Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 279 665,09 Kč 74 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 47 080 000,00 Kč Pokles 46 580 000,00 Kč 41 902 191,85 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
37 37 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 29 930 000,00 Kč Navýšení 30 670 000,00 Kč 19 730 919,17 Kč 64 %
5021 Ostatní osobní výdaje 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
37 37 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 6 651 449,98 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
Celkem 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (518), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 5 451 036,09 Kč
28. října 8 - vodné a stočné za 1.7.-20.12.2018 7040 09.01.2019 17 107,00 Kč
U Jičínky 25, Pod Lipami 19 - vodné a stočné, vyúčtování za 18.12.2018 - 14.1.2019 7186 28.01.2019 35 970,00 Kč
Byty, nebyty - vodné a stočné od 14.12.2018 - 15.1.2019 7207 30.01.2019 120 434,00 Kč
Luční 3, Loučka 212, 272, 275 - vodné a stočné za 16.12.2018 - 22.1.2019 7031 06.02.2019 63 617,00 Kč
Kostelní 83/13 - vodné, stočné 03/18-02/19 7199 25.02.2019 30 436,00 Kč
byty, nebyty - vyúčtování vodné a stočné od 15.1.-18.2.2019 7019 04.03.2019 193 685,00 Kč
Loučka 212, 272 - vodné a stočné za 19.1. - 21.2.2019 7084 13.03.2019 28 160,00 Kč
byty, nebyty - vodné a stočné za 7.9.2018 - 6.3.2019 7157 20.03.2019 538 012,90 Kč
Bytové a nebytové domy - vodné a stočné za 8.12.2018-11.3.2019 - Divadelní 8, K Nemocnici 15, ... 7171 22.03.2019 43 929,30 Kč
Bytové domy - vodné a stočné za 13.12.2018 - 13.3.2019 - Křižíkova 2, Masarykovo nám 16,17,26, ... 7173 22.03.2019 97 468,00 Kč
byty a NP - vodné, stočné, srážková voda - 11.12.2018 - 31.3.2019 7026 03.04.2019 194 690,30 Kč
Luční 3, Loučka 212 - vyúčtování vodné a stočné za 16.2.-19.3.2019 7053 08.04.2019 25 183,00 Kč
Bytové domy - vodné a stočné za 1.10.2018 - 27.3.2019, Masarykovo nám. 8,43, ... 7085 10.04.2019 31 661,00 Kč
Havlíčkova 11 - vodné a stočné za 19.12.2018 - 28.3.2019 7124 15.04.2019 10 406,00 Kč
byty, nebyty - vyúčtování vodné a stočné za 14.3.-15.4.2019 - Lidická 6, Luční 3, ... 7242 29.04.2019 193 129,80 Kč
Luční 2 - vodné a stočné za 16.3.-18.4.2019 7027 06.05.2019 15 314,00 Kč
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 12.2.-10.5.2019 7266 24.05.2019 3 743,86 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 16.4.-20.5.2019 7361 29.05.2019 14 378,01 Kč
byty, nebyty - vyúčtování vodné a stočné za 12.4.-15.5.2019 7363 29.05.2019 191 047,96 Kč
byty, nebyty - vodné a stočné za 8.12.2018 - 5.6.2019 - Tyršova 8, Suvorovova 120, ... 7176 19.06.2019 289 657,77 Kč
Bytové a nebytové domy - vodné a stočné za 7.3.-7.6.2019 - Msgr Šrámka 11, Revoluční 6,... 7198 21.06.2019 212 947,72 Kč
Bytové domy, Hotel Praha - vodné a stočné za 05-06/2019 7008 01.07.2019 213 122,92 Kč
byty a NP - vodné a stočné za 1.1.2016 - 24.6.2019 - Divadelní 8, K Nemocnici 15, ... 7048 08.07.2019 47 983,43 Kč
Byty - vodné a stočné za 2.3.-26.6.2019 - Dobrovského 37/5, Křižíkova 94/1, 39/2, ... 7179 18.07.2019 174 237,70 Kč
byty, nebyty - vodné a stočné za 21.12.2018-27.6.2019 7402 22.07.2019 124 458,27 Kč
Luční 1799/3 - vodné a stočné za 18.6-15.7.2019 7077 12.08.2019 16 760,17 Kč
Hluboká 188 - vodné a stočné za 11.5. - 7.8.2019 7177 20.08.2019 3 743,86 Kč
Luční 3 - vodné a stočné za 16.7.-22.8.2019 7265 30.08.2019 16 760,17 Kč
Bytové domy, hotel Praha - vodné a stočné za 11.7.-16.8.2019 7013 02.09.2019 206 361,82 Kč
byty, nebyty, vodné stočné 03-09/2019 - Havlíčkova 8, 11, Úzká 17, ... 7169 18.09.2019 408 104,82 Kč
Bytové a nebytové domy - vyúčtování vodné a stočné za 5.6.-10.9.2019 - Masarykovo nám. 3, Divadelní 8, ... 7180 19.09.2019 43 559,43 Kč
Bytové domy - vodné stočné 06-09/2019 - Masarykovo nám 8, 16, 17, 26, ... 7216 24.09.2019 51 301,43 Kč
byty, nebyty - vodné stočné 01-09/2019 - Dobrovského 5, 5.května 2, 28.října 4,6, ... 7018 02.10.2019 38 768,13 Kč
byty, nebyty - vodné stočné 06-09/2019 7019 02.10.2019 149 785,61 Kč
byty, nebyty - vodné stočné 06-09/2019 - K.Čapka 15, Tyršova 8, ... 7028 03.10.2019 276 715,46 Kč
byty, nebyty - vodné stočné 06/2016-09/2019 - Čerťák Skalky, Revoluční 46, ... 7115 14.10.2019 74 402,38 Kč
byty - vodné stočné 06-09/2019 - Luční 3,4, U Jičínky 25, U Jezu 287,9 7253 29.10.2019 83 806,43 Kč
byty, nebyty - vyúčtování vodného a stočné ho za 13.9.-15.10.2019 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7254 29.10.2019 192 023,82 Kč
Luční 4, Kojetín 7 - vodné a stočné za 11.10.2018-21.10.2019 7019 04.11.2019 14 803,39 Kč
Hluboká 188 - vodné a stočné za 8.8. - 5.11.2019 7188 20.11.2019 4 179,19 Kč
Lidická, Luční, Bulharská...vodné a stočné za 15.10.-19.11.2019 7034 04.12.2019 204 319,97 Kč
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 29.8.-25.11.2019 - Dobrovského 5, Masarykovo nám 3, 29, ... 7044 05.12.2019 149 380,66 Kč
byty - vyúčtování vodné a stočné za 3.9.-27.11.2019 - Suvorovova 120, 448, Slovanská 3, ... 7117 10.12.2019 142 519,07 Kč
Tyršova 8, Divadelní 8, Čerťák Skalky, U Jičínky 25, Úzká 27, 28.října 16 - vyúčtování vodné a stočné za 5.6.-4.12.2019 7162 12.12.2019 41 347,43 Kč
Msgr Šrámka, Suvorovova 122, Revoluční 6,36, Sokolovská 30... - vyúčtování vodné a stočné za 3.9.-30.11.2019 7167 12.12.2019 231 669,98 Kč
Lidická 6, Trlicova 10, U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Bludovice 13 - vodné a stočné - vyúčtování za 14.11.-12.12.2019 7250 18.12.2019 52 237,28 Kč
K.Kryla 15, Tyršova 8, Revoluční 46...srážk. voda - vyúčtování za 29.8.-31.12.2019 7279 19.12.2019 21 864,76 Kč
byty - vodné stočné 16.11.-13.12.2019 - Bulharská 11, Luční 4,2, Zborovská 11, Dlouhá 19, Loučka 212, 272 7310 23.12.2019 115 839,89 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 184 156,72 Kč
Celkem 5 635 192,81 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 65 967,26 Kč
Purkyňova 36 - vodné a stočné 08.09.2018 - 17.12.2018 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7007 01.02.2019 12 242,00 Kč
K Nemocnici 62 - vodné a stočné 14.12.2018 - 1.3.2019 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7168 22.03.2019 4 461,00 Kč
Purkyňova 36 - vodné a stočné 18.12.2018 - 13.03.2019 -vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7200 26.03.2019 10 299,00 Kč
K nemocnici 62 - VaS 2.3. - 31.5.52019 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7155 18.06.2019 4 849,39 Kč
Purkyňova 36 - vodné a stočné 14.3.2019 - 21.6.2019 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7037 04.07.2019 14 378,01 Kč
Purkyňova 36 - vodné, stočné 22.6.- 4.9.2019 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7015 02.10.2019 9 273,39 Kč
K Nemocnici 62 vodné, stočné 2.6.-24.9.2019-vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7026 03.10.2019 5 359,85 Kč
K Nemocnici 62 vodné, stočné 25.9. - 3.12.2019 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7180 13.12.2019 5 104,62 Kč
Město Nový JičínARES 42 070,00 Kč
Převod peněžních prostředků za náklad za vodné a stočné pro byty a NP v domě na ul. Masarykovo nám. 2 v Novém Jičíně za rok 2018 (celková spotřeba 518,9 m3 x 81,075,- Kč/m3). 7111 16.01.2019 42 070,00 Kč
Fyzická osoba 6 496,47 Kč
7139 19.03.2019 2 030,00 Kč
7228 29.04.2019 578,00 Kč
7228 25.06.2019 1 225,46 Kč
7164 18.09.2019 1 267,70 Kč
7128 11.12.2019 1 395,31 Kč
Celkem 114 533,73 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 500 000,00 Kč 405 550,00 Kč 81 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 17 % 29 700,00 Kč 23 % 32 870,00 Kč 29 % 35 570,00 Kč 36 % 34 590,00 Kč 43 % 31 440,00 Kč 50 % 35 170,00 Kč 57 % 48 090,00 Kč 66 % 38 460,00 Kč 74 % 35 770,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 61 437,00 Kč 88 % 5 045,00 Kč 7 % 5 037,00 Kč 14 % 5 037,00 Kč 22 % 5 040,00 Kč 29 % 5 040,00 Kč 36 % 5 040,00 Kč 43 % 5 040,00 Kč 50 % 4 821,00 Kč 57 % 4 999,00 Kč 64 % 6 338,00 Kč 73 % 5 000,00 Kč 81 % 5 000,00 Kč 88 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 22 184,00 Kč 85 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 1 814,00 Kč 78 % 1 814,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 145 411,00 Kč 102 311,27 Kč 70 % 4 988,00 Kč 3 % 11 400,51 Kč 11 % 7 860,00 Kč 17 % 12 245,00 Kč 25 % 991,00 Kč 26 % 3 465,00 Kč 28 % 451,00 Kč 28 % 8 583,00 Kč 34 % 5 365,00 Kč 38 % 3 183,00 Kč 40 % 33 875,76 Kč 64 % 9 904,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 6 223 308,58 Kč 96 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 858 233,66 Kč 79 % 21 123,76 Kč 80 % 1 088 173,84 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 13 050 562,26 Kč 82 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 916 051,05 Kč 64 % 1 309 059,73 Kč 72 % 1 517 981,02 Kč 82 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 225 447,41 Kč 69 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 428 103,66 Kč 65 % 65 248,39 Kč 67 % 66 719,46 Kč 69 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -722,58 Kč 44 % -12 029,00 Kč -76 % 12 299,43 Kč 47 %
5166 Konzultační, .. 44 801,00 Kč 29 161,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 19 360,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 399 788,00 Kč 4 533 249,72 Kč 71 % 327 159,60 Kč 5 % 180 008,62 Kč 8 % 139 639,92 Kč 10 % 210 379,66 Kč 13 % 340 921,96 Kč 19 % 275 284,33 Kč 23 % 292 069,52 Kč 28 % 341 562,20 Kč 33 % 366 847,67 Kč 39 % 436 245,13 Kč 45 % 889 648,82 Kč 59 % 733 482,29 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 14 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 2 871 605,06 Kč 40 % 7 744 015,31 Kč 61 % 8 910 728,24 Kč 85 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly .. 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 621 333,61 Kč 11 % 1 255 889,46 Kč 15 % 5 033 064,70 Kč 32 %
Celkem 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 % 3 408 935,12 Kč 3 % 2 926 413,57 Kč 3 % 3 205 696,41 Kč 3 % 3 997 274,00 Kč 4 % 3 164 745,09 Kč 3 % 2 894 486,41 Kč 3 % 4 905 406,72 Kč 5 % 3 506 380,51 Kč 3 % 5 627 413,34 Kč 6 % 6 204 775,59 Kč 6 % 11 378 224,23 Kč 11 % 17 421 694,98 Kč 17 %