Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 515 (ORG 515) / 2019

Název:
515 (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 4 000 000,00 Kč Navýšení 5 080 000,00 Kč 5 084 251,74 Kč 100 %
výdaje 21 235 000,00 Kč Navýšení 21 331 001,21 Kč 21 321 739,78 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 21 235 000,00 Kč Navýšení 21 331 001,21 Kč 21 321 739,78 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 21 235 000,00 Kč Navýšení 21 331 001,21 Kč 21 321 739,78 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
37 37 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 022 000,00 Kč Pokles 19 459 854,00 Kč 19 459 854,00 Kč 100 %
37 37 20 022 000,00 Kč Pokles 19 459 854,00 Kč 19 459 854,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 Kč Pokles 1 155 314,70 Kč 1 152 896,47 Kč 100 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 155 314,70 Kč 1 152 896,47 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 497 809,00 Kč 497 809,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 497 809,00 Kč 497 809,00 Kč 100 %
Celkem 21 235 000,00 Kč Navýšení 21 331 001,21 Kč 21 321 739,78 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 499,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 17 823,01 Kč 30 % 72 129,99 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 3 134,30 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 3 022,50 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5169 Nákup ostatní.. 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 570,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 19 459 854,00 Kč 19 459 854,00 Kč 100 % 1 771 000,00 Kč 9 % 3 438 000,00 Kč 27 % -12 499,00 Kč 27 % 1 649 000,00 Kč 35 % 1 659 000,00 Kč 44 % 1 694 000,00 Kč 52 % 1 609 000,00 Kč 61 % 1 604 000,00 Kč 69 % 1 609 000,00 Kč 77 % 1 594 000,00 Kč 85 % 1 686 176,99 Kč 94 % 1 159 176,01 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 001,21 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 1 155 314,70 Kč 1 152 896,47 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 152 896,47 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6322 Investiční tr.. 497 809,00 Kč 497 809,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 497 809,00 Kč 100 %
Celkem 21 331 001,21 Kč 21 321 739,78 Kč 100 % 1 771 000,00 Kč 8 % 3 441 134,30 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 1 649 000,00 Kč 8 % 2 811 896,47 Kč 13 % 1 790 001,21 Kč 8 % 1 618 592,80 Kč 8 % 1 604 000,00 Kč 8 % 1 609 000,00 Kč 8 % 1 594 000,00 Kč 7 % 1 704 000,00 Kč 8 % 1 729 115,00 Kč 8 %