Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 406 (ORG 406) / 2019

Název:
406 (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
výdaje 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
18 18 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
18 18 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
18 18 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
18 18 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
18 18 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
18 18 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
18 18 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
18 18 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
18 18 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
5164 Nájemné 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
18 18 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
18 18 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
5168 Služby zpracování dat 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 965 500,00 Kč Pokles 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 %
18 18 965 500,00 Kč Pokles 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
18 18 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 %
18 18 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 %
18 18 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 %
5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 %
18 18 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 %
18 18 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 18 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (406), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Jiří MyslíkARES 173 304,43 Kč
oprava a servis ukotvení kamerových bodů MKDS, oprava kabelových rozvodů, aktualizace SW 4228 26.08.2019 26 344,00 Kč
opravy a servis konstrukčního ukotvení kamer. bodů MKDS, oprava kabelových rozvodů - 5/2019 4344 30.10.2019 26 344,00 Kč
servisní práce MKDS - oprava kamerového bodu MKDS podloubí 4255 12.12.2019 120 616,43 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 110 787,34 Kč
servis IP kamerového systému CCTV, výměna kamery, drobné opravy 4028 02.04.2019 21 908,00 Kč
oprava přístupového systému skladu zbraní na služebně MP 4343 30.10.2019 22 159,94 Kč
oprava kamerového setu CCTV 4068 07.11.2019 11 906,40 Kč
oprava vozidlového zařízení CCTV (kamer. setu) 4073 07.11.2019 30 709,80 Kč
oprava vstupního systému EKV - hlavní vstup na MP NJ 4311 27.11.2019 3 557,40 Kč
oprava UPS - výměna baterie 4315 27.11.2019 7 695,60 Kč
servis (údržba) dieselagregátu typ KDE6700TA 4022 02.12.2019 12 850,20 Kč
BONO auto a.s.ARES 65 344,87 Kč
údržba vozidla SPZ 1TE 1234 - výměna oleje, filtrů... [ISRS] 4043 06.02.2019 4 857,00 Kč
přepínač pod volant - oprava, vozidlo SPZ 1TE 12-34 [ISRS] 4219 20.02.2019 2 419,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna lampy, žárovek, čidla, zkouška vozidla... [ISRS] 4131 13.06.2019 4 562,00 Kč
vozidlo 1TE 1234 - oprava, výměna olej. filtru, těsnění... [ISRS] 4273 30.08.2019 22 043,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - oprava akumulátoru, motoru, výměna šroubů... [ISRS] 4390 18.12.2019 31 463,87 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 40 416,00 Kč
servis vozidla SPZ 4T4 0121 - opravy, provedení STK... [ISRS] 4071 07.02.2019 19 022,00 Kč
oprava vozidla 8T6 6666 [ISRS] 4308 25.07.2019 11 455,00 Kč
vozidlo RZ 4T4 0121 - výměna baterie [ISRS] 4257 29.08.2019 2 308,00 Kč
oprava auta, přitahovač dveří - RZ 8T6 6666 [ISRS] 4337 30.10.2019 1 334,00 Kč
vozidlo RZ 8T6 6666 - výměna plyn. pedálu [ISRS] 4123 09.12.2019 4 179,00 Kč
vozidlo RZ 8T6 6666 - výměna akumulátoru, baterie [ISRS] 4172 10.12.2019 2 118,00 Kč
Zdeněk ŠkarkaARES 14 684,00 Kč
oprava vozidla RZ 8T6 6666 - ventil, závaží, 4 ks pneumatik Barum 215/65 R 16 + přezutí 4264 23.05.2019 6 584,00 Kč
4 ks pneumatik zn. Nexen N blue HD plus - 215/65 R 16 H letní + přezutí vozidla 1TE 1234 4236 22.07.2019 6 480,00 Kč
pneu nové včetně montáže - vozidlo RZ 1TE 1234 4116 10.10.2019 1 620,00 Kč
NODE MORAVA s.r.o.ARES 8 034,00 Kč
servis a oprava kancelářské židle Sírius 4167 15.04.2019 8 034,00 Kč
Jan SvobodaARES 2 982,00 Kč
servis a oprava kávovaru Philips 4116 12.02.2019 2 982,00 Kč
KOMO-COM, s. r. o.ARES 1 174,91 Kč
úprava radiostanice, HW s konektorem 4218 18.10.2019 1 174,91 Kč
JAROSLAV NOVÁKARES 968,00 Kč
vozidlo SPZ 8T6 6666 - oprava vnitřního osvětlení a výstražné signalizace 4281 27.03.2019 968,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 417 695,55 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 424,00 Kč
5206 03.09.2019 424,00 Kč
Celkem 424,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 500,00 Kč
5239 17.12.2019 1 500,00 Kč
Celkem 1 500,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 % 1 080 259,00 Kč 7 % 1 072 706,00 Kč 14 % 1 064 922,00 Kč 21 % 1 012 827,00 Kč 27 % 930 900,00 Kč 34 % 938 926,00 Kč 40 % 1 203 567,00 Kč 47 % 1 048 215,00 Kč 54 % 1 013 942,00 Kč 61 % 1 066 314,00 Kč 68 % 1 852 309,00 Kč 80 % 1 050 972,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojis.. 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 % 270 165,00 Kč 7 % 268 443,00 Kč 14 % 259 831,00 Kč 21 % 263 057,00 Kč 28 % 234 482,00 Kč 34 % 236 332,00 Kč 40 % 300 992,00 Kč 48 % 263 033,00 Kč 54 % 250 565,00 Kč 61 % 266 034,00 Kč 68 % 462 319,00 Kč 80 % 260 740,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojis.. 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 % 97 258,00 Kč 7 % 96 639,00 Kč 14 % 93 541,00 Kč 21 % 94 702,00 Kč 28 % 84 417,00 Kč 34 % 85 080,00 Kč 40 % 108 359,00 Kč 48 % 95 457,00 Kč 55 % 90 928,00 Kč 61 % 96 546,00 Kč 68 % 167 779,00 Kč 80 % 94 626,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomů.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 157 295,00 Kč 40 % 80 073,14 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 157 627,01 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 060,00 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný.. 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 074,00 Kč 1 % 24 124,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 9 589,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 4 749,00 Kč 19 % 105 108,15 Kč 68 % 12 971,20 Kč 74 %
5139 Nákup materiá.. 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 % 1 471,00 Kč 1 % 5 865,54 Kč 4 % 13 074,00 Kč 12 % 6 659,00 Kč 15 % 6 769,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 18 809,00 Kč 30 % 6 178,00 Kč 34 % 13 039,00 Kč 41 % 26 819,72 Kč 56 % 13 864,87 Kč 64 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 % 4 800,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % -1 034,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % -707,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 3 000,00 Kč 61 %
5156 Pohonné hmoty.. 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 % 8 893,21 Kč 4 % 13 389,84 Kč 9 % 12 569,90 Kč 15 % 13 853,70 Kč 20 % 14 727,80 Kč 26 % 14 389,70 Kč 32 % 16 879,10 Kč 39 % 13 470,83 Kč 45 % 16 156,50 Kč 52 % 12 719,50 Kč 57 % 15 648,31 Kč 64 % 24 273,94 Kč 74 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 % 8 531,73 Kč 9 % 8 531,73 Kč 18 % 8 490,32 Kč 27 % 8 490,32 Kč 36 % 8 490,32 Kč 45 % 8 490,32 Kč 54 % 8 490,05 Kč 63 % 8 510,10 Kč 72 % 8 506,05 Kč 81 % 8 490,05 Kč 89 % 8 651,50 Kč 99 % 8 510,10 Kč 108 %
5164 Nájemné 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 605,00 Kč 1 % 605,00 Kč 2 % 605,00 Kč 2 % 605,00 Kč 3 % 605,00 Kč 4 % 605,00 Kč 5 % 605,00 Kč 6 % 605,00 Kč 6 % 605,00 Kč 7 % 605,00 Kč 8 % 14 420,00 Kč 27 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 % 1 900,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 900,00 Kč 15 % 3 800,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 452,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5168 Služby zpraco.. 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 % 13 431,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 13 431,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 452,00 Kč 26 % 13 431,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 13 431,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 459 500,00 Kč 408 027,96 Kč 89 % 1 683,53 Kč 0 % 5 452,71 Kč 2 % 5 671,27 Kč 3 % 51 316,22 Kč 14 % 16 840,94 Kč 18 % 13 225,74 Kč 20 % 3 820,43 Kč 21 % 76 848,70 Kč 38 % 4 580,59 Kč 39 % 93 440,73 Kč 59 % 47 294,65 Kč 70 % 87 852,45 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 29 280,00 Kč 5 % 968,00 Kč 5 % 29 942,00 Kč 11 % 6 584,00 Kč 12 % 4 562,00 Kč 13 % 17 935,00 Kč 16 % 50 695,00 Kč 25 % 424,00 Kč 25 % 52 632,85 Kč 35 % 53 869,20 Kč 44 % 172 727,50 Kč 75 %
5172 Programové vy.. 61 000,00 Kč 60 310,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 510,00 Kč 9 % 54 800,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuz.. 17 000,00 Kč 10 217,00 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 1 482,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 799,00 Kč 13 % 990,00 Kč 19 % 1 552,00 Kč 28 % 990,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 3 046,00 Kč 52 % 1 358,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté ne.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 6 800,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 1 400,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 2 400,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 2 000,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5424 Náhrady mezd .. 50 000,00 Kč 49 682,00 Kč 99 % 4 669,00 Kč 9 % 13 177,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 7 350,00 Kč 50 % 6 141,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 4 539,00 Kč 72 % 11 800,00 Kč 95 % 2 006,00 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 % 1 493 061,47 Kč 6 % 1 515 571,82 Kč 7 % 1 462 746,49 Kč 6 % 1 526 122,24 Kč 7 % 1 314 247,06 Kč 6 % 1 308 414,76 Kč 6 % 1 676 761,58 Kč 7 % 1 585 232,63 Kč 7 % 1 552 180,14 Kč 7 % 1 717 111,27 Kč 7 % 2 761 071,53 Kč 12 % 1 959 451,07 Kč 8 %