Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 4381 (ORG 4381) / 2019

Název:
4381 (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 228 546,00 Kč 114 %
výdaje 664 000,00 Kč Navýšení 1 014 000,00 Kč 953 434,15 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 664 000,00 Kč Navýšení 1 014 000,00 Kč 953 434,15 Kč 94 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 664 000,00 Kč Navýšení 1 014 000,00 Kč 953 434,15 Kč 94 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 Kč Pokles 2 130,00 Kč 2 130,00 Kč 100 %
19 19 12 000,00 Kč Pokles 2 130,00 Kč 2 130,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 624,00 Kč 97 %
19 19 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 624,00 Kč 97 %
5151 Studená voda 14 000,00 Kč Pokles 8 304,00 Kč 8 304,00 Kč 100 %
19 19 14 000,00 Kč Pokles 8 304,00 Kč 8 304,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 80 000,00 Kč Pokles 63 566,00 Kč 52 086,00 Kč 82 %
19 19 80 000,00 Kč Pokles 63 566,00 Kč 52 086,00 Kč 82 %
5155 Pevná paliva 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 149,00 Kč 15 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 149,00 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Pokles 47 000,00 Kč 38 259,00 Kč 81 %
19 19 50 000,00 Kč Pokles 47 000,00 Kč 38 259,00 Kč 81 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Pokles 48 000,00 Kč 12 584,00 Kč 26 %
19 19 80 000,00 Kč Pokles 48 000,00 Kč 12 584,00 Kč 26 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 14 170,00 Kč 83 %
19 19 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 14 170,00 Kč 83 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč Navýšení 814 000,00 Kč 813 576,15 Kč 100 %
19 19 400 000,00 Kč Navýšení 814 000,00 Kč 813 576,15 Kč 100 %
Celkem 664 000,00 Kč Navýšení 1 014 000,00 Kč 953 434,15 Kč 94 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 2 130,00 Kč 2 130,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 130,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 12 000,00 Kč 11 624,00 Kč 97 % 160,00 Kč 1 % 659,00 Kč 7 % 839,00 Kč 14 % 2 999,00 Kč 39 % 3 269,00 Kč 66 % 857,00 Kč 73 % 355,00 Kč 76 % 909,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 1 577,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5151 Studená voda 8 304,00 Kč 8 304,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 304,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 63 566,00 Kč 52 086,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 386,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 9 700,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 552,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 149,00 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 149,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5169 Nákup ostatní.. 47 000,00 Kč 38 259,00 Kč 81 % 4 364,00 Kč 9 % 4 817,00 Kč 20 % 1 591,00 Kč 23 % 4 123,00 Kč 32 % 2 202,00 Kč 36 % 3 693,00 Kč 44 % 4 932,00 Kč 55 % 1 554,00 Kč 58 % 1 861,00 Kč 62 % 2 490,00 Kč 67 % 4 328,00 Kč 76 % 2 304,00 Kč 81 %
5171 Opravy a udrž.. 48 000,00 Kč 12 584,00 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 584,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5362 Platby daní a.. 17 000,00 Kč 14 170,00 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 170,00 Kč 83 %
6121 Budovy, haly .. 814 000,00 Kč 813 576,15 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 495,00 Kč 0 % 323 766,96 Kč 40 % 297 033,22 Kč 77 % 8 175,97 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 91 106,95 Kč 89 % 90 998,05 Kč 100 %
Celkem 1 014 000,00 Kč 953 434,15 Kč 94 % 4 524,00 Kč 0 % 5 476,00 Kč 1 % 5 477,00 Kč 1 % 343 472,96 Kč 34 % 302 504,22 Kč 30 % 14 855,97 Kč 1 % 47 673,00 Kč 5 % 10 767,00 Kč 1 % 1 861,00 Kč 0 % 12 190,00 Kč 1 % 97 160,95 Kč 10 % 107 472,05 Kč 11 %