Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 279 665,09 Kč 74 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 47 080 000,00 Kč Pokles 46 580 000,00 Kč 41 902 191,85 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
37 37 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 29 930 000,00 Kč Navýšení 30 670 000,00 Kč 19 730 919,17 Kč 64 %
5021 Ostatní osobní výdaje 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
37 37 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 6 651 449,98 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
Celkem 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (518), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 374 154,67 Kč
byty a NP, úklidové služby za 12/2018 [ISRS] 7102 15.01.2019 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2019 - Sokolovksá 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 7115 15.02.2019 31 319,69 Kč
Bytové, nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 2/2019 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11,... [ISRS] 7064 12.03.2019 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 4/2019 [ISRS] 7122 15.05.2019 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 5/2019 [ISRS] 7126 14.06.2019 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 6/2019 v objektech ve vlastnictví města NJ - Sokolovská 9, Msgr. Šrámka 11, ... [ISRS] 7178 18.07.2019 31 319,69 Kč
Bytové, nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 7/2019 - Sokolovská 9, Msgr. Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 7103 14.08.2019 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 8/2019 v objektech ve vlastnictví města NJ - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 7095 11.09.2019 31 319,69 Kč
bytové, nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ 9/2019 [ISRS] 7094 10.10.2019 38 827,45 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 10/2019 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 7111 13.11.2019 38 827,45 Kč
Revoluční 36 - úklid při revitalizaci domu, Sokolovská 9 - úklid po výměně oken 7189 20.11.2019 7 114,80 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 11/2019 [ISRS] 7116 10.12.2019 38 827,45 Kč
Milan JersákARES 275 589,45 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů za 12/2018, PDP Kč 2.941,80 [ISRS] 7087 14.01.2019 22 553,80 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2019, PDP Kč 2.848,50 [ISRS] 7113 15.02.2019 21 838,50 Kč
servis 19ks výtahů za 2/2019, PDP Kč 3.054,- [ISRS] 7084 13.03.2019 23 414,00 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů za 3/2019, PDP Kč 2.826,75 [ISRS] 7129 15.04.2019 21 671,75 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů za 4/2019, PDP Kč 2.801,85 [ISRS] 7037 07.05.2019 21 480,85 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů za 5/2019, PDP Kč 2.616,- [ISRS] 7099 13.06.2019 20 056,00 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů za 6/2019, PDP Kč 2.726,25 [ISRS] 7215 11.07.2019 20 901,25 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů za 7/2019, PDP Kč 3.931,50 [ISRS] 7098 14.08.2019 30 141,50 Kč
Bytové domy - servis výtahů 19ks za 8/2019, PDP Kč 2.969,10 [ISRS] 7094 11.09.2019 22 763,10 Kč
Bytové domy - servis 19 ks výtahů za 09/2019, PDP Kč 3.283,05 [ISRS] 7092 10.10.2019 25 170,05 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů za 10/2019, PDP Kč 2.762,25 [ISRS] 7145 25.11.2019 21 177,25 Kč
servis 19ks výtahů za 11/2019, PDP Kč 3.185,40 [ISRS] 7097 09.12.2019 24 421,40 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 186 878,60 Kč
poruchová služba za 12/2018 pro domy ve vlastnictví NJ. 7169 25.01.2019 15 271,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 1/2019 7168 20.02.2019 15 271,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 2/2019 7170 22.03.2019 15 271,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 3/2019 7156 17.04.2019 15 271,00 Kč
Poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 4/2019 7204 22.05.2019 15 271,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 5/2019 7140 17.06.2019 15 271,00 Kč
poruchová služba 6/2019 - pro domy ve vlastnictví NJ 7440 24.07.2019 15 271,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 7/2019 7161 19.08.2019 15 271,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví města NJ 7279 31.10.2019 30 540,40 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 10/2019, odpočet Kč 630,- 7024 04.12.2019 3 630,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 10/2019 7028 04.12.2019 15 270,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 11/2019 7158 12.12.2019 15 270,20 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 182 389,15 Kč
odečty vodoměrů TUV, SV, E-ITN za 4.čtvrtletí 2018 - byty a NP 7153 23.01.2019 121 130,00 Kč
Luční 4, Zborovská 32 - výměna vadných měřičů tepla E-ITN, PDP Kč 158,10 7129 18.02.2019 1 212,10 Kč
Bytové a nebytové domy - odečty vodoměrů TUV a SV za 1. čtvrtletí 2019 7083 10.04.2019 18 987,50 Kč
Zborovská 11/15 - výměna vadného E-ITN 30, PDP Kč 79,05 7179 23.04.2019 606,05 Kč
byty, nebyty - odečty vodoměrů TUV a SV za 2.Q.2019 7355 16.07.2019 21 466,00 Kč
byty, nebyty - odečty TUV+SV za 3.Q.2019 7111 14.10.2019 18 987,50 Kč
Ing. Marek OlšákARES 112 175,00 Kč
Zborovská 11,č.b.14, Luční 2,č.b.7 - revize el. instalace ve volných bytech 7181 28.01.2019 3 086,00 Kč
Zborovská 11,volný byt č.63 - revize elektroinstalace 7072 13.03.2019 1 452,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.20, Pod Lipami 19,č.b.26, Revoluční 6/13 ...revize elektro ve volných bytech 7198 26.03.2019 5 748,00 Kč
Dobrovského 5,č.b.2 - revize elektro 7214 27.03.2019 1 936,00 Kč
Lidická 1 - revize hromosvodu 7213 27.03.2019 1 452,00 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.1 - revize el. instalace 7153 17.04.2019 1 392,00 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.9 - revize elektroinstalace 7180 23.04.2019 968,00 Kč
Masarykovo nám. 17,č.b.3 - revize elektro 7182 23.04.2019 1 815,00 Kč
Úzká 17 - revize elektroinstalace 7108 15.05.2019 2 783,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.2,122,č.b.7, Dlouhá 19,č.b.10, Revoluční 6/210...- revize el. instal. ve volných bytech 7111 15.05.2019 5 627,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.14, Zborovská 11,č.b.58-revize el. instalace, Suvorovova 124-prohlídka el. zařízení... 7314 27.05.2019 5 022,00 Kč
Bulharská 11,č.b.13,16, DPS Pod Lipami 19,č.b.34, Suvorovova 120/15, 122/15...revize el. instalace ve volných bytech 7156 18.06.2019 7 805,00 Kč
Revoluční 6,č.b.203 a 217 - revize elektroinstalace ve volných bytech 7215 24.06.2019 4 962,00 Kč
Zborovská 11/63, Suvorovova 124 - revize el 7479 29.07.2019 2 904,00 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.9 - revize el. instalace ve volném bytě 7059 12.08.2019 1 634,00 Kč
Revoluční 36,č.b.67 - revize el. instalace ve volném bytě 7064 10.09.2019 1 634,00 Kč
Zborovská 11,Žižkova 12,U Jezu 287-revize hromosvodu, revize ve volných bytech 7144 16.09.2019 13 492,00 Kč
DPS Pod Lipami 19/10, DPS Revoluční 6/7,218 - revize ve volných bytech 7039 07.10.2019 5 264,00 Kč
Luční 2, č.b.21, Pod Lipami 19,č.b.7, Zborovská 11, č.b.60 - revize el. instalace 7202 22.10.2019 5 929,00 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.48, U Jičínky 25,č.b.28 - revize elektro 7247 29.10.2019 5 990,00 Kč
Na Lani 212 - revize elektro+hromosvodu, Jičínská 275,č.b.42 - revize elektro ve volném bytě 7248 29.10.2019 13 310,00 Kč
Suvorovova 122,č.b.15, Zborovská 11,č.b.60 - revize el. instalace 7155 18.11.2019 3 267,00 Kč
Křížkovského nám.4, č.b.10 - revize el. instalace 7214 25.11.2019 1 513,00 Kč
Masarykovo nám.2, č.b.2 a 5 - revize elektro 7271 28.11.2019 4 356,00 Kč
Jičínská 275,č.b.38, Revoluční 36,č.b.56, Zborovská 11,č.b.51, U Jičínky 25-revize el. instalace... 7156 12.12.2019 7 079,00 Kč
Dobrovského 2/7 - revize el 7204 17.12.2019 1 755,00 Kč
Ing. Marek MilataARES 108 000,00 Kč
Jičínská 272 - Zpracování PD a rozpočtu výměny stoupacích rozvodů potrubí vody a kanalizace 7170 25.01.2019 30 000,00 Kč
zpracování PD na akci - Oprava fasád na pilířích a podloubí domů na Masarykově náměstí [ISRS] 7257 23.05.2019 78 000,00 Kč
Vladimír FikáčekARES 94 365,00 Kč
Suvorovova 120 - likvidace štěnic a létajícího hmyzu 7110 15.02.2019 6 500,00 Kč
Suvorovova 122,č.b.9 - likvidace štěnic, Revoluční 36 - deratizace 7184 25.03.2019 5 800,00 Kč
U Jičínky 25, Luční 2 - deratizace venkovních prostor 7018 03.04.2019 1 480,00 Kč
Jičínská 275,č.b.10 - dezinsekce, likvidace štěnic 7020 03.04.2019 3 800,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.11 - likvidace štěnic 7050 08.04.2019 3 600,00 Kč
Jungmannova 2,č.b.1 - likvidace mravenců 7154 17.04.2019 1 500,00 Kč
Křižíkova 2 - dezinfekční postřik sklepních prostor 7106 15.05.2019 995,00 Kč
Revoluční 36 - deratizace 7107 15.05.2019 1 500,00 Kč
Dobrovského 2,č.b.4 a 6 - likvidace štěnic 7115 15.05.2019 8 000,00 Kč
Bytové a nebytové domy - plošná deratizace domů ve správě města NJ 7173 19.06.2019 23 400,00 Kč
Luční 2 - likvidace švábů v bytech 7128 10.07.2019 2 600,00 Kč
Jičínská 272, č.b.4 - likvidace štěnic 7195 23.09.2019 4 000,00 Kč
Luční 4,č.b.25 - likvidace lezoucího hmyzu 7212 23.10.2019 1 200,00 Kč
Luční 3/16 - likvidace lezoucího hmyzu 7070 11.11.2019 1 870,00 Kč
Jičínská 272 - vyklizení, vyčištění a dezinfekce sklepních prostorů 7223 18.12.2019 2 120,00 Kč
plošná deratizace domů města NJ 7242 18.12.2019 26 000,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 78 153,90 Kč
Bytové a nebytové domy města ve správě OB - revize požár. vodovodů, protipož. dveří, opravy HP... 7097 11.09.2019 78 153,90 Kč
Jaromír MacháčekARES 74 610,00 Kč
byty a nebytové prostory domů - revize plynoinstalací - Dlouhá 19, Masarykovo nám 25,26,16,17, Luční 3, Dobrovského 5, Suvorovova 120,122, Hoblíkova32, Lidická 1, Bulharská 7 7052 08.04.2019 11 740,00 Kč
byty - 8 volných byt. jednotek - revize plynoinstalací 7313 15.07.2019 7 040,00 Kč
Byty, nebytové domy, hotel Praha Lidická 6 - revize plynoinstalací 7074 09.10.2019 6 730,00 Kč
byty a NP - revize plynoinstalací - Na Lani 212, Jičínská 272, 275, Trlicova 10, Suvorovova 120, 122, ... 7163 12.12.2019 49 100,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 59 793,02 Kč
U Jezu 287, č.b.6 - kontrola a čištění spalinových cest 7064 13.05.2019 293,00 Kč
J.Hory 3 - kontrola a čištění spalinových cest, měření spalin 7204 24.09.2019 1 120,00 Kč
měření, kontrola a čištění spalinových cest - Masarykovo nám 27, Resslova 4, Úzká 27 7263 30.10.2019 2 381,28 Kč
kontrola, měření a čištění spalinových cest - 28.října 16,11,10,8, gen.Hľaďo 22, Havlíčkova 8,11, Jungmannova 4 7266 30.10.2019 13 358,40 Kč
Resslova 2 - měření, kontroly a čištění spalinových cest 7102 13.11.2019 4 279,00 Kč
Trlicova 59, Hřbitovní 44,Žižkova 20,12 - kontrola spalinových cest, čištění, měření - dle rozpisu 7222 25.11.2019 5 781,00 Kč
Luční 3 - kamerová prohlídka střešního svodu 7054 06.12.2019 1 815,00 Kč
bytové domy - kontrola spalinových cest a měření -08-09/2019 7060 06.12.2019 10 657,90 Kč
bytové domy, nebytové prostory - kontroly spalinových cest, měření 9/2019 7065 06.12.2019 20 107,44 Kč
Rostislav ŠmídARES 50 215,00 Kč
Luční 4 - vyklizení bytu, Jičínská 275 - vyklizení sklepních prostor 7127 10.07.2019 2 420,00 Kč
vyklizení bytů-Suvorovova 122,č.b.17,Pod Lipami 19,č.b.8, vyklizení sklepů-Dlouhá 19,Zborovská 19 7231 28.08.2019 9 680,00 Kč
Luční 4 - vyklizení bytu, Jičínská 275 - vyklizení sklepních prostor 7088 11.09.2019 9 680,00 Kč
Luční 2-vyklizení b.č.12 a spol. prostor, Luční 4 vyklizení b.č.21 + sklep 7278 31.10.2019 9 680,00 Kč
Luční 2,3,4, Suvorovova 122 - vyklizení spol. prostor... 7157 18.11.2019 8 712,00 Kč
U Jičínky 25 - vyklizení b.č.45+sklepa, Jičínská 272,275 - vyklizení spol. prostor... 7227 25.11.2019 10 043,00 Kč
Projekty - Pavelka s.r.o.ARES 39 000,00 Kč
U Jezu 2 - projekční práce, dokumentace k demolici domu v k.ú. Žilina-NJ 7177 18.07.2019 39 000,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 37 325,00 Kč
DPS U Jičínky - servis a funkční zkoušky technologie EPS 7325 27.05.2019 37 325,00 Kč
Tomáš KaminskiARES 33 880,00 Kč
výměna střešní konstrukce na bytovém domě 28. října 49/8, 47/4 v NJ - BOZP za 5/2019 7117 14.06.2019 6 050,00 Kč
výměna střešní konstrukce na bytovém domě 28. října 49/8, 47/4 v NJ - TDI za 5/2019 7153 18.06.2019 3 630,00 Kč
Měšťanské domy 28. října 8, č.p.49, ul.28. října 4, č.p. 47 - oprava střechy, výměna střešní krytiny - výkon TDI za 6/2019 7322 15.07.2019 9 680,00 Kč
ul.28. října 8 v NJ, měšťanský dům - výkon koordinátora BOZP za 7/2019 7084 13.08.2019 2 420,00 Kč
ul.28.října 8, měšťanský dům - výkon TDI za 7/2019 7180 20.08.2019 12 100,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 27 763,00 Kč
U Jezu 287 - likvidace odpadních vod ze septiku 7039 09.01.2019 4 733,00 Kč
U Jezu 9 - likvidace odpadních vod ze septiku 7052 11.02.2019 1 763,00 Kč
U Jezu 287 - likvidace odpadních vod ze septiku 7338 16.07.2019 2 146,00 Kč
U Jezu 9 - likvidace odpadních vod ze septiku 7259 30.08.2019 2 174,00 Kč
Luční 1799/3 - čištění kanalizace 7211 25.11.2019 1 228,00 Kč
U Jezu 287 - likvidace odpadních vod ze septiku 7243 26.11.2019 2 146,00 Kč
U Jezu 9 - likvidace odpadních vod ze septiku 7244 26.11.2019 2 174,00 Kč
Křižíkova 20/2 - čištění kanalizace 7175 13.12.2019 1 120,00 Kč
Luční 1799/3 - monitoring potrubí kanalizační kamerou 7179 13.12.2019 5 003,00 Kč
Luční 1799/3 - čištění vnitřní části kanalizační přípojky 7181 13.12.2019 5 276,00 Kč
Veronika VahalíkováARES 24 200,00 Kč
Revoluční 6 - nouzové osvětlení spol. prostor 7220 27.02.2019 12 100,00 Kč
DPS U Jičínky 25 - periodická revize nouzového osvětlení 7330 30.12.2019 12 100,00 Kč
TIPO electric s.r.o.ARES 19 059,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - funkční zkouška výtahu, strojovna 7357 29.05.2019 6 353,00 Kč
DPS U Jičínky 25 - funkční zkouška výtahu, strojovna 7358 29.05.2019 6 353,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - servisní kontrola strojovny výtahů 7289 19.12.2019 6 353,00 Kč
MIROSLAVA PROCHÁZKOVÁARES 18 800,00 Kč
zpracování pol. rozpočtů na opravy volných bytů Masarykovo nám.17,b.č.2,Dobrovského 2,b.č.4, Masarykovo nám.26,b.č.2 7163 19.08.2019 18 800,00 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 18 004,00 Kč
Revoluční 6 - DPS - servis tel. ústředny za 01 - 03/2019 7195 25.02.2019 4 501,00 Kč
servis telef. ústředny - paušál za 04-06/2019 7232 29.04.2019 4 501,00 Kč
DPS Rev.6 - servis telefonní ústředny - paušál 07-09/2019 7492 30.07.2019 4 501,00 Kč
Revoluční 6 - servis telefonní ústředny paušál 10-12/2019 7264 30.10.2019 4 501,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 17 605,50 Kč
U Jezu 9, 287 v NJ-Žilina - čerpání jímek, tlaková zkouška... 7123 14.06.2019 17 605,50 Kč
Martina SajdlováARES 10 700,00 Kč
Pod Lipami 19,č.b.34 - vyklizení bytu (po zemřelém) a odvoz na separační dvůr 7349 29.05.2019 1 700,00 Kč
Křížkovského nám.4 - vyklizení nábytku a věcí 7352 29.05.2019 3 200,00 Kč
Lidická 1, Masarykovo nám.17, Křižíkova 2 - vyklizení a odvoz věcí ze sklepních prostor... 7273 19.12.2019 5 800,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 9 135,50 Kč
Opravy telefonních zařízení v DPS: U Jičínky 25 - výměna telefonního přístroje 7087 11.09.2019 9 135,50 Kč
Andrea PetrskovskáARES 8 400,00 Kč
Suvorovova 124 - úklid ubytovny 7202 11.07.2019 8 400,00 Kč
Evžen MinářARES 7 300,00 Kč
Bulharská 13,č.b.16 - servis plyn. topidla - odzkoušení spalin 7107 15.02.2019 750,00 Kč
Trlicova 59,č.b.8 - kontrola plynových spotřebičů, vpuštění plynu 7127 18.03.2019 1 350,00 Kč
Hoblíkova 32,č.b.3 - vpuštění plynu, seřízení topidel... 7195 26.03.2019 950,00 Kč
Suvorovova 122,č.b.7 - vpuštění plynu a uvedení do provozu plyn. topidla 7311 27.05.2019 550,00 Kč
Žižkova 20,č.b.2 - vpuštění plynu, čištění odtahu spalin, kontrola těsnosti a uvedení topidel do provozu... 7111 14.06.2019 950,00 Kč
Křížkovského nám. 4,b.č. 1 - vpuštění plynu, připojení a zprovoznění plynových spotřebičů 7207 24.06.2019 800,00 Kč
Jičínská 275 byt č. 42 - vpuštění plynu 7185 20.11.2019 650,00 Kč
Luční 2, byt č. 21 - spuštění plynu 7127 11.12.2019 650,00 Kč
Hoblíkova 32,č.b.3 - vpuštění plynu do bytu 7266 19.12.2019 650,00 Kč
Slezská ornitologická společnost - pobočka České společnosti ornitologické v OstravěARES 7 000,00 Kč
Na Lani 212, Zborovská 11 - ornitologický posudek k PD na revitalizaci bytových domů 7185 21.08.2019 7 000,00 Kč
Adam SváčekARES 6 457,25 Kč
Luční 3 - úklid splašků po havárii kanalizačního potrubí 7206 26.08.2019 5 152,00 Kč
Křížkovského nám 4,č.b.10 - dodávka dvoupl.vařiče, přemístění a odvoz vstupních dveří, úklid bytu... 7216 25.11.2019 1 305,25 Kč
Josef IndrákARES 5 200,00 Kč
vyvěšení domovních cedulí s označením č.p./č.o. 7153 12.12.2019 5 200,00 Kč
Alois KrestaARES 4 501,00 Kč
ul. Gen.Hlaďo 22 - Čedok, kanceláře, sociálky - dezinsekce po venkovním obvodu budovy 7350 29.05.2019 1 815,00 Kč
Resslova 1 - postřik proti zápachu ve společných prostorách domu 7165 18.09.2019 2 686,00 Kč
Veronika ŠindelováARES 3 392,50 Kč
Křížkovkého nám. 4 - dům - pozáruční servis oken, PDP Kč 442,50 7132 15.10.2019 3 392,50 Kč
Zdeněk VlčekARES 3 300,00 Kč
U Jičínky 25, Bulharská 7 - revize elektroinstalace ve volných bytech... 7133 18.02.2019 3 300,00 Kč
Ing. Jaromír HudečekARES 3 250,00 Kč
U Jezu 2 - statické posouzení demolice 7115 14.06.2019 3 250,00 Kč
Martin MinářARES 3 000,00 Kč
Dlouhá 19,č.b.36 - zprovoznění plynu a uvedení do provozu PS 7161 24.01.2019 600,00 Kč
Luční 2, byt č. 7 - spuštění plynu, uvedení plynového spotřebiče do provozu 7157 19.08.2019 600,00 Kč
Dlouhá 19,č.b.10 - spuštění plynu, uvedení PS Beko do provozu 7258 30.08.2019 600,00 Kč
Jičínská 275/60 - puštění plynu 7211 23.10.2019 600,00 Kč
Na Lani 212/16 - vpuštění plynu 7017 04.11.2019 600,00 Kč
Petr BartušekARES 2 638,00 Kč
U Jezu 287 - zaslepení odtoku ze septiku 7178 19.09.2019 2 638,00 Kč
Petr DvořáčekARES 2 420,00 Kč
Lidická 1 - revize spalinových cest 7108 15.02.2019 2 420,00 Kč
Roman MatalíkARES 2 000,00 Kč
Suvorovova 120, holobyty - kontrola a seřízení plyn. kotle - únik plynu 7194 25.02.2019 700,00 Kč
Dobrovského 5,b.č. 2 - spuštění plynových spotřebičů po zapojení plynoměru v bytě 7235 26.06.2019 800,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.14- spuštění plynu a uvedení do provozu plyn. spotřebič 7123 10.07.2019 500,00 Kč
TEKUTÉ ODPADY s.r.o.ARES 1 500,00 Kč
Purkyňova 36 - čištění jímky odpadní vody s kaly 7039 06.11.2019 1 500,00 Kč
Allsax services s.r.o.ARES 1 380,00 Kč
Úzká 17 - úklid domu a bytu po opravách a malování 7112 14.06.2019 1 380,00 Kč
Martin Beier - stolařARES 1 236,25 Kč
Jičínská 275, č.b.60 - oprava balkonových dveří a demontáž žaluzií, PDP Kč 161,25 7163 18.09.2019 1 236,25 Kč
Ing. Aleš PaličkaARES 1 000,00 Kč
Luční 2,č.b.16 - vyjádření statika k prasklé příčce 7209 24.06.2019 1 000,00 Kč
Václav MinářARES 650,00 Kč
Křížkovského nám 4/9 - vpuštění plynu, vyčištění topidla, uvedení do provozu 7127 15.10.2019 650,00 Kč
Bohumil SmutekARES 450,00 Kč
Luční 4/21 - otevření bytu - exekuce 7265 28.11.2019 450,00 Kč
Jaroslav HesARES 266,00 Kč
Bulharská 7,č.b.15 - kontrola a čištění komínů za rok 2018 7136 21.01.2019 266,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 72 988,74 Kč
Celkem 1 990 125,53 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČEZ Distribuce a. s.ARES 14 000,00 Kč
Poplatek za připojení k distribuční síti pro byt Dobrovského 39/2, č.b. 2 v Novém Jičíně pro nájemce p. Hanu Bittner jako nájemce. 7151 23.01.2019 5 000,00 Kč
Poplatek za připojení k distribuční síti pro dům Suvorovova 124 7459 25.07.2019 4 000,00 Kč
Poplatek za připojení k distribuční síti pro byt Suvorovova 122, č.b.15 pro Milan Szakál 7250 27.11.2019 5 000,00 Kč
Celkem 14 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 500 000,00 Kč 405 550,00 Kč 81 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 17 % 29 700,00 Kč 23 % 32 870,00 Kč 29 % 35 570,00 Kč 36 % 34 590,00 Kč 43 % 31 440,00 Kč 50 % 35 170,00 Kč 57 % 48 090,00 Kč 66 % 38 460,00 Kč 74 % 35 770,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 61 437,00 Kč 88 % 5 045,00 Kč 7 % 5 037,00 Kč 14 % 5 037,00 Kč 22 % 5 040,00 Kč 29 % 5 040,00 Kč 36 % 5 040,00 Kč 43 % 5 040,00 Kč 50 % 4 821,00 Kč 57 % 4 999,00 Kč 64 % 6 338,00 Kč 73 % 5 000,00 Kč 81 % 5 000,00 Kč 88 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 22 184,00 Kč 85 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 1 814,00 Kč 78 % 1 814,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 145 411,00 Kč 102 311,27 Kč 70 % 4 988,00 Kč 3 % 11 400,51 Kč 11 % 7 860,00 Kč 17 % 12 245,00 Kč 25 % 991,00 Kč 26 % 3 465,00 Kč 28 % 451,00 Kč 28 % 8 583,00 Kč 34 % 5 365,00 Kč 38 % 3 183,00 Kč 40 % 33 875,76 Kč 64 % 9 904,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 6 223 308,58 Kč 96 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 858 233,66 Kč 79 % 21 123,76 Kč 80 % 1 088 173,84 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 13 050 562,26 Kč 82 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 916 051,05 Kč 64 % 1 309 059,73 Kč 72 % 1 517 981,02 Kč 82 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 225 447,41 Kč 69 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 428 103,66 Kč 65 % 65 248,39 Kč 67 % 66 719,46 Kč 69 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -722,58 Kč 44 % -12 029,00 Kč -76 % 12 299,43 Kč 47 %
5166 Konzultační, .. 44 801,00 Kč 29 161,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 19 360,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 399 788,00 Kč 4 533 249,72 Kč 71 % 327 159,60 Kč 5 % 180 008,62 Kč 8 % 139 639,92 Kč 10 % 210 379,66 Kč 13 % 340 921,96 Kč 19 % 275 284,33 Kč 23 % 292 069,52 Kč 28 % 341 562,20 Kč 33 % 366 847,67 Kč 39 % 436 245,13 Kč 45 % 889 648,82 Kč 59 % 733 482,29 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 14 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 2 871 605,06 Kč 40 % 7 744 015,31 Kč 61 % 8 910 728,24 Kč 85 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly .. 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 621 333,61 Kč 11 % 1 255 889,46 Kč 15 % 5 033 064,70 Kč 32 %
Celkem 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 % 3 408 935,12 Kč 3 % 2 926 413,57 Kč 3 % 3 205 696,41 Kč 3 % 3 997 274,00 Kč 4 % 3 164 745,09 Kč 3 % 2 894 486,41 Kč 3 % 4 905 406,72 Kč 5 % 3 506 380,51 Kč 3 % 5 627 413,34 Kč 6 % 6 204 775,59 Kč 6 % 11 378 224,23 Kč 11 % 17 421 694,98 Kč 17 %