Kč 20 % 3 820,43 Kč 21 % 76 848,70 Kč 38 % 4 580,59 Kč 39 % 93 440,73 Kč 59 % 47 294,65 Kč 70 % 87 852,45 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 29 280,00 Kč 5 % 968,00 Kč 5 % 29 942,00 Kč 11 % 6 584,00 Kč 12 % 4 562,00 Kč 13 % 17 935,00 Kč 16 % 50 695,00 Kč 25 % 424,00 Kč 25 % 52 632,85 Kč 35 % 53 869,20 Kč 44 % 172 727,50 Kč 75 %
5172 Programové vy.. 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 510,00 Kč 9 % 54 800,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuz.. 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 1 482,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 799,00 Kč 13 % 990,00 Kč 19 % 1 552,00 Kč 28 % 990,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 3 046,00 Kč 52 % 1 358,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté ne.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 1 400,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 2 400,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 2 000,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5424 Náhrady mezd .. 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 % 4 669,00 Kč 9 % 13 177,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 7 350,00 Kč 50 % 6 141,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 4 539,00 Kč 72 % 11 800,00 Kč 95 % 2 006,00 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 % 1 493 061,47 Kč 6 % 1 515 571,82 Kč 7 % 1 462 746,49 Kč 6 % 1 526 122,24 Kč 7 % 1 314 247,06 Kč 6 % 1 308 414,76 Kč 6 % 1 676 761,58 Kč 7 % 1 585 232,63 Kč 7 % 1 552 180,14 Kč 7 % 1 717 111,27 Kč 7 % 2 761 071,53 Kč 12 % 1 959 451,07 Kč 8 %