Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 504 (ORG 504) / 2019

Název:
504 (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 780 650,46 Kč 780 650,46 Kč 100 %
výdaje 13 175 000,00 Kč Pokles 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 13 175 000,00 Kč Pokles 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 13 175 000,00 Kč Pokles 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 473 000,00 Kč Pokles 11 501 448,00 Kč 11 501 448,00 Kč 100 %
416 416 12 473 000,00 Kč Pokles 11 501 448,00 Kč 11 501 448,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
416 416 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
Celkem 13 175 000,00 Kč Pokles 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 11 501 448,00 Kč 11 501 448,00 Kč 100 % 960 000,00 Kč 8 % 960 000,00 Kč 17 % 940 000,00 Kč 25 % 940 000,00 Kč 33 % 940 000,00 Kč 41 % 940 000,00 Kč 49 % 1 168 113,35 Kč 60 % 900 000,00 Kč 67 % 640 000,00 Kč 73 % 960 000,00 Kč 81 % 1 188 448,00 Kč 92 % 964 886,65 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční tr.. 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 702 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 % 960 000,00 Kč 8 % 960 000,00 Kč 8 % 940 000,00 Kč 8 % 940 000,00 Kč 8 % 940 000,00 Kč 8 % 940 000,00 Kč 8 % 1 168 113,35 Kč 9 % 900 000,00 Kč 7 % 640 000,00 Kč 5 % 960 000,00 Kč 8 % 1 890 448,00 Kč 15 % 964 886,65 Kč 8 %