Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 439 (ORG 439) / 2019

Název:
439 (439)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 380 000,19 Kč 380 000,19 Kč 105 377,00 Kč 28 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 380 000,19 Kč 380 000,19 Kč 105 377,00 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 380 000,19 Kč 380 000,19 Kč 105 377,00 Kč 28 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč Navýšení 329,00 Kč 329,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 329,00 Kč 329,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 83 511,00 Kč 78 776,00 Kč 94 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 83 511,00 Kč 78 776,00 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,19 Kč Pokles 283 160,19 Kč 15 947,00 Kč 6 %
528 528 380 000,19 Kč Pokles 283 160,19 Kč 15 947,00 Kč 6 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 598,00 Kč 80 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 598,00 Kč 80 %
Celkem 380 000,19 Kč 380 000,19 Kč 105 377,00 Kč 28 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5041 Odměny za uži.. 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 727,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5136 Knihy, učební.. 329,00 Kč 329,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 83 511,00 Kč 78 776,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 399,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 228,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 9 266,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 60 883,00 Kč 94 %
5169 Nákup ostatní.. 283 160,19 Kč 15 947,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 1 % 7 300,00 Kč 3 % 4 247,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 2 400,00 Kč 6 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč 9 598,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 598,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
Celkem 380 000,19 Kč 105 377,00 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 399,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 228,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 1 % 26 164,00 Kč 7 % 4 974,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 63 612,00 Kč 17 %