Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 279 665,09 Kč 74 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 47 080 000,00 Kč Pokles 46 580 000,00 Kč 41 902 191,85 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
37 37 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 29 930 000,00 Kč Navýšení 30 670 000,00 Kč 19 730 919,17 Kč 64 %
5021 Ostatní osobní výdaje 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
37 37 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 6 651 449,98 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
Celkem 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (518), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 7 399 067,95 Kč
Dlouhá 19, č.b.10, volný byt - generální oprava bytu, PDP Kč 34.950,- [ISRS] 7029 06.05.2019 267 950,00 Kč
Luční 2, č.b.7, volný byt - oprava...PDP Kč 33.300,- [ISRS] 7038 07.05.2019 255 300,00 Kč
Jičínská 275,č.b.60 - oprava volného bytu, PDP Kč 35.175,- [ISRS] 7009 01.07.2019 269 675,00 Kč
Dobrovského 2, č.b.7 - stavební úpravy bytu...PDP Kč 33.355,40 [ISRS] 7129 15.08.2019 255 724,72 Kč
Revoluční 4 - opravy balkonů bytového domu, PDP Kč 55.901,13 [ISRS] 7130 15.08.2019 428 575,33 Kč
Revoluční 4 - oprava balkonů, PDP Kč 73.274,30 [ISRS] 7220 24.09.2019 561 769,64 Kč
Revoluční 4 - oprava balkonů, PDP Kč 42.019,83 [ISRS] 7023 04.11.2019 322 152,03 Kč
Dobrovského 2,39,č.b.7 - stavební úpravy, PDP Kč 72.742,44 [ISRS] 7025 04.11.2019 557 692,07 Kč
Luční 45 - oprava volného bytu č.26...PDP Kč 37.140,-, cena díla Kč 247.600,- (+PDP) minus smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla Kč 34.911,60 [ISRS] 7113 13.11.2019 284 740,00 Kč
Jičínská 272 - výměna potrubí vody a kanalizace, PDP Kč 92.730,40 [ISRS] 7192 20.11.2019 710 933,05 Kč
Masarykovo nám. 22 - oprava fasády a výměna oken na měšťanském domě č.p.34, PDP Kč 141.682,95 [ISRS] 7199 21.11.2019 1 086 235,96 Kč
Masarykovo nám.22 - oprava fasády a výměna oken, PDP Kč 71.317,05 [ISRS] 7121 10.12.2019 546 764,04 Kč
Jičínská 272 - výměna potrubí vody a kanalizace, PDP Kč 240.682,32 [ISRS] 7287 19.12.2019 1 845 231,11 Kč
Úzká 27/2 - výměna dveří, PDP Kč 825,- 7298 20.12.2019 6 325,00 Kč
H & B delta, s.r.o.ARES 1 523 728,15 Kč
ul.28. října 8 - výměna střešní konstrukce...PDP Kč 59.417,85 [ISRS] 7482 29.07.2019 455 536,85 Kč
28. října 4 - výměna střešní konstrukce bytového domu - PDP Kč 62.485,50 [ISRS] 7483 29.07.2019 479 055,50 Kč
Měšťanský dům 49/8 v NJ - výměna střešní krytiny, PDP Kč 76.843,80 [ISRS] 7216 26.08.2019 589 135,80 Kč
Ing. Marek OlšákARES 1 410 833,80 Kč
Masarykovo nám. 16 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 130,50 7177 28.01.2019 1 000,50 Kč
Pod Lipami 19 - oprava osvětlení na schodišti, PDP Kč 216,- 7179 28.01.2019 1 656,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - výměna el. rozvodnice, stavební práce...PDP Kč 382,50 7180 28.01.2019 2 932,50 Kč
Revoluční 36, U Jezu 287, Jičínská 275, Žižkova 12 - opravy el, osvětlení...PDP Kč 2.733,- 7185 28.01.2019 20 953,00 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava elektrického vrátného, PDP Kč 337,50 7027 06.02.2019 2 587,50 Kč
DPS U Jičínky 25 - oprava el. instalace spol. prostor...PDP Kč 859,50 7028 06.02.2019 6 589,50 Kč
Trlicova 10, Jičínská 272, Zborovská 11...oprava osvětlení chodby...PDP Kč 2.041,35 7083 13.02.2019 15 650,35 Kč
Masarykovo nám. 17 - zednické práce ve spol. prostorách domu a v b.č.3...PDP Kč 3.369,- 7085 13.02.2019 25 829,00 Kč
Bulharská 9 - oprava osvětlení schodiště a sklepních prostor, PDP Kč 327,75 7132 18.02.2019 2 512,75 Kč
Masarykovo nám.17 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 499,50 7185 22.02.2019 3 829,50 Kč
Luční 2,3,4 - oprava osvětlení na schodištích a suterénu...PDP Kč 946,20 7196 25.02.2019 7 254,20 Kč
Revoluční 36 - oprava elektriky na chodbách,Dlouhá 19,Zborovská 11-oprava osvětlení, Jičínská 272, U Jezu 287, Trlicova 10, Křížkovského 4-opravy el, PDP Kč 3.414,45 7082 13.03.2019 26 177,45 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.41 - výměna elektrického sporáku...PDP Kč 1.185,- 7199 26.03.2019 9 085,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.20, Pod Lipami 19,č.b.26, Hoblíkova 32/3, Revoluční 6/13 - odstranění závad z revize elektro ve volných bytech, PDP Kč 1.608,75 7201 26.03.2019 12 333,75 Kč
Suvorovova 120, 122-oprava el. instalace chodby a schodiště,Jičínská 272, 275- odstranění závad z RZE-hromosvod, Trlicova 10, Revoluční 6, Bulharská 17...PDP Kč 5.847,60 7205 26.03.2019 44 831,60 Kč
Masarykovo nám.16-opr. domácího telefonu, Lidická 1-opr. porev. závad hromosvodu, PDP Kč 1.643,70 7216 27.03.2019 12 601,70 Kč
Dobrovského 5,č.b.2 - odstranění porevizních závad elektro, PDP Kč 498,- 7215 27.03.2019 3 818,00 Kč
Křížkovského nám. 4,č.b.1 - oprava el. instalace...PDP Kč 5.711,40 7156 17.04.2019 43 787,40 Kč
Hoblíkova 32 - oprava el. instalace, přepojení rozvodu...PDP Kč 502,05 7184 23.04.2019 3 849,05 Kč
Revoluční 36, Dlouhá 19, Jičínská 272 - oprava osvětlení...PDP Kč 555,75 7185 23.04.2019 4 260,75 Kč
Resslova 1 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.401,75 7188 23.04.2019 10 746,75 Kč
DPS U Jičínky-oprava osvětlení, DPS Pod Lipami 19,č.b.58-výměna el. sporáku...PDP Kč 2.560,50 7190 23.04.2019 19 630,50 Kč
DPS Revoluční,č.b.6-výměna el. sporáku, DPS U Jičínky,č.b.48-oprava elektroinst...PDP Kč 3.194,25 7191 23.04.2019 24 489,25 Kč
Dlouhá 19-oprava osvětlení schodiště, Jičínská 272-oprava vzduchotechniky, Žižkova 20, DPS Pod Lipami 19, - opravy el...PDP Kč 3.359,70 7192 23.04.2019 25 757,70 Kč
Jičínská 272 - odstranění závad z revize el. instalace...PDP Kč 3.661,80 7193 23.04.2019 28 073,80 Kč
Bulharská 15,17 - odstranění porevizních závad na hromosvodu...PDP Kč 7.373,85 7195 23.04.2019 56 532,85 Kč
Dlouhá 19-dům-oprava el. instalace na chodbě...Zborovská 11-dům-výměna jističů pro spol. prostory, Jičínská 275, Trlicova 10-opravy... PDP Kč 3.228,75 7028 06.05.2019 24 753,75 Kč
DPS Revoluční 6,č.b.210 - odstranění porevizních závad, PDP Kč 742,50 7110 15.05.2019 5 692,50 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.1 - výmalba po gen. opravě elektroinstalace, PDP Kč 1.045,50 7112 15.05.2019 8 015,50 Kč
Bulharská 9 - oprava zvonkové instalace, PDP Kč 6.196,50 7121 15.05.2019 47 506,50 Kč
Úzká 17 - oprava el. instalace...PDP Kč 11.318,85 [ISRS] 7123 15.05.2019 86 777,85 Kč
Luční 2, DPS Pod lipami 19 - oprava osvětlení schodiště, DPS Pod Lipami 19,č.b.22 - výměna el. sporáku...PDP Kč 2.232,75 7203 22.05.2019 17 117,75 Kč
Revoluční 36,č.b.67-úprava el. instalace, Zborovská 11,č.b.58, Suvorovova 120...odstranění závad z RZE, PDP Kč 1.197,- 7317 27.05.2019 9 177,00 Kč
U Jičínky 25-oprava VZT, Luční 3-oprava osvětlení na schodišti...PDP Kč 2.388,75 7322 27.05.2019 18 313,75 Kč
DPS Pod Lipami,č.b.59,73 DPS Revoluční,č.b.431-výměna el. sporáku...PDP Kč 3.170,25 7323 27.05.2019 24 305,25 Kč
DPS U Jičínky 25,b.č.93 - výměnu digestoře, oprava elektroinstalace, DPS U Jičínky 25,b.č. 1 - oprava elektroinstalace, DPS Pod Lipami 19/1-oprava elinstalace...PDP Kč 1.852,65 7157 18.06.2019 14 203,65 Kč
Bulharská 11,č.b.13, Bulharská 11,č.b.16, Pod Lipami 19/34, Suvorovova 120/15, 122/15...-odstranění závad po provedené revizi el. instalace, PDP Kč 2.854,50 7158 18.06.2019 21 884,50 Kč
Suvorovova 120,122 holobyty-oprava osvětlení v domě, DPS U Jičínky 25-oprava el. inst. vedení, Dlouhá 19-oprava osvětlení...PDP Kč 2.308,65 7218 24.06.2019 17 699,65 Kč
Revoluční 6,č.b.203 a 217-odstranění závad z RZE ve volných bytech, Zborovská 11-oprava elektroinst. u zadního vstupu domu..PDP Kč 2.233,95 7238 26.06.2019 17 126,95 Kč
Jičínská 272, Zborovská 11/63, Dlouhá 19/7, Suvorovova 124, Revoluční 6, U Jičínky 25/88 - opravy el, PDP Kč 3.309,- 7480 29.07.2019 25 369,00 Kč
DPS U Jičínky 25-oprava osvětlení na chodbách domu, Revoluční 36,č.b.67-volný-dodání dom. telefonu, zvonku...PDP Kč 1.974,- 7074 12.08.2019 15 134,00 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.9 - montáž infrazářiče, PDP Kč 214,50 7058 12.08.2019 1 644,50 Kč
Křížkovského nám.4 - oprava el. instalace hlavního domovního vedení, PDP Kč 376,50 7063 12.08.2019 2 886,50 Kč
Žižkova 12-dům-oprava osvětlení schodiště a sklepních prostor, Revoluční 36 - oprava osvětlení chodby...PDP Kč 3.916,20 7097 14.08.2019 30 024,20 Kč
Revoluční 36,č.b.13,47-oprava zvonků,Jičínská 272-oprava osvětlení ve sklepě, Revoluční 36-oprava osvětlení v domě...PDP Kč 4.156,50 7146 16.09.2019 31 866,50 Kč
ul.5 května 16 - oprava osvětlení chodeb, Masarykovo nám.16 - oprava el. zámku u dveří, PDP Kč 381,- 7177 19.09.2019 2 921,00 Kč
DPS Revoluční 6/15 - porevizní opravy el, PDP Kč 839,25 7212 24.09.2019 6 434,25 Kč
DPS U Jičínky - oprava el. instalace, Luční 4,3, Bulharská 7,15, DPS Pod Lipami - oprava osvětlení...PDP Kč 2.958,- 7214 24.09.2019 22 678,00 Kč
Havlíčkova 2, Resslova 1 - oprava zvonkového tabla, PDP Kč 962,25 7014 02.10.2019 7 377,25 Kč
DPS Revoluční 6/7,218 - porevizní opravy el, PDP Kč 1.709,70 7040 07.10.2019 13 107,70 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.7 - oprava el. instalace, PDP Kč 1.566,- 7203 22.10.2019 12 006,00 Kč
Resslova 1 - oprava zvonku, PDP Kč 127,50 7243 29.10.2019 977,50 Kč
DPS U Jičínky 25, Bulharská 13,č.b.6-oprava osvětlení, DPS U Jičínky 25,č.b.28-porevizní opravy...PDP Kč 2.546,85 7249 29.10.2019 19 525,85 Kč
Dlouhá 19/38-oprava zvonk. instalace,Jičínská 275/42-odstranění závad z RZE, Na Lani 212, U Jezu 287 opravy el...PDP Kč 3.995,25 7250 29.10.2019 30 630,25 Kč
Bulharská 15-oprava zvonkové instalace,Zborovská 11-oprava osvětlení sklep, Žižkova 12, Suvorovova 122 - opravy el...PDP Kč 4.102,20 7251 29.10.2019 31 450,20 Kč
DPS Pod Lipami 19 - oprava osvětlení, PDP Kč 222,- 7096 13.11.2019 1 702,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.21 - oprava domovního telefonu, PDP Kč 297,75 7100 13.11.2019 2 282,75 Kč
Resslova 1,č.b.1 - oprava zvonku, PDP Kč 391,50 7101 13.11.2019 3 001,50 Kč
Luční 3 - výměna domovních telefonů vč. tabla a zv. instalace, PDP Kč 14.952,- [ISRS] 7112 13.11.2019 114 632,00 Kč
Luční 3 - oprava zvonků u dveří, PDP Kč 258,- 7154 18.11.2019 1 978,00 Kč
Zborovská 11,č.b.60, Suvorovova 122,č.b.15-odstranění závad z RZE, Jičínská 272,č.b.28-výměna OP,oprava elektroinstalace, Trlicova 10 - oprava osvětlení...PDP Kč 2.803,50 7159 18.11.2019 21 493,50 Kč
DPS U Jičínky 25 - oprava osvětlení, PDP Kč 135,- 7209 25.11.2019 1 035,00 Kč
Luční 2 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 235,50 7215 25.11.2019 1 805,50 Kč
Křižkovkého nám.4, č.b.10 - porevizní opravy, PDP Kč 295,50 7217 25.11.2019 2 265,50 Kč
DPS U Jičínky 25 - oprava el. instalace, PDP Kč 981,15 7223 25.11.2019 7 522,15 Kč
Bulharská 9-oprava zvonkové instalace, Bulharská 11-oprava osvětlení v domě, PDP Kč 573,75 7270 28.11.2019 4 398,75 Kč
Masarykovo nám.2,č.b.2 a 5 - oprava el. instalace po revizi...PDP Kč 2.598,75 7272 28.11.2019 19 923,75 Kč
Luční 4 - výměna domovních telefonů, PDP Kč 14.952,- [ISRS] 7011 02.12.2019 114 632,00 Kč
Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 7052 06.12.2019 1 516,85 Kč
Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 7055 06.12.2019 2 208,00 Kč
Jičínská 272,275-oprava osvětlení chodby, schodiště...PDP Kč 1.754,25 7059 06.12.2019 13 449,25 Kč
Revoluční 36, Dlouhá 19 - oprava osvětlení schodiště, Jičínská 275-výměna digestoře, Zborovská 11-závada hromosvodu...PDP Kč 6.119,70 7068 06.12.2019 46 917,70 Kč
Msgr.Šrámka 13 - porevizní opravy el. energie spol. prostor, PDP Kč 4.498,65 7100 09.12.2019 34 489,65 Kč
Resslova 2 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 290,25 7131 11.12.2019 2 225,25 Kč
DPS Pod Lipami 19 - oprava el. instalace, PDP Kč 572,10 7133 11.12.2019 4 386,10 Kč
28. října 8-spol. prostory domu - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 960,75 7135 11.12.2019 7 365,75 Kč
U Jičínky 25 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 108,- 7146 12.12.2019 828,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.31 a č.b.40 - oprava el. instalace, PDP Kč 205,50 7148 12.12.2019 1 575,50 Kč
Msgr.Šrámka 13 - oprava elektroinstalace ve sklepě, PDP Kč 813,15 7154 12.12.2019 6 234,15 Kč
Dobrovského 2,č.b.7, Masarykovo nám.17,č.b.3 - oprava elektro, PDP Kč 1.153,05 7206 17.12.2019 8 840,05 Kč
Luční 4 - montáž el. přípojky, PDP Kč 97,50 7219 18.12.2019 747,50 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 1 141 163,86 Kč
Masarykovo nám.17,č.b.3 - výměna radiátorů, Lidická 1,č.b.2 - výměna WC, Jungmannova 1 -opravy odpad...PDP Kč 4.380,- 7130 15.04.2019 33 580,00 Kč
Žižkova 20,č.b.3 - výměna sprch. koutu, vaničky, baterií...PDP Kč 5.415,90 7131 15.04.2019 41 521,90 Kč
Úsek 2 - opravy instalatérské a topenářské v bytech, PDP Kč 5.698,50, Revoluční 6, Luční 2,3,4, Pod Lipami 19, Bulharská 15 7132 15.04.2019 43 688,50 Kč
Zborovská 11 - výměna kuch. linky, pracovní desky, dřezu...PDP Kč 6.315,90 7133 15.04.2019 48 421,90 Kč
U Jičínky 25, byt č. 95 - výměnu a zasekání odpadní stoupačky, demontáž sprchové vaničky, výměnu umyvadla a vanové baterie, 2) byt č. 62 - výměnu umyvadla , dřezu a pracovní desky, PDP Kč 5.400,- 7066 11.06.2019 41 400,00 Kč
Bulharská 15, byty č. 3,6,9,12,15 - Výměna stoupačky SV, TUV + cirkulace, odpadní potrubí (havárie), PDP Kč 7.491,90 7068 11.06.2019 57 437,90 Kč
Masarykovo nám. 16,b.č.1 - výměna plynového kondenzačního kotle, PDP Kč 7.420,80 7220 24.06.2019 56 892,80 Kč
Bulharská 13,b.č.15-výměna vany, sifonu, těsnění, Bulharská 7,b.č.11-výměna umývadla a odpadů, Luční 2/26...PDP Kč 4.375,95 7325 15.07.2019 33 548,95 Kč
Luční 2,b.č. 4 - výměna WC,oprava odpadu,U Jičínky 25,b.č.94 - nefunkční radiátor...PDP Kč 2.767,05 7166 17.10.2019 21 214,05 Kč
Masarykovo nám. 17,b.č.2, Masarykovo nám. 25,b.č.3, 5.května 16,b.č.1 - opravy...PDP Kč 6.229,05 7168 17.10.2019 47 756,05 Kč
Úsek č. 1 - provedení oprav a prací - Revoluční 36/10, Jičínská 272/29,. PDP Kč 6.250,56 7169 17.10.2019 47 920,96 Kč
DPS U Jičínky 25,b.č.40 a 32 - výměna odpadních stoupaček,demontáž sprch. vaniček...PDP Kč 7.257,75 7170 17.10.2019 55 642,75 Kč
Trlicova 10/7- výměna sprchové zástěny a vaničky, Revoluční 36/32,24 - oprava ÚT,WC, Zborovská 11/63-oprava vodo - PDP Kč 6.991,50 7252 29.10.2019 53 601,50 Kč
Zborovská 11, Dlouhá 19/56 - opravy SV+TUV, výměna sporáku, PDP Kč 6.949,20 7047 07.11.2019 53 277,20 Kč
Jičínská 272-dům-výměna uzávěrů na přívodech stoupaček ÚT...Jičínská 275,č.b.21- oprava radiátoru...PDP Kč 6.559,95 7107 13.11.2019 50 292,95 Kč
Dlouhá 19,č.b.56 - výměna rozvodu vody a odpadů, výměna kuch. linky...PDP Kč 7.479,75 7109 13.11.2019 57 344,75 Kč
Dlouhá 19,č.b.7 - volný- výměna kuch. desky,dřezu...Jičínská 272,č.b.6- výměna uzávěrů v inst, Trlicova 10 - výměna vodoměru ...PDP Kč 3.388,35 7064 06.12.2019 25 977,35 Kč
Revoluční 36-dům-výměna uzávěrů stoupaček vody,Křížkovského nám 4,č.b.20-výměna el. ohřívače vody...PDP Kč 7.437,90 7069 06.12.2019 57 023,90 Kč
Úzká 17/3-volný byt - výměna plyn. sporáku,úprava odpadu od dřezu...PDP Kč 1.965,60 7091 09.12.2019 15 069,60 Kč
úsek IV. - opravy v bytech - Masarykovo nám 17, 2, Lidická 1, Křižíkova 2...PDP Kč 3.511,05 7098 09.12.2019 26 918,05 Kč
Dlouhá 19, Revoluční 36, Zborovská 11 - opravy vodo, PDP Kč 4.109,40 7161 12.12.2019 54 505,40 Kč
Luční 3, dům -havárie - zaplavená kotelna, Revoluční 6 - výměna sprch. koutu, PDP Kč 7.302,45 7183 13.12.2019 55 985,45 Kč
U Jičínky 25-výměna WC, umyvadla,odpadů, Bulharská 15,17,9-oprava prasklé stoupačky, PDP Kč 7.427,10 7184 13.12.2019 56 941,10 Kč
Gen.Hlaďo 22-oprava ucpané ležaté kanalizace v domě,Jungmannova 4,b.č.4-oprava ucpaných odpadů, PDP Kč 3.493,20 7241 18.12.2019 26 781,20 Kč
Křížkovského nám.4 - montáž bytových vodoměrů, PDP Kč 10.228,65 [ISRS] 7280 19.12.2019 78 419,65 Kč
PELA CZ, a.s.ARES 999 670,85 Kč
Masarykovo nám. 17, č.b.2 - oprava volného bytu, PDP Kč 61.295,10 [ISRS] 7024 04.11.2019 469 929,10 Kč
Dobrovského 2,č.b.4 - oprava volného bytu...PDP Kč 69.096,75 [ISRS] 7284 19.12.2019 529 741,75 Kč
Petr RosaARES 895 457,85 Kč
Masarykovo nám. 17,č.b.3 - výmalba bytu...PDP Kč 2.724,- 7055 11.02.2019 20 884,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - výmalba schodiště...PDP Kč 2.581,05 7139 18.02.2019 19 788,05 Kč
Masarykovo nám.17,č.b.3 - malířské a natěračské práce...PDP Kč 3.994,50 7017 04.03.2019 30 624,50 Kč
Havlíčkova 2,8 - výmalba společných prostor.., PDP Kč 4.706,40 7025 03.04.2019 36 082,40 Kč
Resslova 1 - výmalba společných prostor...PDP Kč 4.557,60 7213 25.04.2019 34 941,60 Kč
Úzká 17 - výmalba volného bytu, PDP Kč 2.533,50 7256 30.04.2019 19 423,50 Kč
Křižíkova 2,č.b.4 - výmalba bytu po zatečení...PDP Kč 1.203,- 7080 13.05.2019 9 223,00 Kč
Zborovská 11,č.b.58 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 1.266,60 7085 12.06.2019 9 710,60 Kč
Revoluční 6, DPS - malířské a natěračské práce, PDP Kč 20.629,20 [ISRS] 7101 13.06.2019 158 157,20 Kč
DPS Revoluční 6 - výmalba kluboven a sklepů...PDP Kč 4.410,60 7219 24.06.2019 33 814,60 Kč
Resslova 2 - výmalba společných prostor domu, PDP Kč 2.875,80 7047 08.07.2019 22 047,80 Kč
Křížkovského nám.4, Hřbitovní 44, Trlicova 59 - výmalba společných prostor, PDP Kč 11.538,15 [ISRS] 7104 14.08.2019 88 459,15 Kč
DPS Pod Lipami 19 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 12.456,- [ISRS] 7074 10.09.2019 95 496,00 Kč
Pod Lipami 19,č.b.8 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 992,70 7142 16.09.2019 7 610,70 Kč
U Jičínky 25,č.b.28 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 582,60 7156 17.09.2019 4 466,60 Kč
Suvorovova 122/15a17 - malířské práce v bytech, PDP Kč 1.310,40 7073 09.10.2019 10 046,40 Kč
Trlicova 10- výmalba schodiště a ostatních spol. prostor, PDP Kč 18.035,40 [ISRS] 7116 14.10.2019 138 271,40 Kč
Masarykovo nám. 2,č.b.2 - výmalba...PDP Kč 2.742,30 7190 21.10.2019 21 024,30 Kč
Bulharská 11,č.b.14 - malířské práce...PDP Kč 966,45 7103 13.11.2019 7 409,45 Kč
Zborovská 11,č.b.60 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 2.194,20 7105 13.11.2019 16 822,20 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.45 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 616,65 7056 06.12.2019 4 727,65 Kč
Suvorovova 122,č.b.16 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 768,60 7057 06.12.2019 5 892,60 Kč
Revoluční 36,č.b.56 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 3.172,05 7062 06.12.2019 24 319,05 Kč
U Jičínky 25,č.b.72 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 388,20 7178 13.12.2019 2 976,20 Kč
DPS U Jičínky 25 - malířské práce, PDP Kč 9.552,90 [ISRS] 7186 13.12.2019 73 238,90 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 604 854,00 Kč
Luční 3,č.b.2, Luční 4,č.b.21 - oprava poškozeného ITN, PDP Kč 35,25 7264 28.11.2019 270,25 Kč
byty - výměna vodoměrů TUV a SV, PDP Kč 78.858,75 [ISRS] 7285 19.12.2019 604 583,75 Kč
Lukáš PospěchARES 529 177,10 Kč
Jičínská 272, Trlicova 59 - oprava střechy...PDP Kč 517,50 7019 03.04.2019 3 967,50 Kč
Tyršova 8,Sempra-vyčištění zemní vpusti, Zborovská 11-oprava střechy...PDP 21% Kč 693,-, 15% Kč 180,- 7021 03.04.2019 1 380,00 Kč
Bulharská 13, Zborovská 11 - oprava střechy (zatékalo), PDP Kč 412,50 7351 29.05.2019 3 162,50 Kč
U Jičínky 25 - dodávka a montáž samovětrací hlavice, PDP Kč 778,20 7354 29.05.2019 5 966,20 Kč
Úsek 1 + 2 - opravy střech, vyčištění střešních svodů, PDP Kč 1.605,- Revoluční 6, Trlicova 10, Jičínská 275, U Náhonu, Pod Lipami 19 7217 24.06.2019 12 305,00 Kč
Jičínská 272 - oprava střešní krytiny...PDP Kč 3.960,- [ISRS] 7150 16.08.2019 30 360,00 Kč
Jungmanova 4, DPS Revoluční 6-oprava střechy, Trlicova 10-vyčištění a oprava střešních žlabů, PDP Kč 1.138,65 7055 09.09.2019 8 729,65 Kč
Loučka 275- oprava střechy, PDP Kč 6.611,25 7093 10.10.2019 50 686,25 Kč
Bulharská 7,9,11,13 - oprava střechy, PDP Kč 53.820,- [ISRS] 7188 13.12.2019 412 620,00 Kč
Radim KývalaARES 527 856,90 Kč
Luční 4,č.b.21 a 23 - oprava volnýcgh bytů...PDP Kč 68.850,95 [ISRS] 7302 20.12.2019 527 856,90 Kč
RI OKNA a.s.ARES 448 186,63 Kč
Sokolovská 30 - výměna oken, PDP Kč 57.268,65 [ISRS] 7267 30.10.2019 439 059,65 Kč
Křížkovského nám.4 - montáž oken, zednické práce...PDP Kč 1.190,48 7277 31.10.2019 9 126,98 Kč
Jaromír KlimekARES 398 054,00 Kč
Bulharská 11,č.b.11 - oprava bytu [ISRS] 7218 24.09.2019 198 974,00 Kč
Luční 1799/3 - oprava bytu č.16 [ISRS] 7234 30.11.2019 199 080,00 Kč
Adam SváčekARES 300 914,65 Kč
U Jičínky 25,č.b.36 - opravy, montáž kuch. linky vodoinstalace...PDP Kč 9.265,35 [ISRS] 7206 22.05.2019 71 034,35 Kč
U Jičínky 25,č.b.31 - opravy, montáž nové kuch. linky, vodoinstalace...PDP Kč 10.508,85 [ISRS] 7207 22.05.2019 80 567,85 Kč
U Jičínky 25,č.b.43 - oprava bytu, výměna kuch. linky, elektr. sporáku, digestoře, malování...PDP Kč 10.060,35 [ISRS] 7051 10.06.2019 77 129,35 Kč
Pod Lipami 19,č.b.31 - zapojení el. sporáku 7259 28.06.2019 753,25 Kč
Luční 4,č.b.29 - výměna dveří po zásahu PČR... 7811 31.07.2019 -9 276,00 Kč
Luční 4,č.b.29 - výměna dveří po zásahu PČR... 7811 31.07.2019 10 667,40 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.10 - výmalba stěny po výměně okenní výplně, PDP Kč 134,25 7208 25.11.2019 1 029,25 Kč
U Jičínky 25,č.b.45 - montáž nové elektroinstalace...PDP Kč 4.353,- 7067 06.12.2019 33 373,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.72 - montáž nové elektroinstalace...PDP Kč 4.648,20 7101 09.12.2019 35 636,20 Kč
Rudolf KuřítkaARES 296 854,10 Kč
Revoluční 36,č.b.67 - oprava volného bytu...PDP Kč 38.720,10 [ISRS] 7059 10.05.2019 296 854,10 Kč
Petr UrbanARES 276 339,00 Kč
Dobrovského 2 - úprava rozvodů topení... 7212 25.04.2019 4 830,00 Kč
Bulharská 15 - oprava koupelny, Luční 2,3 - výměna obkladů... 7237 29.04.2019 11 075,00 Kč
Bulharská 7,9,11,13,15,17 - opravy hran schodů... 7239 29.04.2019 45 900,00 Kč
K Nemocnici 15,č.b.1 - výměna dřezové baterie, pracovní desky v kuchyňské lince, lišty 7150 20.05.2019 4 800,00 Kč
K Nemocnici 15,č.b.1 - oprava odpadajících obkladů v kuchyni, dlažby v chodbě a výměna vany... 7153 20.05.2019 20 580,00 Kč
Luční 3,4-oprava kójí, ul.Bulharská-oprava nájezdů... 7362 29.05.2019 23 900,00 Kč
Resslova 2 - oprava podlahy, výmalba, Dobrovského 2 - výměna svodu... 7023 05.08.2019 1 254,00 Kč
Dobrovského 2,č.b.6 - rozvod etáž. vytápění, výměna radiátorů 7108 13.11.2019 48 865,00 Kč
28.října 8, č.b.3 - oprava koupelny 7066 06.12.2019 28 380,00 Kč
28.října 4,č.b.1 - oprava koupelny, výmalba... 7160 12.12.2019 28 450,00 Kč
28. října 4,č.b.1 - položení PVC v chodbě, výměna sporáku 7208 17.12.2019 14 450,00 Kč
Luční 3,č.b.8 - oprava podlahy (neplátce) 7248 18.12.2019 43 855,00 Kč
Bohumil SmutekARES 249 906,00 Kč
Luční 2, byt č. 6 - výměna WC combi, Luční 3 - dům - opravy sklepních dveří a výměny zámků, Bulharská 7-11, Revoluční 6/10... 7166 20.02.2019 10 837,00 Kč
Úsek č. 1 - provedení drobných oprav - Revoluční 36, Loučka 275, Trlicova 10,59, Nádražní 43, Křižkovského 4, Zborovská 11 7167 20.02.2019 10 915,00 Kč
úsek IV a V - drobné opravy - Sokolovská 9, Masarykovo nám. 2/3, Jungmannova 4, Dobrovského 1,2, Resslova 2, gen.Hľaďo 7170 20.02.2019 5 867,00 Kč
Luční 2.č.b.6 - výměna WC, Luční 3, Bulharská 7,9,11, Revoluční 6 - opravy dveří aj... 7141 19.03.2019 10 837,00 Kč
Gen.HĽaďo, Sokolovská 9 - pročištění odpadů, výměna WC combi, Resslova 1 - oprava vstupních dveří, Msgr.Šrámka 11, Masarykovo nám 17, Lidická 1 - drobné opravy 7156 20.03.2019 11 064,00 Kč
Revoluční 36 - oprava hl.vstupních dveří, Suvorovova 122 - holobyty, opravy WC splachovačů, Křížkovského 4 - opravy,... 7185 25.03.2019 7 238,00 Kč
Revoluční 6, DPS - oprava rozbitého brana vchodu...,Bulharská 7,13 - volný byt, dodání WC sedátka... 7186 25.03.2019 7 266,00 Kč
Úzká 17, volný byt - dodání dveří, opravy..., Masarykovo nám. 2 - oprava oken, dveří... 7116 15.05.2019 7 394,00 Kč
Úsek 2 - opravy instalatérské a zámečnické dle objednávky - U Jičínky 25, Bulharská 17, Revoluční 3,6 Hoblíkova 32, 7118 15.05.2019 11 487,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.66,Luční 2,č.b.11, 3,4 - výměna dřez. baterie, Bulharská 13,č.b.7 - výměna WC COMBI... 7316 27.05.2019 7 541,00 Kč
Jičínská 272,275 dům, Revoluční 36,dům-oprava vchod. dveří(BRANO),Suvorovova 122,holobyty-opravy instalací soc. zařízení, výměna rozbitého WC... 7319 27.05.2019 8 303,00 Kč
Luční 2,3,4-domy, oprava dveří, výměna Brana, U Jičínky 25, DPS, Bulharská 7,9,11,13,15,17 - oprava Brana, zadních dveří, ... 7081 12.06.2019 4 171,00 Kč
Masarykovo nám.28/2-výměna umyvadlové baterie sifonu, Tyršova 8-pročištění odpadů, Msgr.Šrámka 11, gen.Hľaďo 11/2, Lidická 1, Masarykovo nám 4/5, Dobrovského 1 - drobné opravy 7139 17.06.2019 6 490,00 Kč
Úsek IV. a VI. - opravy dveří, zámku, výměna van. baterií... - Resslova 1, 2, Suvorovova 152, 28.října 10 7367 17.07.2019 3 760,00 Kč
úsek č. I. a II. - provedení oprav a prací - Žižkova 20, Revoluční 36, ... 7033 06.08.2019 29 126,00 Kč
Úsek č. 1 - provedení oprav a prací - Trlicova 20/10, Loučka 272,275, Zborovská 11, Suvorovova 120,122 7072 10.09.2019 13 850,00 Kč
Úsek II. - provedení oprav a prací - Pod Lipami 19, Luční 2,3,4, U Jičínky 25 7071 10.09.2019 9 718,00 Kč
úsek IV., V., VI. - opravy dle přiloženého rozpisu - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7197 23.09.2019 9 003,00 Kč
Revoluční 36, Křížkovského 4/9, Trlicova 10 - drobné opravy 7072 09.10.2019 3 487,00 Kč
Luční 4,3,2, U Jičínky 25, Bulharská 15, Pod Lipami 19, Revoluční 6 - drobné opravy 7076 09.10.2019 17 631,00 Kč
Suvorovova 122-holobyty-oprava sociálního zařízení...Jičínská 275-dům-zasklení dveří v 6. patře... 7090 12.11.2019 22 367,00 Kč
úsek IV. a V. - opravy v domech - Resslova 2, Sokolovská 9, Masarykovo nám.1-3,29, gen.Hľaďo 22, 28.října 4 7104 13.11.2019 2 137,00 Kč
Luční 2/12-č.b.21, otevření dveří - exekuce, zadl. zámek, fab RS 7266 28.11.2019 1 090,00 Kč
Luční 3/19 - otevření bytu - exekuce, zadl. zámek, vložka RS 7267 28.11.2019 1 154,00 Kč
Suvorovova 122-holobyty - výměna rozbitých dveří 7082 09.12.2019 1 810,00 Kč
Bulharská 7-oprava dveří, brana...DPS U Jičínky 25-oprava brana, Luční 2,3,4 7134 11.12.2019 5 947,00 Kč
Suvorovova 120-holobyty- výměna prasklého WC v přízemí, oprava odpadu, Trlicova 10, Loučka 275 - opravy 7136 11.12.2019 10 396,00 Kč
úsek IV. a V. - drobné opravy Resslova 1, 28.října 4, Masarykovo nám 15,10, Slovanská 3, Dobrovského 2, Lidická 1, Tyršova 8 7137 11.12.2019 9 020,00 Kč
Václav HeroldARES 227 745,92 Kč
Luční 4,č.b.1 - stavební práce při opravě bytu... [ISRS] 7169 18.04.2019 223 745,92 Kč
Bulharská 15,č.b.6 - oprava prasklé dlažby, montáž WC... 7231 29.04.2019 4 000,00 Kč
Petr BartušekARES 200 589,90 Kč
U Jičínky 25,č.b.94 - oprava volného bytu-stavební práce, PDP Kč 8.996,85 [ISRS] 7240 29.04.2019 68 975,85 Kč
U Jičínky 25,č.b.14 - oprava volného bytu-stavební práce, PDP Kč 10.396,80 [ISRS] 7241 29.04.2019 79 708,80 Kč
Pod Lipami 19,č.b.31 - výměna kuch. linky a sporáku...PDP Kč 6.770,25 7083 13.05.2019 51 905,25 Kč
František HaitlARES 167 648,15 Kč
Masarykovo nám.22,č.b.3 - výměna plyn. kotle Baxi Prime, PDP Kč 7.215,60 7178 21.02.2019 55 319,60 Kč
Masarykovo nám.2,č.b.1 - výměna plyn. kotle...PDP Kč 7.311,60 7109 14.03.2019 56 055,60 Kč
Žerotínova 9,č.b.1 - výměna plyn. kotle UT BAXI, PDP Kč 7.339,95 7209 17.12.2019 56 272,95 Kč
BOCHETA Real, s.r.o.ARES 141 063,60 Kč
Suvorovova 122,č.b.15 - stavební práce - oprava bytu-výměna okna, PDP Kč 1.992,75 7065 11.06.2019 15 277,75 Kč
Suvorovova 120,č.b.15-volný-výměna okna,oprava elektroinst., oprava podlahy...Suvorovova 122-dům- vyzdění nového okna...PDP Kč 5.645,10 7067 11.06.2019 43 279,10 Kč
Suvorovova 122, byty 19,20 - výměna okna, PDP Kč 4.513,50 7244 18.12.2019 34 603,50 Kč
Suvorovova 122, byty 12,14,16 - výměna okna, PDP Kč 6.248,25 7247 18.12.2019 47 903,25 Kč
Evžen MinářARES 126 860,00 Kč
Bulharská 13,č.b.16 - oprava plyn. topidla (únik plynu) 7148 23.01.2019 950,00 Kč
Luční 3,č.b.8 - výměna plyn. sporáku, přetěsnění... 7106 14.03.2019 7 290,00 Kč
Luční 2,č.b.11 - výměna plynového sporáku 7128 18.03.2019 7 620,00 Kč
Luční 3,č.b.8,20 - výměna plynového sporáku... 7154 20.03.2019 8 000,00 Kč
Hoblíkova 32 - výměna plynového topidla BETA 3 7049 10.06.2019 16 140,00 Kč
Resslova 2,b.č. 4 - oprava plynového kotle - výměna hlídače spalinových cest 7113 14.06.2019 1 590,00 Kč
Luční 3,č.b.9 - výměna plynového sporáku, Bulharská 11, č.b.16 - spuštění plynu a uvedení spotřebičů do provozu 7028 03.07.2019 8 530,00 Kč
Žižkova 20,č.b.2 - výměna plyn. ohřívače vody BETA, plyn. topidla MORA 7099 14.08.2019 26 700,00 Kč
Resslova 1, byt č. 5 - výměna expanzní nádoby u plynového kotle 7229 28.08.2019 2 650,00 Kč
Resslova 1, byt č. 5 - výměna čidla TUV u plynového kotle 7128 16.09.2019 990,00 Kč
Bulharská 13/8 - výměna plyn sporáku 7110 14.10.2019 7 780,00 Kč
Žižkova 20, č.b. 3 a Žižkova 20, č.b.5 - výměna stávajícího plynového topidla BETA 3 7274 28.11.2019 30 720,00 Kč
Bulharská 15,byt č. 9 - výměna plyn. sporáku MORA 7114 10.12.2019 7 900,00 Kč
Bohdan SuchanekARES 126 510,00 Kč
Bulharská 11/11 - kuchyňská linka, sporák, PDP Kč 2.910,- 7191 21.10.2019 22 310,00 Kč
Luční 4,č.b.17,26-výměna kuch. linky, dřezu, zásuvky..., PDP 21% Kč 840,-, PDP 15% Kč 4.620,- 7021 04.11.2019 4 840,00 Kč
Luční 4,č.b.17,26-výměna kuch. linky, dřezu, zásuvky..., PDP 21% Kč 840,-, PDP 15% Kč 4.620,- 7021 04.11.2019 35 420,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.45,72 - výměna sporáku, kuch. dřez...PDP Kč 5.880,- 7139 11.12.2019 45 080,00 Kč
Bulharská 15,č.b.9 - výměna kuch. dřezu, svítidel...PDP Kč 2.460,- 7159 12.12.2019 18 860,00 Kč
SURESTA - obnova a průzkumy s.r.o.ARES 124 200,00 Kč
28.října 10 - oprava omítek ve spol. chodbě, PDP Kč 16.200,- [ISRS] 7166 12.12.2019 124 200,00 Kč
Merenda - servis elektro chlazení s.r.o.ARES 119 321,70 Kč
výměna elektrického sporáku - Bulharská 13,15, Pod Lipami 19/9, PDP Kč 3.779,82 7215 24.09.2019 28 978,62 Kč
výměna elektrického sporáku - Bulharská 13,15, Pod Lipami 19/9, PDP Kč 3.779,82 7804 29.10.2019 -28 978,62 Kč
výměna elektrického sporáku - Bulharská 13,15, Pod Lipami 19/9, PDP Kč 3.779,82 7804 29.10.2019 25 198,80 Kč
Bulharská 15, byty 13+15, Pod Lipami 19, byty 9+12 - výměna sporáku Mora E 120 - 4ks, PDP Kč 3.286,80. 7034 05.11.2019 25 198,80 Kč
Pod Lipami 19,č.b.7,56,3, Revoluční 6,č.b.9 - výměna el. poráku Mora C110 a E120, PDP Kč 3.695,10 7009 11.11.2019 28 329,10 Kč
DPS U Jičínky,č.b.28, DPS Revoluční 6,č.b.220 - výměna sporáků Mora...PDP Kč 2.460,- 7094 09.12.2019 18 860,00 Kč
výměna 1ks el. sporáku MORA E 120 AW, PDP Kč 945,- 7155 12.12.2019 7 245,00 Kč
Pod Lipami 19/35, Jičínská 272/17 - výměna sporáku, PDP Kč 1.890,- 7308 23.12.2019 14 490,00 Kč
Aleš NovotnýARES 115 865,95 Kč
Masarykovo nám.2,4-oprava žlabu, Masarykovo nám.22-oprava atiky...PDP Kč 622,50 7079 10.04.2019 4 772,50 Kč
Masarykovo nám.25-výměna polykarbonátu ve světlíku, Masarykovo nám.15-montáž hrotů proti holubům...PDP Kč 4.454,25 7084 10.04.2019 34 149,25 Kč
Úzká 17 - nátěr části střechy, výměna žlabu, PDP Kč 1.350,75 7256 23.05.2019 10 355,75 Kč
Havlíčkova 2 - montáž sítí, klempířské práce, PDP Kč 2.886,- 7032 06.08.2019 22 126,00 Kč
28. října 8 - oprava světlíku, Resslova 2 - montáž hrotů proti holubům, PDP Kč 3.090,75 7157 16.10.2019 23 695,75 Kč
Úzká 17, 5.května 16, Křižíkova 1 - opravy svodu, kontrola zatékání, PDP Kč 315,- 7176 18.10.2019 2 415,00 Kč
Křižíkova 1 - oprava hřebene střechy, PDP Kč 1.489,20 7178 18.10.2019 11 417,20 Kč
Masarykovo nám. 16 - výměna polykarbonátu na terase domu, PDP Kč 660,- 7282 29.11.2019 5 060,00 Kč
Havlíčkova 2-oklepání omítky, 28.října 8-výměna drátoskla nad vchodem, PDP Kč 244,50 7176 13.12.2019 1 874,50 Kč
ZEN HOME LIVING, s.r.o.ARES 112 694,25 Kč
Pod Lipami 19,č.b.26 - oprava volného bytu, výměna sporáku, výmalba...PDP Kč 2.482,50 7152 20.05.2019 19 032,50 Kč
Zborovská 58,č.b.11 - výmalba, sádrování...PDP Kč 5.814,75 7298 24.05.2019 44 579,75 Kč
Pod Lipami 19,č.b.34 - oprava volného bytu...PDP Kč 6.402,- 7299 24.05.2019 49 082,00 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 111 985,85 Kč
Dobrovského 2,č.b.2 - zavedení STA do bytu, PDP Kč 183,- 7181 23.04.2019 1 403,00 Kč
Zborovská 11 - montáž DVB na STA domu...PDP Kč 1.351,35 7011 02.05.2019 10 360,35 Kč
Žižkova 20 - zesilovač STA na DVBT, PDP Kč 880,20 7355 29.05.2019 6 748,20 Kč
Žižkova 12 - výměna zesilovače STA na DVBT...PDP Kč 905,40 7033 06.06.2019 6 941,40 Kč
Křížkovského nám.4, Trlicova 59 - přenastavení na anténách pro příjem DVB-T2, PDP Kč 486,- 7214 24.06.2019 3 726,00 Kč
DPS Pod Lipami 19, Revoluční 6, U Jičínky - nový zesilovač a úprava antény pro DVB-T2, PDP Kč 3.987,90 7017 02.10.2019 30 573,90 Kč
Bulharská 15-17 - dodání a montáž DVB-T2, PDP Kč 1.274,85 7189 21.10.2019 9 773,85 Kč
Bulharská 7-9, 11-13, Luční 4, 3, 2 - dodání a montáž DVB-T2, PDP Kč 5.389,35 7192 21.10.2019 41 318,35 Kč
Bulharská 13 - oprava strojového vedení, seřízení, PDP Kč 148,80 7329 30.12.2019 1 140,80 Kč
Roman MatalíkARES 111 508,00 Kč
Suvorovova 122, soc. byty - oprava vodovodního vedení 7194 26.03.2019 750,00 Kč
Suvorovova 120, společné prostory - zhotovení a instalace krytu přívodu plynu... 7121 15.04.2019 1 940,00 Kč
Masarykovo nám. 25,č.b.1 - výměna plynového průtokového ohřívače 7321 27.05.2019 11 708,00 Kč
Suvorovova 122, holobyty - výměna plynového ohřívače vody pro čtyři společné koupelny v domě 7324 27.05.2019 36 600,00 Kč
Bulharská 13/15 - výměna plyn topidla 7214 23.10.2019 15 360,00 Kč
Hoblíkova 32 - oprava plyn.topidla 7226 25.10.2019 650,00 Kč
Křižíkova 1, byt č.3 - výměna plynového kotle 7010 02.12.2019 43 900,00 Kč
Bulharská 11,byt č. 11 - spuštění plynu, zapojení kombinovaného sporáku. 7110 10.12.2019 600,00 Kč
Dušan UrbanARES 103 500,00 Kč
Luční 2,č.b.16 - vybourání a vyzdění porušené zděné příčky, PDP Kč 4.500,- 7263 28.06.2019 34 500,00 Kč
Suvorovova 124 - malování, PDP Kč 9.000,- [ISRS] 7044 08.08.2019 69 000,00 Kč
Vladimír PáčARES 66 800,00 Kč
28.října 49 - obnova vstupních dveří domu [ISRS] 7071 06.12.2019 66 800,00 Kč
Robert ZajacARES 58 075,00 Kč
Masarykovo nám.8,č.b.2 - přetěsnění radiátorů, PDP Kč 180,- 7070 13.02.2019 1 380,00 Kč
Lidická 1,č.b.4 - - výměna plynového kotle za kondenzační...PDP Kč 7.395,- 7135 15.04.2019 56 695,00 Kč
Martin Beier - stolařARES 58 032,45 Kč
Na Lani 212,č.b.11 - oprava vstupních dveří do bytu, PDP Kč 117,- 7137 17.06.2019 897,00 Kč
Suvorovova 124 - oprava a přesklení oken, U Jičínky 25,č.b.88 - oprava balkonových dveří...PDP Kč 2.159,40 7075 12.08.2019 16 555,40 Kč
Revoluční 2/17 - oprava dveří koupelny, PDP Kč 135,- 7062 10.09.2019 1 035,00 Kč
Pod Lipami 19,č.b.6 - oprava šuplíků v lince, PDP Kč 195,15 7207 24.09.2019 1 496,15 Kč
Bulharská 7 - demontáž a montáž schodišťových madel, PDP Kč 3.352,50 7228 25.09.2019 25 702,50 Kč
28.října 8 - zabezpečení otvoru vchodových dveří do domu, PDP Kč 289,50 7025 03.10.2019 2 219,50 Kč
U Jičínky 25/104 - oprava dveří, PDP Kč 108,75 7186 21.10.2019 833,75 Kč
Luční 4,č.b.21 - výměna protipožárních dveří, PDP Kč 1.212,15 7265 30.10.2019 9 293,15 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 56 936,50 Kč
Žižkova 20/2 - vložkování komínu, PDP Kč 1.576,50 7400 22.07.2019 12 086,50 Kč
Luční 3 - výměna poškozeného potrubí svodu dešťové vody, PDP Kč 5.850,- 7275 28.11.2019 44 850,00 Kč
Michal AdamecARES 54 574,40 Kč
Masarykovo nám. 26,č.b.3 - výměna plyn. kotle Viessmann Vitodens 100...PDP Kč 7.118,40 7177 21.02.2019 54 574,40 Kč
Milan VilčekARES 50 820,00 Kč
Suvorovova 124 -. elektromontážní práce, PDP Kč 8.820,- 7276 28.11.2019 50 820,00 Kč
Ladislav CaloňARES 49 990,00 Kč
Luční 3,č.b.3 - oprava stěn, vybetonování a izolace podlahy, postavení příčky sadrokartonem... 7130 18.03.2019 49 990,00 Kč
Michal BolehovskýARES 44 188,00 Kč
Suvorovova 124 - oprava podlahové krytiny v objektu ubytovny 7247 29.08.2019 44 188,00 Kč
Jaroslav HesARES 35 731,65 Kč
Masarykovo nám. 22,č.b.2 - vložkování komínů na plynná paliva...PDP Kč 1.012,20 7197 25.02.2019 7 760,20 Kč
Masarykovo nám. 2 - byt č. 1 - vložkování komínu pro kondenzační kotel, PDP Kč 1.281,45 7129 18.03.2019 9 824,45 Kč
Masarykovo nám.16,č.b.1 - vložkování spalinové cesty...PDP Kč 1.093,50 7171 19.06.2019 8 383,50 Kč
Křižíkova 1,č.b.2 - vložkování spalin. cesty na plynná paliva...PDP Kč 1.273,50 7224 25.11.2019 9 763,50 Kč
Aleš SoukalARES 34 417,00 Kč
Bulharská 7 - malba společných prostor 7481 29.07.2019 34 417,00 Kč
Petr KubínARES 32 616,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - byt č. 3 - oprava parket 7230 25.11.2019 32 616,00 Kč
Pavel MyškaARES 31 561,75 Kč
Dobrovského 5,č.b.2, Masarykovo nám. 26,č.b.3 - úprava kuchyňských linek...PDP Kč 685,50 7230 28.02.2019 5 255,50 Kč
Masarykovo nám.17, č.b.3 - dodání a montáž kuchyňské linky...PDP Kč 3.431,25 7187 25.03.2019 26 306,25 Kč
Zdeněk VlčekARES 30 855,65 Kč
Revoluční 6,č.b.425 - výměna el. sporáku, U Jičínky 25,č.b.40 - výměna jističe, PDP Kč 1.196,25 7197 29.01.2019 9 171,25 Kč
U Jičínky 25, Bulharská 7 - odstranění porevizních závad, výměna el. sporáku...PDP Kč 2.604,60 7140 18.02.2019 19 968,60 Kč
U Jičínky 25, č.b.3 - montáž ventilátoru v koupelně...PDP Kč 223,80 7063 10.09.2019 1 715,80 Kč
ETERNAL, s.r.o.ARES 28 207,20 Kč
rozšíření mobilní aplikace o funkci jednání na úřad 7324 15.07.2019 28 207,20 Kč
František ChvatíkARES 27 230,85 Kč
Jičínská 272, č.b.8 a Revoluční 36, č.b.72 - oprava el. vrátného systému, PDP Kč 1.407,45 7206 30.01.2019 10 790,45 Kč
Revoluční 36, Trlicova 10 - opravy el. vrátného systému...PDP Kč 2.144,40 7125 15.04.2019 16 440,40 Kč
INSTALATÉR Tomáš Novák s.r.o.ARES 24 391,50 Kč
Bulharská 7,č.b.13 - montáž vany, instalatérské práce, odvoz suti...PDP Kč 3.181,50 7063 06.12.2019 24 391,50 Kč
Walbrik s.r.o.ARES 19 665,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.42 - opravy v bytě - montáž sprchové vaničky, osazení, úprava potrubí... 7202 26.03.2019 19 665,00 Kč
David BanduraARES 17 900,00 Kč
Bulharská 17,č.b.13 - demontáž nepovolené sádrokartonové příčky, natažení nové omítky... 7022 05.02.2019 17 900,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 16 304,80 Kč
U Jičínky 25 - oprava telefonního dv. komunikátoru NUDV S2, instalace... 7082 10.04.2019 16 304,80 Kč
Zdeněk DavidARES 16 140,00 Kč
Luční 2 - demontáž a montáž podlahové krytiny v kabině výtahu + montáž nerezových okopových lišt 7138 11.12.2019 16 140,00 Kč
Jiří GaliaARES 14 988,00 Kč
Lidická 1 - instalace spalinové cesty od kondenz. kotle 7023 03.04.2019 14 988,00 Kč
Petr DvořáčekARES 14 933,90 Kč
Lidická 1,č.b. 4 - vložkování komínu...PDP Kč 1.947,90 7111 15.02.2019 14 933,90 Kč
Jan LušňákARES 14 484,25 Kč
DPS Pod Lipami 19 - oprava čidel osvětlení na chodbě a schodišti, PDP Kč 571,50 7067 11.01.2019 4 381,50 Kč
DPS Revoluční - oprava nouzového osvětlení...PDP Kč 208,50 7230 29.04.2019 1 598,50 Kč
Havlíčkova 8 - montáž domácího telefonu...PDP Kč 1.109,25 7113 15.05.2019 8 504,25 Kč
Tomáš VlčekARES 11 094,05 Kč
Masarykovo nám. 26,č.b.3 - vyvložkování komínu pro kondenzační kotel...PDP Kč 1.447,05 7198 25.02.2019 11 094,05 Kč
Limex ČR, s.r.o.ARES 8 786,75 Kč
DPS Pod Lipami dodávka a montáž koberce Samos na chodbě u hlavního vchodu, PDP Kč 1.524,97 7226 25.11.2019 8 786,75 Kč
Tomáš MíčekARES 7 251,90 Kč
Bulharská 17 - zasklení vchodových dveří v domě...PDP Kč 168,30 7032 06.06.2019 1 290,30 Kč
ul. Zborovská 11 - zasklení dveří, PDP Kč 118,95 7206 24.06.2019 911,95 Kč
Tyršova 8,b.č. 3 - zasklení střešního okna, PDP Kč 182,25 7206 24.09.2019 1 397,25 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - zasklení prasklých skel ve dvou oknech, PDP Kč 476,40 7225 18.12.2019 3 652,40 Kč
Jakub KvětoňARES 6 000,00 Kč
Revoluční 36 - zakrytí větracích otvorů tkaninou před revitalizací domu 7119 17.01.2019 6 000,00 Kč
Milan JersákARES 5 692,50 Kč
Jičínská 275 - oprava výtahu, PDP Kč 742,50 7220 25.11.2019 5 692,50 Kč
Herold´s Construction s.r.o.ARES 5 200,00 Kč
Hřbitovní 44,b.č.6-montáž dřezové, umyvadlové a vanové baterie Luční 3,4 - montáž 2ks prahů u dveří na střechu 7221 25.11.2019 5 200,00 Kč
Josef IndrákARES 5 020,00 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.72 - údržba bytu, výměna WC, baterie... 7152 12.12.2019 5 020,00 Kč
TERMOLUX, s.r.o.ARES 4 547,10 Kč
Revoluční 36/34 - oprava kování balkonových dveří -převodová lišta + montáž...PDP Kč 352,80 7122 15.04.2019 2 704,80 Kč
Křížkovského 4, byt 1 - přesklení okna...PDP Kč 240,30 7233 23.05.2019 1 842,30 Kč
Petr HasalíkARES 4 000,00 Kč
Pod Lipami 19 - zapojení pro příjem STA, opravy 7034 06.03.2019 4 000,00 Kč
PRO-DOMA, SEARES 3 025,00 Kč
Zborovská 11 - provedení sondy do střešního pláště 7211 24.09.2019 3 025,00 Kč
Martin ZábranskýARES 1 702,50 Kč
28.října 8 - poštovní schránka, klíče 7149 12.12.2019 1 702,50 Kč
INREBA IN s.r.o.ARES 462,30 Kč
Resslova 1 - zasklení dveří na verandu ve 3. patře 7066 13.05.2019 462,30 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 391 813,40 Kč
Celkem 20 044 997,56 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 2 000,00 Kč
7506 13.02.2019 2 000,00 Kč
Fyzická osoba 1 503,00 Kč
7514 30.10.2019 1 503,00 Kč
Celkem 3 503,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 500 000,00 Kč 405 550,00 Kč 81 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 17 % 29 700,00 Kč 23 % 32 870,00 Kč 29 % 35 570,00 Kč 36 % 34 590,00 Kč 43 % 31 440,00 Kč 50 % 35 170,00 Kč 57 % 48 090,00 Kč 66 % 38 460,00 Kč 74 % 35 770,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 61 437,00 Kč 88 % 5 045,00 Kč 7 % 5 037,00 Kč 14 % 5 037,00 Kč 22 % 5 040,00 Kč 29 % 5 040,00 Kč 36 % 5 040,00 Kč 43 % 5 040,00 Kč 50 % 4 821,00 Kč 57 % 4 999,00 Kč 64 % 6 338,00 Kč 73 % 5 000,00 Kč 81 % 5 000,00 Kč 88 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 22 184,00 Kč 85 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 1 814,00 Kč 78 % 1 814,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 145 411,00 Kč 102 311,27 Kč 70 % 4 988,00 Kč 3 % 11 400,51 Kč 11 % 7 860,00 Kč 17 % 12 245,00 Kč 25 % 991,00 Kč 26 % 3 465,00 Kč 28 % 451,00 Kč 28 % 8 583,00 Kč 34 % 5 365,00 Kč 38 % 3 183,00 Kč 40 % 33 875,76 Kč 64 % 9 904,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 6 223 308,58 Kč 96 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 858 233,66 Kč 79 % 21 123,76 Kč 80 % 1 088 173,84 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 13 050 562,26 Kč 82 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 916 051,05 Kč 64 % 1 309 059,73 Kč 72 % 1 517 981,02 Kč 82 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 225 447,41 Kč 69 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 428 103,66 Kč 65 % 65 248,39 Kč 67 % 66 719,46 Kč 69 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -722,58 Kč 44 % -12 029,00 Kč -76 % 12 299,43 Kč 47 %
5166 Konzultační, .. 44 801,00 Kč 29 161,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 19 360,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 399 788,00 Kč 4 533 249,72 Kč 71 % 327 159,60 Kč 5 % 180 008,62 Kč 8 % 139 639,92 Kč 10 % 210 379,66 Kč 13 % 340 921,96 Kč 19 % 275 284,33 Kč 23 % 292 069,52 Kč 28 % 341 562,20 Kč 33 % 366 847,67 Kč 39 % 436 245,13 Kč 45 % 889 648,82 Kč 59 % 733 482,29 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 14 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 2 871 605,06 Kč 40 % 7 744 015,31 Kč 61 % 8 910 728,24 Kč 85 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly .. 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 621 333,61 Kč 11 % 1 255 889,46 Kč 15 % 5 033 064,70 Kč 32 %
Celkem 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 % 3 408 935,12 Kč 3 % 2 926 413,57 Kč 3 % 3 205 696,41 Kč 3 % 3 997 274,00 Kč 4 % 3 164 745,09 Kč 3 % 2 894 486,41 Kč 3 % 4 905 406,72 Kč 5 % 3 506 380,51 Kč 3 % 5 627 413,34 Kč 6 % 6 204 775,59 Kč 6 % 11 378 224,23 Kč 11 % 17 421 694,98 Kč 17 %