Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 517 (ORG 517) / 2019

Název:
517 (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 763 573,95 Kč Navýšení 796 128,95 Kč 796 128,95 Kč 100 %
výdaje 67 092 000,00 Kč Pokles 65 843 517,39 Kč 65 843 517,39 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 435 000,00 Kč Pokles 7 971 290,62 Kč 7 971 290,62 Kč 100 %
Doprava 20 100 000,00 Kč Navýšení 20 515 000,00 Kč 20 515 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč Pokles 243 342,49 Kč 243 342,49 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 592 000,00 Kč 592 000,00 Kč 592 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 37 615 000,00 Kč Pokles 36 521 884,28 Kč 36 521 884,28 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 465 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 465 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 37 465 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 139 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 35 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 4 065 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5321 Neinvestiční .. 791 884,28 Kč 791 884,28 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 629 307,50 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 162 576,78 Kč 100 %
5331 Neinvestiční .. 65 051 633,11 Kč 65 051 633,11 Kč 100 % 5 562 947,00 Kč 9 % 5 051 751,93 Kč 16 % 4 769 612,49 Kč 24 % 5 503 380,65 Kč 32 % 4 951 851,43 Kč 40 % 5 145 258,08 Kč 48 % 5 658 979,13 Kč 56 % 4 948 513,22 Kč 64 % 5 046 816,80 Kč 72 % 5 566 057,15 Kč 80 % 4 960 963,86 Kč 88 % 7 885 501,37 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 65 843 517,39 Kč 65 843 517,39 Kč 100 % 5 562 947,00 Kč 8 % 5 051 751,93 Kč 8 % 4 769 612,49 Kč 7 % 5 503 380,65 Kč 8 % 4 951 851,43 Kč 8 % 5 145 258,08 Kč 8 % 5 658 979,13 Kč 9 % 5 577 820,72 Kč 8 % 5 046 816,80 Kč 8 % 5 566 057,15 Kč 8 % 4 960 963,86 Kč 8 % 8 048 078,15 Kč 12 %