Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 406 (ORG 406) / 2019

Název:
406 (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
výdaje 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
18 18 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
18 18 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
18 18 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
18 18 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
18 18 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
18 18 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
18 18 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
18 18 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
18 18 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
5164 Nájemné 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
18 18 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
18 18 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
5168 Služby zpracování dat 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 965 500,00 Kč Pokles 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 %
18 18 965 500,00 Kč Pokles 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
18 18 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 %
18 18 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 %
18 18 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 %
5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 %
18 18 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 %
18 18 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 18 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (406), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Jiří MyslíkARES 264 688,50 Kč
servisní práce provedené na systému MKDS - čištění, nastavení, kontroly 4230 26.08.2019 75 807,00 Kč
servisní práce na systému MKDS v NJ za 4-5/2019 4345 30.10.2019 75 807,00 Kč
servisní práce na systému MKDS v NJ do 5.11.2019, revize el. přípojek, kabeláže... 4182 13.11.2019 37 268,00 Kč
servisní práce na systému MKDS za 12/2019 4399 18.12.2019 75 806,50 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 50 976,10 Kč
přemístění mobilní kamery z ul.Dvořákova do lokality Albert v NJ 4029 02.04.2019 37 581,00 Kč
přemístění tabulového ukazatele rychlosti z lokality Straník na ul.Beskydskou v Žilině u NJ 4018 02.05.2019 9 995,00 Kč
servis MKDS - výměna centrálního monitoru LC65 4324 27.11.2019 3 400,10 Kč
KOMO-COM, s. r. o.ARES 16 335,00 Kč
revize radiové sítě 4176 14.10.2019 16 335,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 16 079,00 Kč
vozidlo SPZ 1TE 1234 - výměna kol [ISRS] 4221 29.01.2019 285,00 Kč
sezónní uskladnění pneu - vozidlo SPZ 1TE 1234 [ISRS] 4127 14.03.2019 400,00 Kč
vozidlo SPZ 8T6 6666 - přezutí pneu + uskladnění [ISRS] 4070 09.04.2019 1 061,00 Kč
údržba vozidla SPZ 8T6 6666 - výměna filtru, chladiva... [ISRS] 4031 05.06.2019 4 404,00 Kč
vozidlo RZ 4T4 0121 - přezutí pneu, výměna ventilu [ISRS] 4122 13.06.2019 1 080,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - naplnění klimatizace, výměna filtru, čištění interiéru... [ISRS] 4282 24.06.2019 4 493,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - přezutí pneu [ISRS] 4124 12.11.2019 1 626,00 Kč
vozidlo RZ 8T6 6666 - přezutí pneu, výměna závaží... [ISRS] 4266 20.11.2019 1 545,00 Kč
vozidlo RZ 4T4 0121 - výměna kol vč. vyvážení, závaží, zimní prohlídka... [ISRS] 4265 20.11.2019 1 185,00 Kč
Dräger Safety s.r.o.ARES 10 938,40 Kč
kalibrace - zkouška přesnosti Alcotest, ověření ČMI Alcotest 4301 27.02.2019 4 404,40 Kč
kalibrace - Alcotest 1-4ks, ověření ČMI Alcotest - 1-3ks 4243 22.05.2019 4 404,40 Kč
kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest (1-4ks) 4055 09.09.2019 1 064,80 Kč
kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest (1-4ks) 4059 07.11.2019 1 064,80 Kč
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 9 440,00 Kč
ul. Beskydská-NJ Žilina - elektromontážní práce, ukazatel rychlosti... 4237 23.04.2019 9 440,00 Kč
BONO auto a.s.ARES 4 164,00 Kč
servis vozidla SPZ 1TE 1234, přezutí, vyvážení kol, emise... [ISRS] 4138 14.03.2019 4 164,00 Kč
JANYŠKOVÁ s.r.o.ARES 1 000,00 Kč
zašití autopotahů - 1TE1234 4318 29.07.2019 1 000,00 Kč
ZONER software, a.s.ARES 956,00 Kč
prodloužení certifikátu RapidSSL-RapidSSL, mpmanager.mpnj.cz, od 6.5.2019 - 5.5.2021 4162 15.05.2019 956,00 Kč
Nemocnice Nový Jičín a.s.ARES 499,10 Kč
klinické vyšetření osoby dne 30.12.2018 LSPP 4175 23.01.2019 249,55 Kč
klinické vyšetření osoby dne 22.10.2019 na interní ambulanci NJ 4007 02.12.2019 249,55 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 14 018,86 Kč
Celkem 389 094,96 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Český telekomunikační úřadARES 8 467,00 Kč
poplatek za využívání rad. kmitočtů (radar)- první poplatek od nabytí pr. moci do 31.12.2019 4165 10.12.2019 500,00 Kč
poplatek za využívání rad. kmitočtu (vysílačky) - poplatek od 1.1.2020 do 30.6.2020 4171 10.12.2019 1 967,00 Kč
poplatek za využívání rad. kmitočtů (radar) na rok 2020 4177 10.12.2019 6 000,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 4 860,00 Kč
poplatek MPNJ za 2Q 2019 (3xTV) 4049 05.04.2019 1 215,00 Kč
poplatek MPNJ za 3Q 2019 - (3ks TV) 4307 26.06.2019 1 215,00 Kč
poplatek MPNJ ze 4Q 2019 (3ks TV) 4269 26.09.2019 1 215,00 Kč
poplatek MP NJ za 1Q 2020 - (3 x TV) 4361 18.12.2019 1 215,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 3 240,00 Kč
poplatek MP NJ za 2Q 2019 (6 ks) 4048 05.04.2019 810,00 Kč
poplatek MPNJ za 3Q 2019 - 6ks 4304 26.06.2019 810,00 Kč
poplatek MPNJ za 4Q 2019 (6ks) 4268 26.09.2019 810,00 Kč
poplatek MP NJ za 1Q 2020 - 6ks 4357 18.12.2019 810,00 Kč
Fyzická osoba 2 366,00 Kč
5203 02.05.2019 322,00 Kč
5011 01.07.2019 1 500,00 Kč
5206 03.09.2019 241,00 Kč
5001 02.10.2019 303,00 Kč
Celkem 18 933,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 % 1 080 259,00 Kč 7 % 1 072 706,00 Kč 14 % 1 064 922,00 Kč 21 % 1 012 827,00 Kč 27 % 930 900,00 Kč 34 % 938 926,00 Kč 40 % 1 203 567,00 Kč 47 % 1 048 215,00 Kč 54 % 1 013 942,00 Kč 61 % 1 066 314,00 Kč 68 % 1 852 309,00 Kč 80 % 1 050 972,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojis.. 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 % 270 165,00 Kč 7 % 268 443,00 Kč 14 % 259 831,00 Kč 21 % 263 057,00 Kč 28 % 234 482,00 Kč 34 % 236 332,00 Kč 40 % 300 992,00 Kč 48 % 263 033,00 Kč 54 % 250 565,00 Kč 61 % 266 034,00 Kč 68 % 462 319,00 Kč 80 % 260 740,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojis.. 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 % 97 258,00 Kč 7 % 96 639,00 Kč 14 % 93 541,00 Kč 21 % 94 702,00 Kč 28 % 84 417,00 Kč 34 % 85 080,00 Kč 40 % 108 359,00 Kč 48 % 95 457,00 Kč 55 % 90 928,00 Kč 61 % 96 546,00 Kč 68 % 167 779,00 Kč 80 % 94 626,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomů.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 157 295,00 Kč 40 % 80 073,14 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 157 627,01 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 060,00 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný.. 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 074,00 Kč 1 % 24 124,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 9 589,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 4 749,00 Kč 19 % 105 108,15 Kč 68 % 12 971,20 Kč 74 %
5139 Nákup materiá.. 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 % 1 471,00 Kč 1 % 5 865,54 Kč 4 % 13 074,00 Kč 12 % 6 659,00 Kč 15 % 6 769,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 18 809,00 Kč 30 % 6 178,00 Kč 34 % 13 039,00 Kč 41 % 26 819,72 Kč 56 % 13 864,87 Kč 64 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 % 4 800,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % -1 034,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % -707,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 3 000,00 Kč 61 %
5156 Pohonné hmoty.. 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 % 8 893,21 Kč 4 % 13 389,84 Kč 9 % 12 569,90 Kč 15 % 13 853,70 Kč 20 % 14 727,80 Kč 26 % 14 389,70 Kč 32 % 16 879,10 Kč 39 % 13 470,83 Kč 45 % 16 156,50 Kč 52 % 12 719,50 Kč 57 % 15 648,31 Kč 64 % 24 273,94 Kč 74 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 % 8 531,73 Kč 9 % 8 531,73 Kč 18 % 8 490,32 Kč 27 % 8 490,32 Kč 36 % 8 490,32 Kč 45 % 8 490,32 Kč 54 % 8 490,05 Kč 63 % 8 510,10 Kč 72 % 8 506,05 Kč 81 % 8 490,05 Kč 89 % 8 651,50 Kč 99 % 8 510,10 Kč 108 %
5164 Nájemné 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 605,00 Kč 1 % 605,00 Kč 2 % 605,00 Kč 2 % 605,00 Kč 3 % 605,00 Kč 4 % 605,00 Kč 5 % 605,00 Kč 6 % 605,00 Kč 6 % 605,00 Kč 7 % 605,00 Kč 8 % 14 420,00 Kč 27 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 % 1 900,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 900,00 Kč 15 % 3 800,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 452,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5168 Služby zpraco.. 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 % 13 431,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 13 431,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 452,00 Kč 26 % 13 431,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 13 431,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 % 1 683,53 Kč 0 % 5 452,71 Kč 2 % 5 671,27 Kč 3 % 51 316,22 Kč 14 % 16 840,94 Kč 18 % 13 225,74 Kč 20 % 3 820,43 Kč 21 % 76 848,70 Kč 38 % 4 580,59 Kč 39 % 93 440,73 Kč 59 % 47 294,65 Kč 70 % 87 852,45 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 29 280,00 Kč 5 % 968,00 Kč 5 % 29 942,00 Kč 11 % 6 584,00 Kč 12 % 4 562,00 Kč 13 % 17 935,00 Kč 16 % 50 695,00 Kč 25 % 424,00 Kč 25 % 52 632,85 Kč 35 % 53 869,20 Kč 44 % 172 727,50 Kč 75 %
5172 Programové vy.. 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 510,00 Kč 9 % 54 800,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuz.. 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 1 482,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 799,00 Kč 13 % 990,00 Kč 19 % 1 552,00 Kč 28 % 990,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 3 046,00 Kč 52 % 1 358,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté ne.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 1 400,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 2 400,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 2 000,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5424 Náhrady mezd .. 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 % 4 669,00 Kč 9 % 13 177,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 7 350,00 Kč 50 % 6 141,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 4 539,00 Kč 72 % 11 800,00 Kč 95 % 2 006,00 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 % 1 493 061,47 Kč 6 % 1 515 571,82 Kč 7 % 1 462 746,49 Kč 6 % 1 526 122,24 Kč 7 % 1 314 247,06 Kč 6 % 1 308 414,76 Kč 6 % 1 676 761,58 Kč 7 % 1 585 232,63 Kč 7 % 1 552 180,14 Kč 7 % 1 717 111,27 Kč 7 % 2 761 071,53 Kč 12 % 1 959 451,07 Kč 8 %