Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 517 (ORG 517) / 2019

Název:
517 (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 763 573,95 Kč Navýšení 796 128,95 Kč 796 128,95 Kč 100 %
výdaje 67 092 000,00 Kč Pokles 65 843 517,39 Kč 65 843 517,39 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 435 000,00 Kč Pokles 7 971 290,62 Kč 7 971 290,62 Kč 100 %
Doprava 20 100 000,00 Kč Navýšení 20 515 000,00 Kč 20 515 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč Pokles 243 342,49 Kč 243 342,49 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 592 000,00 Kč 592 000,00 Kč 592 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 37 615 000,00 Kč Pokles 36 521 884,28 Kč 36 521 884,28 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 422 000,00 Kč Navýšení 457 696,51 Kč 457 696,51 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 422 000,00 Kč Navýšení 457 696,51 Kč 457 696,51 Kč 100 %
11 11 422 000,00 Kč Navýšení 457 696,51 Kč 457 696,51 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 170 000,00 Kč Pokles 134 303,49 Kč 134 303,49 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč Pokles 134 303,49 Kč 134 303,49 Kč 100 %
11 11 170 000,00 Kč Pokles 134 303,49 Kč 134 303,49 Kč 100 %
2212 Silnice 19 600 000,00 Kč Navýšení 19 850 000,00 Kč 19 850 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 19 200 000,00 Kč Navýšení 19 850 000,00 Kč 19 850 000,00 Kč 100 %
110 110 19 200 000,00 Kč Navýšení 19 850 000,00 Kč 19 850 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500 000,00 Kč Navýšení 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 500 000,00 Kč Navýšení 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 %
210 210 500 000,00 Kč Navýšení 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 350 000,00 Kč Pokles 243 342,49 Kč 243 342,49 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 Kč Pokles 243 342,49 Kč 243 342,49 Kč 100 %
139 139 350 000,00 Kč Pokles 243 342,49 Kč 243 342,49 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 935 000,00 Kč Pokles 1 577 937,50 Kč 1 577 937,50 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 470 000,00 Kč Navýšení 1 577 937,50 Kč 1 577 937,50 Kč 100 %
37 37 1 470 000,00 Kč Navýšení 1 577 937,50 Kč 1 577 937,50 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 465 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 37 465 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
139 139 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 2 900 000,00 Kč Pokles 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 700 000,00 Kč Pokles 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 100 %
139 139 2 700 000,00 Kč Pokles 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 139 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 342 998,12 Kč 342 998,12 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 342 998,12 Kč 342 998,12 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 342 998,12 Kč 342 998,12 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000,00 Kč Pokles 50 355,00 Kč 50 355,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč Pokles 50 355,00 Kč 50 355,00 Kč 100 %
139 139 200 000,00 Kč Pokles 50 355,00 Kč 50 355,00 Kč 100 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 805 000,00 Kč Navýšení 22 011 884,28 Kč 22 011 884,28 Kč 100 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 785 000,00 Kč Navýšení 791 884,28 Kč 791 884,28 Kč 100 %
35 35 785 000,00 Kč Navýšení 791 884,28 Kč 791 884,28 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 020 000,00 Kč Navýšení 21 220 000,00 Kč 21 220 000,00 Kč 100 %
35 35 20 020 000,00 Kč Navýšení 21 220 000,00 Kč 21 220 000,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 760 000,00 Kč Pokles 14 460 000,00 Kč 14 460 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 760 000,00 Kč Navýšení 14 460 000,00 Kč 14 460 000,00 Kč 100 %
35 35 13 760 000,00 Kč Navýšení 14 460 000,00 Kč 14 460 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 35 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 67 092 000,00 Kč Pokles 65 843 517,39 Kč 65 843 517,39 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 517 (517), Paragraf 2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 665 000,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na BST za měsíc 1/19 4135 17.01.2019 41 666,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na BST za měsíc 2/19 4080 08.02.2019 41 666,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na BST za měsíc 3/19 4098 12.03.2019 41 666,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na BST za měsíc 4/19 4077 09.04.2019 41 666,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na BST za měsíc 5/19 4090 09.05.2019 41 666,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na BST - doplatek 4041 05.06.2019 291 670,00 Kč
zvýšení provozního příspěvku pro středisko BST na III. čtvrtletí 2019, schválený Radou města dne 18.9.2019 4324 30.09.2019 165 000,00 Kč
Celkem 665 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5321 Neinvestiční .. 791 884,28 Kč 791 884,28 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 629 307,50 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 162 576,78 Kč 100 %
5331 Neinvestiční .. 65 051 633,11 Kč 65 051 633,11 Kč 100 % 5 562 947,00 Kč 9 % 5 051 751,93 Kč 16 % 4 769 612,49 Kč 24 % 5 503 380,65 Kč 32 % 4 951 851,43 Kč 40 % 5 145 258,08 Kč 48 % 5 658 979,13 Kč 56 % 4 948 513,22 Kč 64 % 5 046 816,80 Kč 72 % 5 566 057,15 Kč 80 % 4 960 963,86 Kč 88 % 7 885 501,37 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 65 843 517,39 Kč 65 843 517,39 Kč 100 % 5 562 947,00 Kč 8 % 5 051 751,93 Kč 8 % 4 769 612,49 Kč 7 % 5 503 380,65 Kč 8 % 4 951 851,43 Kč 8 % 5 145 258,08 Kč 8 % 5 658 979,13 Kč 9 % 5 577 820,72 Kč 8 % 5 046 816,80 Kč 8 % 5 566 057,15 Kč 8 % 4 960 963,86 Kč 8 % 8 048 078,15 Kč 12 %